A sign készítés és nagyformátumú nyomtatás magazinja

Print Meet, a nyomdászok találkozási pontja

2022. október 27-28-án rendezte meg a Papír- és Nyomdaipari Műszaki Egyesület (PNYME) a Print Meet el­nevezésű Nyomdász Vándorgyűlését. Az első napra szervezett szakmai konferencián több mint 170 résztvevő volt jelen, a második napon pedig az Alföldi Nyomda Zrt. és a Kartonpack Nyrt. látta vendégül az érdeklő­dőket. A szakmai programot tovább gazdagította, hogy a GPwA zöld minikonferenciáját és díjátadóját is a Print Meet rendezvényén bonyolították le.

„Óriási szükség van a tudástranszferre, ami meg­felelő bázist jelent a nehezebb időszakokban is” – mondja Tóth Gábor, a PNYME ügyvezető igazgatója. „A konferencián az aktuális trendek­ről, megoldásokról, prognózisokról volt szó, a második napon megrendezett gyárlátogatásokon pedig betekintést nyerhettünk a modern nyom­da- és csomagolóipari technikákba.”

A LEGZÖLDEBB SZEREPLŐK

A három nagy szervezet – PNYME, PNYSZ, CSAOSZ – támogatásával adták át a GPwA (Gre­en Printworld Award) Zöld-díjait. Az elisme­résben részesült cégek között 15 nyomda, 3 csomagolóanyag-gyártó, 1 papírgyártó és 4 pa­pírkereskedő található.

Év Zöld Nyomdái díjban részesültek: Alföldi Nyomda Zrt. ANY Biztonsági Nyomda Nyrt., Central Dabasi Nyomda Zrt., Color Pack Zrt., Dürer Nyomda Kft., Gelbert ECO Print Kft., Gyomai Kner Nyomda Zrt., Keskeny és Társai 2001 Kft., Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft., MEDIAWORKS HUNGARY ZRT. Buda­pesti Nyomda, Pátria Nyomda Zrt., Pénzjegy­nyomda Zrt., Prime Rate Kft., Prospektus Kft., Raszter Nyomda Kft.

Az Év Zöld Csomagolóanyag-gyártói: CODEX Értékpapírnyomda Zrt., Lászlópack Kft., Pakett 2005 Csomagolóanyag Gyártó Bt.

Az Év Zöld Papírgyártója: DIPA Diósgyőri Papírgyár Zrt.

Az Év Zöld Papírkereskedői: Antalis Hungary Kft., Europapier Budapest Kft., IGEPA 2R Kft., Papyrus Hungária Zrt.

SZAKMAI KIADVÁNY TÁRSTULAJDONOSÁVÁ VÁLT A PNYME

A Print Meet szakmai rendezvényen jelentet­te be a PNYME, hogy tulajdonrészt vásárolt a BTL News kiadóban, amely a Sign&Display és a Print&Packtech magazin gondozásáért felel. A döntés értelmében immár közös munka ered­ményeként fog megjelenni e két kiadvány. A cél az, hogy megfelelő kommunikációs platformot teremtsenek, illetve tovább fejlesszék és erősít­sék a jelenlétüket a különböző felületeken.

Némethi Botond, Print&Packtech magazin

Kövess minket a közösségi oldalainkon is:
Sign&Display Facebook,  Sign&Display Instagram,  Print&Packtech Facebook,  Print&Packtech LinkedIn

 

- Hirdetés -

Sign&Display