A sign készítés és nagyformátumú nyomtatás magazinja

PRSCreative – határtalan kreatív lehetőségek

PRSC Bt. már 1998 óta elismert szereplője a magyar nyomda­ipari szakmának. Iváncsics Péter vállalkozása kiváló szerviz szolgálta­tása mellett mindig érdekes techno­lógiák forgalmazásával foglalkozik.

Az idei SignExpo / PPDexpo standjukon bemutatták az IMPRIMO GODZILLA UV LED Hybrid nyomtatót, amely ro­busztus kialakítású, nagy sebességű ipari nyomtató. Az általuk forgalma­zott IMPRIMO nyomtatócsalád gépei között minden vállalkozás megtalál­hatja a számára megfelelő megoldást UV LED, eco solvent vagy szublimá­ciós festékkel. A nyomtatók többfé­le műszaki kialakítása teszi lehetővé a hybrid, síkágyas és tekercses felhasz­nálást, ezzel bővítve a vállalkozások piaci lehetőségeit. Az IMPRIMO nyom­tatók széles választékával a tárgy­nyomtatástól a 320 cm széles tábla és tekercselt anyagok nyomtatásáig minden megoldható. A LED techno­lógia bármilyen anyag nyomtatásá­ra alkalmas, hiszen nem melegíti fel a nyomtatott anyagot, így akár hőre lá­gyuló anyagok is nyomtathatók vele. A festék ezzel a technológiával sok­kal rugalmasabb, jobb tapadási tulaj­donságokkal bír. Ezzel a megoldással nyomtathatunk papírtól kezdve a mű­anyagokon, textilen át az üvegig bár­milyen anyagra. Az eco solvent kiváló megoldás vinyl, vászon és papír nyom­tatására, míg a szublimációs eljárás a textil nyomtatáshoz ajánlott.

Számos más ipari területen érdeklő­désre tarthat számot a PRSC Bt. által szintén forgalmazott MuchColours nyomtatócsalád. A nyomtatóira jel­lemző nanotechnológiás festék olyan felhasználási területeken al­kalmazható, ahol az UV technológia nem ad megfelelő megoldást. Ilyen lehet a bőripar, fémipar, bútoripar, üvegipar, és más iparágak, ahol a meglévő gyártási technológiák vál­toztatása nélkül lehet a dekorációs eljárást beilleszteni.

Hartweg – ipari kategóriás lézeres vágógépek

A PRSC Bt. ipari kategóriás lézeres vá­gógépek forgalmazásával is foglal­kozik. A HARTWEG INDUSTRIAL olasz gyártó hosszú évek tapasztalatát épí­tette bele az ipari kategóriájú lézeres vágógépeibe. Minden iparág meg­találhatja a részére megfelelő beren­dezést kínálatukban. A lézerforrások rohamos fejlődésével megbízható, hosszú élettartamú gépeket fejlesz­tettek, melyek gazdaságosan, meg­bízhatóan üzemeltethetők.

A Hartweg Industrial lézeres vágógé­peinek legfőbb felhasználási területei a teljesség igénye nélkül:

NYOMDAIPAR

Nyomdaipari stancolás szerszámok nélkül! Bonyolult, finom rajzolatú min­ta készítése lehetséges lézeres vágó­gépekkel. Senki nem gondolná, de ezzel a technológiával égési nyomok nélkül lehet papírt vagy kartont vágni.

FÉMFELDOLGOZÁS

Kínálatukban, a több más iparági fel­használás mellett megtalálható a fémipar számára alkalmas lézeres be­rendezés is. Mindenki találhat a szá­mára megfelelő fényforrással és tel­jesítménnyel gépeket, a különböző feladatok elvégzéséhez.

FAIPAR

Lézeres berendezésekről esik szó, miért maradna ki a fa feldolgozása. Egyedi mintázattal, formára vágás­sal különleges megjelenést kölcsö­nözhetünk a fának. Széleskörű alkal­mazásának köszönhetően megfelelő mennyiségű munka biztosíthatja a gazdaságos üzemeltetést.

Új, kreatív vállalkozási irány – friss lendülettel

Nos, itt történetünk a forgalmazott gépek irányából egy fordulatot vesz, hiszen nem lehetett elmenni szó nél­kül amellett, hogy a PRSC Bt. kollégái miként tettek szert azokra az ízléses, és egyedi eleganciájával feltűnő – fá­ból készült – csokornyakkendőkre, személyes és dekorációs kiegészítők­re, amelyek megkülönböztették őket minden más kiállítótól! A válasz pedig a PRSCreative, amely név önmagában is titokzatos, tehát mindenképpen ér­demes volt megismerni hátterét!

Mindig remek érzés olyan fiatalok­kal találkozni, akiknek egészséges életenergiája céltudatossággal és szorgalommal is társul. A PRSC Bt. alágaként mutatkozott be a SignExpo /PPDexpo-n a stílusosan PRSCreative nevet viselő, kreatív vonalon indu­ló új brand, amelyet Wágner Flóra grafikus és Tóth Balázs fotós neve fémjelez. Saját ötleteikre alapozva lézeres vágási technológia felhasz­nálásával alkották meg a cég stand­jának egyedien szép – kicsit dzsun­gel hatású látványvilágát, amelynek részei voltak a kollégák csokornyak­kendői, nyakláncai, gyűrűi, valamint a stand egyéb berendezési tárgyai is – mindezt az általuk megálmodott motívumokkal ellátott fa elemekből felépítve, és parafa, valamint üveg termékekkel kombinálva.

A két fiatal tavaly ősszel kezdett meg­ismerkedni a lézeres vágási technoló­giával, és azonnal látták, hogy olyan sok anyag munkálható meg ezzel az eljárással, rendkívül pontosan, és az anyag károsodása, elszíneződése nélkül, hogy felhasználási területei­nek csak a fantázia szabhat határt… amiben ők nem szűkölködnek, így rendkívül bizakodóan tekintenek a vállalkozásuk számára végtelen lehe­tőségeket tartogató jövőbe.

Flóra kifejezetten élvezi, hogy a lézergravírozó számára egy kifejező esz­köz, melynek segítségével tervező grafikusként munkáit nem csak digi­tálisan, vagy síkban, nyomtatva látja viszont, hanem használati vagy deko­rációs tárgyként térbe is kerülnek. Fo­lyamatosan kísérleteznek a tervezett grafikák, fotók egyedi termékekké tör­ténő alakításával, egyre több egye­dileg gravírozott és lézervágott ter­méket terveznek és gyártanak fából, plexiből, papírból, bőrből, parafából. A felhasználható anyagok választéka tehát nagyon sokrétű.

Kínálatukban elérhetők lakberendezési tárgyak, szezonális dekorációk, külön­leges reklámtárgyak, pecsétnyomók, kreatív feliratok eseményekre, belső te­rekre, cégtáblák, gravírozott díjak, vala­mint egyedi grafika és elképzelés sze­rint elkészített ajándéktárgyak is.

Természetesen cégek számára vállal­nak teljes körű grafikai szolgáltatá­sokat: cégportré – logó készítését, il­lusztrációk, arculatterv, névjegykártya, termékfotók, reklámfilm, különböző reklám anyagok készítését, így bátran fordulhatnak hozzájuk olyan vállalko­zások, amelyek egységes, letisztult ar­culattal szeretnének megjelenni.

Megrendeléseik nagyon változóak, a szezonális díszítésektől az esküvői dekorációkig, de nemrégiben keres­te meg őket egy ékszergyártó, akinek bőrre kell gravírozni bizonyos motívu­mokat, amelyek aztán az általa terve­zett ékszerek részei lesznek. Illetve épp a SignExpo-n látogatta meg őket az a táska tervező, aki az Instagramra töl­tött kreatív munkáik alapján látott fan­táziát az együttműködésben. Sign

- Hirdetés -

Sign&Display