A sign készítés és nagyformátumú nyomtatás magazinja

Szakmai képzés a piacképes tudásért

Három napos szakmai tréninget szervezett november 8-10. között a 3M Hungária reklámgrafikai üzletága és a Medivia Kft.. Az egész napos oktatás résztvevői elsajátíthatták a különféle fóliák anyagismereteit, és megtekinthették teljes autók fóliával történő burkolásának folyamatát. A gyakorlati bemutatók során folyamatosan kérdezhettek a trénerektől, majd maguk is kipróbálhatták a nap közben megszerzett ismereteiket – most még tét nélkül, hiszen az adódó hibáikat rögtön kijavították. Remek alkalom volt ez tehát olyan deko­ratőröknek, akik ezidáig nem foglalkoztak járműdekoráció­val, hiszen mostantól újabb tevékenységi kört indíthatnak saját vállalkozásuknak.

Két helyszín – rengeteg jelentkező

Hódmezővásárhelyen a 3M fóli­ák hivatalos hazai forgalmazója, a Medivia Kft. szolgált helyszínéül az őszi applikációs tréning első nap­jának, így nem kellett Budapestre utazniuk a déli országrészben élők­nek. Majd Budapesten a Bégé Design Kft. adott otthont a tréning második és harmadik napjának. A program és a színvonal azonban egységes volt, hiszen ugyanazok a trénerek oktat­ták a résztvevőket mindhárom nap folyamán.

A járműdekoráció manapság na­gyon divatos dekorációs tevékeny­ség, amelyre egyre többet költenek az autótulajdonosok, így tulajdon­képpen nem csoda, hogy a 3M, ere­detileg egy naposra tervezett őszi tréningjére összesen 32 cégtől 55 fő jelentkezett – így három naposra kellett bővíteni a programot, hogy mindenki megfelelő oktatásban ré­szesülhessen.

 

A tanulópénz elég magas lehet

A tréningre jellemzően olyan deko­ratőrök jelentkeztek, akik valamilyen formában dolgoznak már fólia anya­gokkal, de járműdekorációval ezidáig nem foglalkoztak és szeretnék ki­próbálni magukat ezen a területen. „Szakmai képzés nélkül azonban ilyen tevékenységbe vágni nagyon kockázatos és költséges, hiszen el­rontott dekorációk esetén a vissza­szedett fólia már nem hasznosítható újra. Ezért is fontos, hogy megalapo­zott szakmai ismeretekkel vágjunk bele, aztán a további fejlődés mérté­két persze a gyakorlás mennyisége határozza meg” – mondta lapunk­nak Gálos Judit, a Medivia Kft. területi képviselője. Gyakorolni és fejlődni pe­dig abszolút megéri, hiszen a tréning csak az első lépés – a végső állomás pedig egy hivatalos vizsga ahol a 3M 3*-os és 4*-os telepítői oklevelet ad a legjobbaknak, amely komoly szakmai elismerésnek számít a piacon.

A 3M tréning szakmai programja pe­dig abszolút profin kidolgozott volt, hiszen egy rövid regisztrációt köve­tően elsőként egy nagyjából egy órás elméleti prezentációból kiderült, a 3M egy 89,000 főt foglalkoztató glo­bális vállalat, amely a világ minden pontján több mint 70 irodát és telep­helyet működtet. A vállalatcsoport éves szinten 1,8 milliárd amerikai dol­lárt fordít kutatás-fejlesztésre, mely­nek nem marad el az eredménye, hiszen a 3M összesen 105.000 szaba­dalommal büszkélkedhet, amelyek azonban korántsem öncélúak, hiszen a cég hitvallása így hangzik: „A tudo­mány mindaddig csak tudomány ma­rad, amíg nem arra használjuk, hogy létrehozzunk valamit, megváltoztas­sunk valamit – jobbá tegyünk vala­mit.” E hitvallás jegyében a 3M helyi technikai, kereskedelmi és marketing támogatást nyújt vásárló partnerei számára, tanácsadással és specifiká­cióval segít a különféle felhasználási célokra történő anyagok kiválasztásá­nál, nemzetközi tapasztalatait meg­osztja felhasználóival, képzést bizto­sít telepítők, applikátorok számára, illetve értékeli és hitelesíti partnere­it – hitelesítői minősítést adó trénin­geken, mondta el Farkas Miklós a 3M reklámgrafikai üzletágának key ac­count managere.

Egy kis anyagismeret

Nem volna bölcs dolog fóliázásba kezdeni az anyagok alapvető ismere­te nélkül. A 3M tehát gondoskodott a fóliatípusok rövid bemutatásáról is, amelyekből az alábbiakat különböz­tetjük meg:

Vinyl fólia

 • Öntött
 • Hengerelt polimer
 • Hengerelt monomer

Egyéb

 • Poliészter
 • Poliolefin
 • PVC-mentes

Bemutatták ezen kívül a fóliák típusait gyártási eljárás szerint:

 1. Hengerelt PVC fóliákat
 • Monomer
 • Polimer
 • PVC-mentes
 1. Öntött PVC fóliákat

A Hengerelt PVC fóliák legfonto­sabb jellemzői:

– Tartósság: rövid és középtávú fóliák

– Monomer (2–3 évig), Polimer (5–7 évig)

– Gyengébb méretstabilitás (zsugo­rodás)

– Applikálható sík, vagy egy irányban ívelt felületekre, szegecselt felületre is

– Alacsonyabb ár

Az Öntött fóliák

– Hosszú távú fóliák – 6-tól 10 évig terjedő tartóssággal

– Alkalmasak az összetettebb for­mákhoz (3D)

– Mérettartósság (nem zsugorodik)

– Magasabb ár/gyártási költség

– Általában különleges, kevert színű változatokban is elérhetőek.

A dekorációs felhasználás szempont­jából kiemelkedő fontossággal bír a ragasztóréteg típusa a ragasztó tar­tóssága, eltávolíthatósága, illetve visszaszedhetősége.

A ragasztók különféle típusúak azok aktiválódása szempontjából is az aláb­biak szerintieket különböztetjük meg:

 • Nyomásérzékeny
 • Nyomásra aktiválódó (újrapozício­nálható)

Ebből a szempontból kiemelkedő­en fontos a 3M kutatás-fejleszté­si munkájának eredménye, hiszen a ControltacTM, a ComplyTM és a MicroComplyTM ragasztó anyagok egytől egyig a 3M által szabadalmaz­tatott anyagok. Jó, jó, de mit is takar­nak pontosan ezek az elnevezések?

Lássuk szép sorban, részletesen, mert tulajdonképpen a ragasztó az egyik legfontosabb összetevő, amely egy fólia minőségéről, annak könnyű használhatóságáról gondoskodik:

ControltacTM

A ragasztórétegbe ágyazott mikro­szkopikus méretű üveggyöngyök mil­liói egy réteget képeznek a fólia és a felület között, ezáltal a fólia csúsz­tatható, újrapozícionálható a felüle­ten. Ha nyomást fejtünk ki a fóliára, az üveggyöngyök belesimulnak a ra­gasztórétegbe és a ragasztó teljes mértékben aktiválódik.

- Hirdetés -

Az üveggyöngyök magas hőmérsék­leten is működnek, ahol más újrapo­zícionálást lehetővé tevő technológi­ák már nem alkalmazhatók.

ComplyTM és ControltacTM

A ragasztórétegben mikroméretű légcsatornák futnak a buborékképző­dés elkerülése és a fólia alatt maradt levegő eltávolítása érdekében.

A ComplyTM ragasztótechnológiának köszönhetően a fólia alól a levegő fo­kozatosan eltávolítható, a fólia pedig egészen addig alakítható, amíg telje­sen le nem ragasztjuk. Az eredmény sima és buborékmentes.

Mit jelent az Micro-Comply “mC” a fólia nevében?

A rövidítés a ragasztóra vonatkozik. A nagy „C” már ismert, ez a Comply technológia rövidítése. A kis”m” pe­dig „mikro”-t jelent. Ezek után nem nehéz kitalálni, a fólia micro-comply technológiával készült. E technológi­ának köszönhetően a fólia megnövelt csúsztathatósággal bír – így könnyen csúsztathatjuk a felületen a tökéletes pozíció eléréséig. Optimalizált kezde­ti tapadást biztosít – a fólia a helyén marad a végleges leragasztásig és könnyen visszaszedhető ha a fóliát újra kell pozícionálni.

Kisebb méretű – láthatatlan – lég­csatornák – kiváló légelvezetés és si­mább fólia.

Az új liner könnyebben eltávolítható– csökken a fólia megnyúlása és egy ember által is elvégezhető a művelet mikro (mC) technológia használata gyorsabb telepítést és szebb, simább megjelenést biztosít.

Gyakorlat teszi…

…ha nem is egyből a mestert, de a jó dekoratőrt. Ezért aztán az elméle­ti bemutatókat követően jött a várva várt gyakorlat!

Azonban az autó fóliázás egyik legfon­tosabb alapelve a megfontoltság. Ha ugyanis kapkodva vágunk bele a mun­kába, akkor használhatunk bármilyen prémium minőségű fóliát, a végered­mény mégsem lesz szép. Ezért aztán a három tréner, a Bégé Design részé­ről Kiss Péter és Molnár Géza, illetve a Fullfol-tól Bérces Krisztián minden al­kalommal elmondták, mennyire fon­tosak az előkészületek. Ezek közül az első: a jármű fóliázandó felülete legyen tiszta, pormentes. A karosszéria hőmér­séklete pedig nem lehet sem túl meleg, sem túl hideg. Az optimális hőmérsék­let 19 C fok – ezért érdemes a dekorá­lásra váró autót már órákkal a munka megkezdése előtt a műhelyben tárol­ni! Emellett elengedhetetlen a megfe­lelő szerszámkészlet, így szükségünk van egy jó minőségű hőlégfúvóra, és különféle simító és vágóeszközökre. Az is fontos, hogy a jármű bizonyos eleme­it, például lámpatesteket le tudjuk sze­relni az autóról annak érdekében, hogy megfelelően hozzáférjünk a legapróbb hajlatokhoz is.

Az előkészületeket a fóliázás összes részletének bemutatása követte, amely egyrészt hihetetlenül látványos volt, másrészt mivel a trénerek nem csak szakmájukban profik, de jó pedagógu­sok is, ezért mindhárman ügyeltek arra, hogy minden kérdést megválaszolja­nak, és minden fontos részletre, prak­tikára felhívják a résztvevők figyelmét.

A tréning folyamán a résztvevők app­likálás közben ismerkedhettek meg az új 3M IJ 180mC fólia sorozat három új termékével, amelyeket kedvező ter­méktulajdonságaik miatt érdemes ne­künk is részletesen bemutatnunk:

3M IJ 180mC – Az első nyomtatha­tó fólia a piacon, ami metál és víz­tiszta kivitelben is elérhető

A 3M legújabb fejlesztésének ered­ménye az új nyomtatható víztiszta és metál fólia, mely az idei évtől érhető el. Ez azt jelenti, hogy a legbonyolul­tabb grafikák esetén is elég egy típu­sú fóliát használnunk. Nem szükséges több darabot összetoldani és nem kell külön az emblémákat felhelyezni.

IJ180mC-114: Az első nyomtatható víztiszta fólia – hogy az autó ere­deti színe átragyogjon

– Víztiszta autófólia

– Különböző design megjelenítési formákat egyesít

– Könnyű csúsztathatóság, és opti­mális kezdeti tapadás

– Comply™ micro ragasztótechnoló­gia légcsatornás szerkezete rendkí­vül sima felületet biztosít

– A liner könnyen eltávolítható

– Optimális teljesítmény a jármű ívelt felületein és a negatív nútokban is

IJ180mC-120: Az első nyomtatható metál fólia – különleges megjele­nés, egyedi hatás

– Rendkívül fényes hatás érhető el vele

– A metál finish egyedi megjelenést kölcsönöz

– Könnyű csúsztathatóság, és opti­mális kezdeti tapadás

– Comply™ micro ragasztótechnoló­gia légcsatornás szerkezete rendkí­vül sima felületet biztosít

– Optimális teljesítmény a jármű ívelt felületein és a negatív nútokban is

– A liner könnyen eltávolítható

IJ180mC-10: Népszerű, fehér nyomtatható fólia – gyorsítsuk fel az applikációt

– Könnyű csúsztathatóság, és opti­mális kezdeti tapadás

– Comply™ micro ragasztótechnoló­gia légcsatornás szerkezete rendkí­vül sima felületet biztosít

– A liner könnyen eltávolítható

– Optimális teljesítmény a jármű ívelt felületein és a negatív nútokban is

– Akár 10 év tartósságú film, mely az 3M™ MCS™ garanciával támogatott

A sikeres tréninget követően mi is kedvet kaptunk a fóliázáshoz, viszont nem szeretnénk belekontárkodni mások munkájába, ezért jövő már­cius végén inkább újra kilátogatunk az AMTS Automobil&Tuning kiállítás­ra, hiszen ott várhatóan újra profikat láthatunk járműdekorálás közben a 3M-Medivia standján. (x)

- Hirdetés -

Sign&Display