A sign készítés és nagyformátumú nyomtatás magazinja

Széles alapanyag választék és új lehetőségek a digitális bőr nyomtatással

A szintetikus bőr vagy eco-bőr olyan, szigorúan nem állati ere­detű alapanyag, melynek több fajtáját használják attól függő­en, hogy mennyire szükséges, hogy elasztikus legyen. Napja­inkban szintetikus bőrrel bevont termékek 90%-a megtalálható a bútoriparban, így a belsőépítészeti felhasználásokban is – és a lehetőségek köre folyamatosan bővül.

Magyarországon az LFP cen­ter mutatta be az áprilisi SignExpo-n az EPSON és az ECOTEX rendszer ötvözésével kialakí­tott egyedi bőr nyomtatási technológi­át, mely ezt követően nemzetközi szin­ten, Münchenben a FESPA-n az EPSON standján volt megtekinthető. Koráb­ban a hosszas fejlesztéseket követő­en 2016-ban mutatkozott be a nyilvá­nosság előtt az olasz ECOTEX rendszer bőr nyomtatási egysége, mely azonnal felkeltette a piacvezető japán gyártó érdeklődését. Az EPSON széles formá­tumú eco-solvent nyomtatóinak kizá­rólagos hazai forgalmazójaként kézen­fekvő volt, hogy az immár komplett ECOTEX és EPSON bőr nyomtató rend­szer hazai képviseletét is az LFP center látja el. Az előzetes tesztek igen bizta­tóak voltak, hiszen egy menetben akár 1200 m2 szintetikus bőr nyomtatásá­ra is lehetőséget biztosít a rendszer, melyhez szoftvert és alapanyagokat is biztosít a forgalmazó.

Napjainkra a szintetikus bőr gyártók el­kötelezték magukat arra, hogy olyan alapanyagokat gyártanak, melyek min­tázata, strukturáltsága és minősége tökéletesen visszaadja a természetes bőrök érzetét. A felhasználási lehetősé­gek többféle alapanyagot igényelnek, melyek tulajdonságai a végfelhaszná­lás szerint különböznek egymástól. Az alapanyagokat a gyártó sorozatszám­mal különbözteti meg egymástól me­lyek alapján az ECOTEX és EPSON közös bőr nyomtatási rendszeréhez a követ­kezők állnak rendelkezésre.

001 Lágy szintetikus bőr, amely széles körben használható ajándéktárgyak, divatárucikkek és bútorok gyártásában. Lágyságának és rugalmasságának köszönhetően sokoldalú és ellenálló.

002 Szintetikus bőr, melyet a bútor­iparban, divatiparban alkalmaznak, valamint belsőépítészeti felhaszná­lásra is alkalmas. Enyhén dombornyo­mású és enyhén fényes felületű.

003 Keményebb felülettel és struk­turáltabb dombornyomással rendel­kezik, amely nagyon hasonlít a való­di bőrhöz. Rendkívül jól ellenáll a hagyományos és az agresszív fol­toknak, amelyek könnyen eltávolít­hatóak. Matt felület és puha tapin­tás jellemzi.

004 Ez az alapanyag tűzálló! Kiválóan alkalmazható járműipari, akár légi­közlekedési vagy hajózási területen. Utastérben nagy biztonsággal hasz­nálható! Sokoldalú, ellenálló és eszté­tikus, valódi bőr hatású alapanyag.

005 Sima, fényes felületű lakkozott hatású, puha mesterséges bőr, legin­kább divatipari felhasználásra. Eszté­tikus, modern anyag, ugyanakkor rendkívül ellenálló, így például egye­di táskák gyártására is alkalmas. Könnyen tisztítható!

Az alapanyagok széles felhasználási lehetőségeiből is jól látszik, hogy a rendszer új távlatokat nyit a felhasz­nálók számára és lehetőséget bizto­sít a gazdaságos üzemeltetés mellett egyedi termékek gyártására a bútor­ipar, az autóipar vagy akár az egy­re növekvő mobiltelefon kiegészítő gyártás piacán. A két technológia ötvözése azonban további előnyö­ket is nyújt a felhasználók számára. A rendszer komplexitása lehetősé­get biztosít a digitális nyomtatási szolgáltatás kiaknázására, hiszen az EPSON eco-solvent nyomtatók teljes értékűen használhatóak plakát, mo­linó, öntapadós fólia, illetve eladás­helyi POP és POS eszközök gyártás­ra olyan megbízások esetén, amikor nincsen szükség ECOTEX bőrnyom­tatási egységre.

- Hirdetés -

Sign&Display