A sign készítés és nagyformátumú nyomtatás magazinja

Nyomtatás újradefiniálva

A Ricoh gyors ütemben fejlődő portfóliója azt mutatta meg a Fespa 2019 kiállítás látogatóinak, hogy miként tudják sokol­dalúbbá tenni szolgáltatásaikat és új piacokra lépni, mindezt úgy, hogy közben profitot termelnek. A márka standján bemu­tatták síkágyas, szélesformátumú, direkt textil, táblás és inkjet nyomtatófej technológiáit.

A Ricoh minden eddigi legna­gyobb, 304 négyzetméter stan­don jelent meg az idei Fespa kiállításon, amelyre szükség is volt ah­hoz, hogy meg tudják mutatni azt a sokrétű termékportfóliót, amelyet el­hoztak a kiállításra. A standon olyan megoldásaikat mutatták be, amelyek támogatják azokat a nyomdai vállalko­zásokat, akik tovább akarják fejleszteni jelenlegi szolgáltatásaik körét.

Az egyik olyan Ricoh termék, amely nagyobb termelékenysége által a beérkező megrendelések szélesebb körét képes ellátni, illetve gyorsab­ban képes kisebb gyártási szériák el­készítésére a Ricoh Pro L5160 latex tekercses szélesformátumú nyom­tató. A Ricoh Pro L5160 nyomtatót ta­valy októberben mutatták be a nagy­közönség számára, Európában pedig idén áprilistól rendelhető. Megbízha­tó és sokoldalú megoldást kínál a sign and display gyártók számára. A Pro L5160 kültéri sztenderd üzemmód­ban 44 m2/óra, míg beltéri sztenderd üzemmódban 25 m2/óra nyomtatá­si sebességre képes. A nyomtatóval gyártható maximális felbontás 1.200 x 1.200 dpi, emellett a gép további elő­nye automatikus karbantartási funkci­ója, a Ricoh ’Greenguard’ minősítéssel ellátott latex festékei, illetve a Ricoh ipari nyomtatófejei. A Pro L5160 el­érhető CMYK vagy CMYK plusz fehér konfigurációban, maximális nyomat­szélessége pedig 163 cm.

Az új nyomtató egyik kulcsfontos­ságú fejlesztése, hogy karbantartá­si és tisztítási feladatainak túlnyomó részét automatizálták. A Pro L5160- ban felhasznált technológia jelentő­sen csökkenti a nyomtató áramfo­gyasztását, mivel a nyomtatás során a hőmérséklet 50 – 60 Celsius fokos­ra csökkent, amely feleannyi, mint az előző modellben volt.

Azok számára, akik a ruhadekorációs pi­acra szeretnének lépni, elérhető a kön­nyen kezelhető, belépő szintű Ri 100 direkt textil nyomtató. Az Ri 100 helyta­karékos felépítésével és remek funkciói­val új színt hoz a direkt textil nyomtatás területére. A kis befektetéssel elérhe­tő Ri 100 által a Ricoh komplett meg­oldást kínál a direkt textil nyomtatásra, amelyhez opcionálisan elérhető egy fixáló egység is. A Ricoh Ri 100 gyors befektetés megtérülést tesz lehetővé, egy kis helyigényű nyomtató kényel­mével, amellyel igény szerint nyomtat­hatunk egyedi termékeket, kifejezetten egyszerű nyomtatási folyamatot alkal­mazva. Ezzel a készülékkel rugalmasan reagálhatunk vásárlóink változó igénye­ire, és kiváló minőségű promóciós vagy perszonalizált ruhadarabokat készíthe­tünk gyorsan, a minimum gyártási pél­dányszámok korlátait nélkülözve.

Az Ri 100 segítségével könnyen bő­víthetjük tevékenységi körünket, és hozzáadott értéket kínálhatunk meg­rendelőinknek, mindezt egy egysze­rűen használható készülék által. Olyan újszerű nyomtatott ruhadarabokat gyárthatunk vele, mint fotóval ellátott pólók, és ajándéktárgyak, amelyekkel új vásárlókat szólíthatunk meg. A fejlő­dés egyetlen korlátja a képzelőerő.

Az Ri 100 legfontosabb előnyei:

  • Kis befektetési költség
  • Kompakt méret
  • Komplett rendszer – egyetlen meg­bízható beszállítótól
  • Professzionális, kiemelkedő minősé­gű nyomatok
  • Igény szerinti nyomtatás
  • Egyszerű nyomtatási munkafolyamat
  • Házon belül igény szerint gyártható egyedi ruhadarabok

Az Ri 100-ast követi a családban az Ri 1000, amely a felhasználási lehe­tőségek széles körét kínálja olyan új fejlesztései által, mint a nagyobb nyomatfelbontás, a megnövelt nyom­tatási felület, és a könnyen cserélhető nyomtatási tálcák, amelyek között el­érhető cipők nyomtatásához kifejlesz­tett tálca is.

A nagyobb termelési igényekhez pe­dig az Ri 6000 direkt textil nyomtató, amely az Ri3000-es típust váltja fel. Mindkét készülék a rugalmas, költ­séghatékony digitálisan nyomtatott ruhadarabok készítését kínálja, hi­szen nyomtathatók velük pólók, textil táskák, pulóverek és zoknik egyaránt.

A Fespa 2019-en mutatták be a kre­atív és sokoldalú gyártási képessé­gekkel rendelkező, ötszínes Ricoh Pro C7200x vágottpapíros nyomtatót.

A megoldásokat prezentáló tematikai szegmensben egyebek mellett azt mutatták be, hogy intuitív szoftvereik által miként lehet folyamatosan pon­tos és kiemelkedően magas minősé­gű gyártást elérni, egyetlen workflow szoftver használatával. A ColorGATE gyártási szervert a márka tavaly decemberi felvásárlását követően mu­tatták be a Ricoh standján.

Egy új szélesformátumú nyomtató rendszer is csatlakozott az újdon­ságokhoz:

Az új, 2,5 x 1,3 méter asztalfelületű Pro TF6250 UV síkágyas nyomtatóval a belépő szintű, illetve közepes mére­tű cégeket célozzák meg. A kompakt méretű rendszert úgy alakították ki, hogy segítse a sign and display, grafi­kai és ipari nyomtatás területén tevé­kenykedő cégeket új ipari dekorációk, lakberendezési anyagok és dekoráci­ós termékek, csomagolások, illetve ezidáig szitanyomással készült, illet­ve személyes igények szerint készülő nyomdai termékek gyártásában.

Az új nyomtató ugyanolyan ipari vázra épült, mint a Ricoh Pro T7210 modellje. A Pro TF6250 termelékeny­séget, sokoldalúságot, és kiemel­kedő nyomatminőséget garantál a Ricoh igény szerint állítható nyom­tatófejei által, amelyek a Ricoh új sign és grafikai tintáit használják. Az új nyomtató meggyőző nyom­tatási sebességet, egyetlen érintés­sel indítható, automatizált napi kar­bantartást és az alapanyagok széles választékára történő nyomtatást ga­rantál, mindezt a gondosan meg­választott festékkészlet által, amely szélesebb színtartományt biztosít.

A Pro TF6250 valódi síkágyas kiala­kítású nyomtató, mozgó fejkocsival és kerettel, és kiemelkedő, akár 64,6 m2/óra nyomtatási sebességgel. Alap­anyag kezelése nagyon rugalmas, akár 110 mm vastagságig képes kezel­ni a nyomtatandó anyagokat. A nyo­matszárításhoz használt LED techno­lógia alacsony energiafogyasztást, alacsony hőmérsékleten történő szá­rítást garantál, amely lehetővé te­szi vékonyabb anyagok nyomtatását anélkül, hogy azok megolvadnának, vagy deformálódnának.

A teljes Ricoh portfólió egyik legfon­tosabb eleme a cég saját gyártásá­ban készülő nyomtatófej és festék termékcsaládja. A Ricoh szakértő csa­pata örömmel segítette az érdeklődő látogatókat abban, hogy bemutas­sa számukra, a legújabb innovációik segítségével milyen módon tudnak előnyre szert tenni a sign and display, textil és dekorációs nyomtatás ipar­ágai terén.

A Ricoh termékekkel kapcsolatos to­vábbi információkért keresse kollé­gánkat az alábbi elérhetőségeken:

Mühl Balázs

Production Print Sales Manager
Direkt kereskedelem

2040 Budaörs, Hungary
Puskás Tivadar út 14.
Tel: +36 30 370-8875
Fax: +36 23 806 801
balazs.muhl@ricoh.hu

www.ricoh.hu

- Hirdetés -

Sign&Display