A sign készítés és nagyformátumú nyomtatás magazinja

Óvatos optimizmus tapasztalható

Roland felmérés a németországi és brit digitális nyomdák körében

A Roland DG 2020 év végén több mint 200 német, illetve 340 brit digitális nyomdaipari vállalkozás körében vég­zett felmérést, melynek egyik legfontosabb eredménye, miszerint az iparág képviselőinek többsége a folytatódó járványhelyzet ellenére óvatos optimizmussal tekint a jövőbe.

A Németországban megkérdezett 212 vállalkozásnak több mint a fele (54 %-a) szándékozik a következő há­rom év folyamán bővíteni gyártási kapacitását, vagy újabb területekre történő terjeszkedését.

A felmérésben a digitális nyomdaipar legkülönbözőbb területeinek, így a sign és reklámipar, a textil és ru­házati nyomtatás, a jármű és flottadekoráció, a rek­lámajándék gyártás, a nyomdai és másolószalonok, illetve lakberendezési dekorációs gyártók mondták el véleményüket. A német válaszadók egyötöde (20%), míg a brit cégek 36%-a jelölte meg termelési kapa­citásának növelését az elkövetkező három éves idő­szak legfontosabb céljául. Ebből logikusan következik, hogy a cégek komoly hányada – Németországban 34, míg Nagy-Britanniában 24%-uk tekinti cégének nö­vekedését a következő évek legfontosabb üzleti cél­kitűzésének. E terjeszkedés és növekedés része új nyomdai technológiák alkalmazása, vagy a meglévő géppark segítségével új piaci szegmensek feltárása, de olyan új technológiák kipróbálása is, mint a textil-vagy UV nyomdai megoldások.

PAUL WILLEMS: AZ IPARÁG VÁLLALKOZÁSI KEDVRŐL TETT TANÚBIZONYSÁGOT

Az adatok természetesen meglehetős elővigyázatos­ságról is tanúskodnak, amely a 2020-as év turbulen­ciáira vezethető vissza. A válaszadók 34-36%-a nyilat­kozott úgy, hogy számukra jelenleg a legfontosabb feladat, meglévő szolgáltatásaik megfelelő színvo­nalon való megtartása, de 8%-uk már jelezte, hogy szolgáltatásainak csökkentésére és racionalizálására kényszerült. Emellett talán bizalomra adhat okot, mi­szerint a vállalkozásoknak mindössze 1-4%-a gondol­ta úgy, hogy az elkövetkező 36 hónap folyamán meg­szüntetni kényszerül vállalkozását.

Paul Willems a Roland DG EMEA üzletfejlesztési és termék management részlegének vezetője elmondta:

„Jelenleg mindannyian a történelem legnehezebb idő­szakait idéző általános üzleti feltételekkel szembesü­lünk. A kutatás adatai mindezek ellenére azt mutat­ják, hogy a digitális nyomdák tulajdonosainak komoly elhatározása a jövőbe tekintés, illetve optimizmusuk megtartása és új lehetőségek kihasználása. Ezek az adatok egyértelmű bizonyítékai iparágunk ellenálló képességének és töretlen vállalkozókedvének.”

A bizalom és önbizalom egyik további jele, miszerint a vállalkozások 50-51%-a tervezi az elkövetkező 12 hónapon belül új nyomda-, vágó-, vagy gravírozó gép vásárlását. További 13-15%-uk pedig kettő, vagy akár több termelő gép vásárlását tervezi ebben az időszakban.

www.rolanddg.eu

- Hirdetés -

Sign&Display