A sign készítés és nagyformátumú nyomtatás magazinja

Roland DG a Fespa kiállításon

A Roland DG 35 éves gyártási tapasztalatát sűrítette Fespa kiállítá­si standján Münchenben. A díjnyertes új TrueVIS VG2 sorozat nyomtató-vágó gépei, illetve a VersaUV LEF2-200 UV-LED nyomta­tót élő demonstrációk keretében ismertették meg az érdeklődők­kel. Emellett a standon látható volt a márka óriási portfóliója, amely olyan innovatív technológiai megoldásokat tartalmaz, amelyek megalapozzák a Roland iparágvezető pozícióját számos piaci szegmensben, beleértve a sign, textil és dekorációs, ipari, és kereskedelmi nyomtatást.

Legyél te a legjobb – válaszd az új TrueVIS VG2 nyomtató-vágó készülékeket

A Roland stand kiemelt helyét fog­lalta el márka legújabb technológi­ai innoviációja, az új TrueVIS VG2 so­rozat. A nyomtató-vágógépek eme párosa a VG2-640 (1625 mm), illet­ve a VG2-540 (1371 mm) típusaival a Roland digitális desktop nyomtatási technológiában szerzett kiemelke­dő tapasztalataira épít, és az inkjet nyomtatók legújabb generációját képviseli, több mint 40 izgalmas újí­tással, amelyek révén új sztenderdet állít fel a szélesformátumú nyomtatás területén.

A TrueVIS VG2 sorozat a Fespa kiállítá­son a legjobb nyomtató-vágó beren­dezés kategóriában idén elnyerte az EDP díjat, amely nem véletlen, hiszen számos olyan előnyös megoldást tar­togat a felhasználók számára, mint az új TR2 festék, az új Narancs színű fes­ték a hihetetlenül széles színskála el­érése érdekében, illetve a kiváló szín­egyezőséget garantáló lehetőségek, a 6 órán belüli gázkipárologtatás az egynapon belüli, kiemelkedő minő­ségű utómunkázhatóság érdekében, illetve továbbfejlesztett munkafolya­mat megoldások a VersaWorks 6 RIP szoftver segítségével.

Profitábilis perszonalizációs lehe­tőségek az új VersaUV LEF2-200-al

Azon látogatók számára, akik a sze­mélyre szabható nyomdai megol­dások iránt érdeklődnek, a Roland standján bemutatták az új VersaUV LEF2-200 nyomtatót. A VersaUV LEF síkágyas nyomtatócsalád legújabb tagja elődeihez hasonlóan képes ki­váló minőségű grafikák, és életsze­rű textúrák nyomtatására, illetve olyan prémium minőségű bevona­tok nyomtatására, mint a gravírozott hatás, mindezt a merev és rugalmas alapanyagok széles választékára, akár 100 mm vastagságig.

A Roland standján komoly fejtörést okozott eldönteni a látogatóknak, hogy a cég feladványában szereplő termé­kek egy adott hagyományos technoló­giával készültek, vagy nyomtatással, a VersaUV LEF2-200 ugyanis annyira élet­hűen nyomtat PVC és egyéb műanyag, vászon, fa, bőr és szövet anyagokra.

A Roland Fespa standján az alábbi termékek kerültek bemutatásra:

VersaUV –S-Series UV-LED nyomtató

A Versa UV S-Sorozat a rugalmas terme­lés lehetőségét kínálja, rengeteg kon­figurációs lehetőséggel és mérettel, amely bármilyen méretű termelési el­várásnak megfelel. Ezek robosztus, ipa­ri felépítésű sokoldalú síkágyas nyom­tatók fotóhű nyomtatási minőségre, textúrák és gravírozott effektusokra ké­pesek, rengeteg merev vagy rugalmas alapanyagra, akár 200 mm vastagságig, és 100 kg tömegig.

VersaEXPRESS RF-640 8 színes eco-szolvent nyomtató

Ez a nyomtató kategóriája legszéle­sebb színskáláját kínálja, tartós kültéri grafikák nyomtatására. Az RF-640 8 szí­nes nyomtató tartalmazza a CMYK szín­teret, plusz a világos fekete, vörös, zöld és narancs színű festékeket a kiváló mi­nőségű, szuper pontos színazonosságú nyomatok elkészítéséhez.

Texart RT-640M többfunkciós textil szublimációs nyomtató

Egyedi nyomtatási képességei által az RT-640M képes poliészter alap­anyagokra történő közvetlen nyom­tatásra, illetve festékszublimációs transzferpapírra történő nyomtatás­ra ugyanazzal az eszközzel, ugyanaz­zal a festékkel és RIP szoftverrel. Ez a nyomtató kiválóan használható olyan cégek számára, amelyek kétoldalas nyomtatást akarnak készíteni pél­dául zászlókon, bannereken. Az RT- 640M ténylegesen sokoldalú digitális festékszublimációs nyomtatási meg­oldást kínál.

LD-80 lézer fólia dekorátor

Írjunk be szöveget vagy rajzoljunk egy formát majd egyszerűen rögzít­sük a lézer segítségével akrilra, poli­karbonátra és más műanyagokra. Az LD-80 könnyen kezelhető, biztonsá­gos első osztályú lézerrel van felsze­relve amivel a fémes hatású fóliákat könnyedén felvihetjük műanyag ter­mékre, ajándékra, promóciós árura és még sok más felületre. Sign

- Hirdetés -

Sign&Display