A sign készítés és nagyformátumú nyomtatás magazinja

Széles formátumú, 3D és csomagolástechnika – egy kézből!

Fortuna Digital – Minden a digitális nyomtatáshoz!

1990-ben, a horvátországi Splitben alapított cégcsoport mára 11 országban van jelen, 62 dolgozóval, 7 raktárral, 6 bemutatóteremmel. Kínálatukban több mint 2000 különféle termék érhető el a médiák, alapanyagok, gépek, szoftverek termékcsoportjaiban. A HP Latex mellett több piacvezető márka hiva­talos forgalmazói, az általuk ez idáig telepített több mint 2000 darab nagy formátumú nyomtatóhoz és feldol­gozóegységhez pedig erős szervizhátteret biztosítanak. Bár a magyarországi cég csupán néhány éve működik, így is erőteljes, dinamikus fejlődést könyvelhetett el. A cég filozófiájáról, működéséről, terveiről és az idei év kiemelkedő fontosságú fejlesztéséről beszélgettünk Angyal Tamás cégvezetővel és Vice Stanićcsal, a cégcsoport ügyvezető igazgatójával.

„Tisztában vagyunk vele, mennyire fontos vásárlóink számára a fenntartható partnerség és szerviztámo­gatás. A magyar piacra lépésünkkor legfontosabb küldetésünk volt – beszállítóinkkal közösen – a meg­bízható és erős helyi logisztikai szolgáltatás és támo­gatás kiépítése.

Víziónk egy fenntartható rendszer felépítése, kiter­jedt tudásunkra és több mint 30 éves iparági tapasz­talatunkra, továbbá kiterjedt térségi képviseleteink hálózatára alapozva, melynek keretében vásárlóink növekedését támogatjuk. Feladatunknak tekintjük, hogy a legjobb megoldásokat kínáljuk vevőink szá­mára, amely folyamat eredményeként cégünk együtt képes növekedni velük a magyar és a regionális pia­con egyaránt.

Meggyőződésem, hogy magyarországi képviseletünk kapacitásának és emberi erőforrásainak idei évben történő fejlesztése által komoly lépést teszünk abba az irányba, hogy az iparág egyik legfontosabb szerep­lője legyünk.” – nyilatkozta Vice Stanić, a cégcsoport ügyvezető igazgatója.

A Fortuna Digital Magyarországon néhány éve van jelen, de valójában egy nagy múlttal és nemzetközi hálózattal működő cég. Kérem, mutassa be néhány mondatban a cégcsoportot!

Angyal Tamás: – A céget 1990-ben Splitben alapítot­ták. Jelenleg közvetlenül 7, közvetetten 11 országban vagyunk jelen. A cégcsoport árbevétele 2020-ban 14 millió euró volt. Jelenleg 62 dolgozót foglalkoztatunk, melyből 13 szervizmérnök, annak érdekében, hogy az általunk értékesített gépekhez erős szervizhálózatot biztosíthassunk. 6 bemutatótermünk van, illetve 7 rak­tárunk – 2,8 millió euró értékű raktárkészlettel, amely hálózatnak köszönhetően folyamatos, kiegyensúlyo­zott alapanyag-ellátást tudunk biztosítani vásárlóink számára.

Pontosan milyen gép- és alapanyagmárkákat képvisel a cég?

Angyal Tamás: – Cégcsoport szinten, gépek terén a fő húzóág a HP, de forgalmazzuk a Massivit, Dgen, Kongs­berg, Summa, Fotoba, Flexa, JHF printer, Felix_Gluer és Wid Innovation márkákat is. Szoftverek közül a Caldera, Onyx és SAI termékeit kínáljuk.

Az alapanyagok terén nálunk minden elérhető, ami a digitális nyomdavilággal összefüggésben áll, bár Ma­gyarországon a tekercses anyagokban vagyunk egye­lőre erősek, a Kemika, Kammerer, Politape, Neschen, Natura, Pongs márkák képviseletével, de természete­sen táblás alapanyagok is nagy választékban érhetők el kínálatunkban.

Fontos kiemelni, hogy idén elkezdtük a saját alapanyagmárkánk építését „FD Media” néven, egy európai gyártóval leszerződve, amely jelenleg tekercses alap­anyagokat, polimer, monomer vinyleket és számos további anyagot tartalmaz. A saját márkás termék­családunkkal is kifejezetten széles termékspektrumot fedünk le, már elérhető raktárkészlettel, amelyről ér­demes közvetlenül érdeklődnie vásárlóinknak! Nyom­dai alapanyag-portfóliónkban elérhetők távol-keleti gyártású PVC bannerek, ACP, POP/POS termékek egy­aránt.

Milyen szolgáltatási háttérre és milyen hozzáadott értékre számíthat az, aki a Fortuna Digital vásárlója lesz?

Angyal Tamás: – Röviden összefoglalva: több mint 30 év és 7 ország tapasztalatára. Látjuk, hogyan és miként változnak a piacok (nem csak a magyar). E globális át­tekintést, illetve a gyártói és gyári támogatást élvezve, beszállítóinkkal együtt dolgozunk a stratégiánkon, an­nak érdekében, hogy ügyfeleinket mindig a lehető leg­jobb módon támogathassuk – új irányokat, üzleti lehető­ségeket, legújabb technológiákat bemutatva számukra.

Mik a cég legfontosabb erősségei?

Angyal Tamás: – Teljes körű megoldást nyújtunk ügy­feleinknek. Nincs még egy olyan cég a piacon, akinek a széles formátumú nyomtatás, a 3D technológia és a csomagolástechnika, vagyis minden technológia a kínálatában legyen, szerviz- és alkatrészellátással. Nálunk mindez együtt, egy helyen, egy kézből érhető el, a legjobb minőségben és hatékonysággal.

Milyen tanácsadást biztosítanak leendő ügyfeleik számára gépvásárlás esetén?

Angyal Tamás: – Először is az ügyfél igényeihez igazo­dunk. Mindez úgy történik, hogy megismerjük cégük működését, termelési területeit és attitűdjét. Minde­zek alapján felállítunk egy profilt az adott cégről, amely profil alapján a fejlődését szolgáló legjobb termékeket kínáljuk számára. Minden ügyfél más és más – csak egy példát említve: van, aki mindig a legújabb tech­nológiát szeretné használni, van azonban olyan, aki kizárólag a már több éve bizonyítottan jól működő ter­melési technológiában hisz – számukra nyilvánvalóan nem ugyanaz a megoldás a legjobb.

 

Adott esetben az új gépek mellett használt gépeket is kínálnak partnereiknek?

Angyal Tamás: – Természetesen igen. Amennyiben az adott cég általunk kialakított profiljából azt látjuk, hogy számukra a fejlődés kulcsa egy már bizonyított terme­lési technológia, akkor előfordulhat, hogy számukra az új gép helyett egy használtat ajánlunk. Ezeket a gépe­ket pedig saját szervizünk által felújítva értékesítjük.

Miért tartja fontosnak, hogy a cég magyarországi képviselettel is elérhető?

Angyal Tamás: – A megbízhatóság, gyorsaság és ügy­félközpontúság miatt. Mindenki szereti, ha van helyi támogatás, mind az alapanyag, mind szerviz terén.

Milyen rövid/közép/hosszabbtávú célkitűzéseik vannak a magyar piacon?

Angyal Tamás: – Az elmúlt pár évben a lábunk megveté­se volt a cél a magyar piacon, de természetesen célunk piacvezető szerepet betölteni Magyarországon is épp­úgy, mint a többi országban, ahol jelen vagyunk.

A cégünk egyik alapfilozófiája a folyamatos, dinami­kus fejlődés, illetve az, hogy mindig nyitottak vagyunk az innovációra – és a piac ezt a filozófiát igazolja: min­den nehézség ellenére ugyanis a tavalyi évünk jól sike­rült, hiszen növekedést értünk el. 2021-re tűztük ki célul, hogy Magyarországon egy szinttel feljebb lépünk!

Az ügyfeleink jobb elérése érdekében több értékesítő munkatársat is alkalmazunk. Aktuális fejlődési szaka­szunk egyik legfontosabb lépése, hogy cégünk új helyre költözik, ahol a jelenleginél hatszor nagyobb irodával és raktárral, jelenlegi raktárkészletünk tízszeresével kívá­nunk még jobb szolgáltatást nyújtani vásárlóinknak!

Sign&Display magazin

- Hirdetés -

Sign&Display