A sign készítés és nagyformátumú nyomtatás magazinja

Sokszínű megoldások a megfelelő színalkotáshoz

A Marabu sokrétű festékportfólióját mutatta be idei FESPA stand­ján Münchenben a szita, digitális, és tamponnyomtatással foglal­kozó grafikai és ipari szakmai közönség számára. Széleskörű szakmai tapasztalataival és megoldásaival a Marabu megfelelő partnere tud lenni azon vállalkozásoknak, amelyek új válaszokat keresnek különleges nyomdai kihívásaik megoldására.

A Marabu standján az újdonságok mellett természetesen megtalál­hatók voltak a már hosszú ideje bizonyított termékeik is, amelyek el­érhetők csomagolóanyagok, üveg, műanyag, vagy érzékeny termékek nyomtatásához is. A márka egyik ki­emelkedő újdonsága volt digitális fes­tékei közül a Roland TrueVis nyomta­tócsaládhoz kifejlesztett terméke, UV száradású szitafestékei közül az ala­csony migrációjú UVFP – illetve egy világszinten is újdonságnak számító, vizes bázisú tamponfesték megoldás.

Alacsony migrációjú UV szárítású szitafesték polietilén/polipropilén anyagú élelmiszercsomagolásokhoz

Az élelmiszercsomagoló anyagoknak számos különféle feladatot kell ellát­niuk: olyan formában kell bemutatni a terméket, hogy az megragadja a sze­met, és annak megvásárlására ösztö­nözze a nézelődőket – és, mindezek felett, meg kell óvnia tartalmát. Az élel­miszercsomagolásokhoz használt festé­keknek kifejezetten szigorú minőségel­lenőrzésnek kell megfelelniük, amelyek igazolják, hogy a csomagolásra nyom­tatott anyagok nem képesek a csoma­golásban található élelmiszerbe jutni. A Marabu Ultra Pack UVFP termékcsa­ládja az első és egyetlen szitafesték, a Svájci Minőségellenőrzési Szolgálat ál­tal hivatalosan bevizsgált és elfogadott termék a migrációra érzékeny, és az élelmiszer csomagolásra legtöbb eset­ben használt polietilén/polipropilén műanyagok nyomtatásához. Ezen felül az Ultra Pack UVFP festékek kifejezetten magas reakciós képessége garantálja a nyomatok gyors száradását és a magas termelékenységet.

Egyedülálló: a piac első vízbázisú tamponnyomó festéke

A Marabu a FESPA-n mutatta be a ke­reskedelmi forgalomban világon első­ként elérhető vízbázisú tamponnyo­mó festékét. Az új terméket a szintén vízbázisú Maqua Coat MAF és a Maqua Color MAC spray és ecseteléssel fel­hordható termékekből fejlesztették ki. Az új termék tökéletesen alkalmas dekoratív elemek hozzáadásához, és olyan érzékeny felhasználási terüle­teken, mint például gyermekjátékok. Az új festék kiemelkedő eredménye­ket produkál tapadás, fedőképesség és ellenállóság terén, mindezt olyan alapanyagokon, mint fa, ABS és elő­kezelt polipropilén. A vízbázisú össze­tételnek köszönhetően szagmentes, és környezetbarát – továbbá alacsony policiklikus aromásszénhidrogén (PAH) és alacsony illékony szerves ve­gyület (VOC) tartalma miatt védettsé­get garantál a gyártó és a felhasználó számára egyaránt.

Új megoldás a Roland TrueVIS nyomtatócsaládhoz

Az új, oldószeres alapú MaraJet DI-TV festéket kifejezetten a Roland TrueVIS nyomtató-vágó készülékekhez fej­lesztették ki, melyek plug&print megoldással, azonnal használhatók a gyári kazetták cseréjét követően. A korábbiakhoz hasonlóan, a gyári festékekhez mérten ez az új termék is vonzó árképzésű. Kiemelten fon­tos továbbá, hogy a Marabu festékre történő átállás nem igényel módo­sítást sem a chip-ben, sem pedig a nyomtató hardware-ében. A MaraJet DI-TV vibráló színeket, széles szín­skálát és kivételes tartósságot garan­tál – mindezen tulajdonságait egybe véve kiváló választás bármely grafikai alkalmazáshoz. A festék használha­tó minden népszerű alapanyaghoz, beleértve a PVC filmet, bannereket, backlit anyagokat, roll-upokat és szá­mos további alapanyagot – egyszerű nyomtatást lehetővé téve, az eredeti profilok használatával. A felhaszná­lók számíthatnak a problémamentes kompatibilitásra a nyomtatókkal és minden egyéb elemmel együttvéve.

A Centrum Servis Hungary mos­tantól CSH Nyomdaipari Kft.

Új néven, de a korábban megszokott szakmai tudással várjuk érdeklődésü­ket alábbi elérhetőségeinken:

CSH Nyomdaipari Kft.
Telefon: +36 23 428 266
Fax: +36 23 428 266
Email: info@csh.hu,
centrumservis@centrumservis.hu

- Hirdetés -

Sign&Display