A sign készítés és nagyformátumú nyomtatás magazinja

Rekord bővülés, rekord részvétel

Amilyen mértékben nőtt a magyar ipar teljesítménye az elmúlt öt évben, úgy bővült a régió legnagyobb ipari kiállítása is. Idén négy pavilonban 20 ország 562 kiállítója vett részt a MACH TECH – Ipar Napjai 2019 nemzetközi ipari szakkiállítás-együtte­sen a Hungexpón május 14–17. között. Az eseményre több, mint 18 ezren voltak kíváncsiak.

A visegrádi országokkal és Románi­ával összevetve 2014 óta Magyar­országon bővült a legnagyobb ütemben, 30 százalékkal az ipar teljesít­ménye – mondta György László, az In­novációs és Technológiai Minisztérium (ITM) gazdaságstratégiáért és szabá­lyozásért felelős államtitkára a kiállítás megnyitóján.

Az ipar növekedési ütemének fenntar­tása érdekében a kormány és azon belül az ITM hét stratégiai irányvonalat fogal­mazott meg, amelyek kiterjednek a ma­gyar mikro, kis- és közepes vállalkozások támogatására, a szakképzés fejlesztésé­re és az infrastruktúra bővítésére is.

Ganczer Gábor, a Hungexpo Zrt. ve­zérigazgatója a megnyitón elmondta, hogy a kiállítói létszám 32%-os növe­kedése (a 2017-es rendezvényhez ké­pest) – idén már 20 országból 562 kiál­lító érkezett Budapestre – a szervezők munkájának és az ipar teljesítményé­nek közös sikere.

A MACH TECH – Ipar Napjai kiállítás-együttes mind kiállító- mind látoga­tószámát tekintve immár évek óta a legnagyobb ipari rendezvény és az ipar legjelentősebb üzleti eseménye Magyarországon, amelyen jelen van az ipari digitalizáció és az IPAR 4.0 tér­hódításában részt vevő valamennyi ágazat: a vezérlések tervezőitől, a ro­botgyártókon át az elektronikai és lo­gisztikai vállalatokig. A kiállítók kiemelt figyelem mellett mutatták be az IPAR 4.0 adta megoldási lehetőségeket, kü­lönös tekintettel az automatizálásban és az ipari elektronikában rejlő fejlődési irányokat, az egymással kommunikáló intelligens gépeket (M2M), az önbeállí­tó gyártási folyamatokat és a rendkívül hatékony tömeggyártást.

Évről évre változik a kiállítók megoszlá­sa, de a trend egyértelmű: meredeken nő a robottechnikát bemutató cégek, valamint a gép- és vállalatirányítást, lo­gisztikát segítő szoftvereket kiállítók aránya. Az 562 kiállító idén összesen 1100 tonnányi gépet mozgatott meg a Hungexpo négy kiállítási csarnokában.

Szakmai programok

A kiállítás szervezői ezúttal is nagy hangsúlyt fektettek a szakmai progra­mokra. Közülük is kiemelkedett az In­novációs és Technológiai Minisztérium, IPAR 4.0 Nemzeti Technológiai Platform Szövetség konferenciája, amelynek kö­zéppontjában a mesterséges intelli­gencia állt. Az előadók között olyan ne­ves szakemberek foglaltak helyet, mint John Montgomery, az Indiana Egyetem (USA) professzora és Fazel Ansari, a bé­csi Gépi Intelligencia Kutatócsoport helyettes vezetője, aki a mesterséges intelligenciával működő gépek „öngyó­gyításáról” beszélt.

Nagy érdeklődés kísérte a kiállításhoz kapcsolódó többi konferenciát és ke­rekasztal-beszélgetést is, melyek té­mái között szerepelt a 3D nyomtatás, a munkahelyi biztonság, nyomástartó berendezések, a vasúti járműipar és a légszennyezés elleni megoldások.

Két nemzetközi üzleti delegáció is érke­zett a kiállítás-együttesre a Kubai Nagy­követség és a Cseh-Magyar Kereskedel­mi Kamara szervezésében.

Érdekességek, újdonságok

A hagyományoknak megfelelően ez­úttal is a megnyitón adták át az év legkiemelkedőbb ipari innovációinak megítélt Nagydíjakat. A Nagydíj ver­senyre azok a cégek nyújthattak be pályázatokat, amelyek valamilyen új­donsággal, innovációs tartalommal rendelkező terméket, szolgáltatást, eljárást, technológiát kínálnak ága­zatukban. A beérkezett pályázatokat szakértőkből álló zsűri bírálta el, és összesen 7 nagydíjat, 4 különdíjat és 9 elismerő oklevelet osztott ki az indu­lók között.

A nagydíjas fejlesztések többsége a ki­állításon is megtekinthető volt. Sokan álltak meg az EPL-TECH Kft. nagy telje­sítményű fiber lézergépe, az Optimum Hungária Kft. szimultán öttengelyes megmunkálóközpontja, a LINDE hegesztőgépe, az M+E Szerszámgép Ke­reskedelmi Kft. moduláris gyártóberen­dezése, a TRUMPF Hungary Kft. „Okos Gyártóüzeme”, a Varinex Zrt. fémpo­ros gyártás szimulációs szoftvere, vagy a német Wiha különleges elektromos csavarhúzója előtt, de a legnagyobb si­kere talán a KUKA Hungária különdíjas, hat tengelyes KUKA Coaster-ének volt. Az új generációs „hullámvasút” meg­mutatta az ipari robotok felhasználásá­nak új területeit. Sign

- Hirdetés -

Sign&Display