A sign készítés és nagyformátumú nyomtatás magazinja

Roland DG – új útmutató a nyomtatási/vágási technológiához

A Roland DG immár 1995 óta piacve­zető a nyomtatási/vágási megoldá­sok területén. A tavalyi év folyamán a cég számos új eszközt jelentetett meg, amelyekkel új szintre emelték evolúciójukat. Most pedig megje­lentettek egy útmutató könyvet Ro­land Guide to Print and Cut címmel. Ez a kiadvány minden aspektusát be­mutatja a nyomtatási/vágási vállal­kozásnak az alapvető koncepcióktól egészen a megfelelő gép kiválasztá­sááig. A jövőbeni vállalkozók számá­ra a kiadvány bemutatja, milyen be­fektetéssel kell kalkulálniuk, a már működő vállalkozások pedig új inspi­rációkat kaphatnak a termékeik sok­színűsítésére.

Kizárólag signok és címkék gyártása mellett a kiadvány azt is bemutatja, milyen könnyen bővíthetik új alkalma­zásokkal kínálatukat, mint például a járműgrafikák, ruhadekoráció és szá­mos egyéb, esettanulmányokon ke­resztül bemutatott példa.

A Roland Guide to Print and Cut ingye­nesen letölthető a Roland DG webol­daláról a www.rolanddgn.com címen.

- Hirdetés -

Sign&Display