A sign készítés és nagyformátumú nyomtatás magazinja

Nyílt szakmai nap

A Magyar Fényreklámgyártók Szövetsége nyílt szakmai napot szervezett a reklámszakma hazai szereplői számára január 17-én. A szakmai nap egyik fő célja volt, hogy a résztvevők első kézből értesüljenek a számukra hasznos újdonságokról, más­részt kapcsolatépítésre is használják ezt az alkalmat.

Újabb remek kezdeményezéssel hozta össze a fényreklámgyár­tók még szélesebb körét a Ma­gyar Fényreklámgyártók Szövetsége, amikor a budapesti Rubin Wellness és Konferencia Hotelbe invitálta kép­viselőiket. Ezen a rendezvényen nem csupán a cégvezetőknek volt érde­mes részt venniük, hiszen olyan szak­mai előadásokat hallgathattak meg, amelyek a mindennapi projekt meg­valósításhoz tartalmaztak hasznos in­formációkat.

Plexi és polikarbonát specialitások

A nap első prezentációját Sima Ger­gely tartotta a Kerttrade Kft. képvise­letében, ’A fényreklámok gyártásánál használt plexi és polikarbonát speci­alitások’ címmel. Előadásában bemu­tatta a muanyag.hu weboldalt, amely a Kerttrade honlapja – ahol minden általuk forgalmazott termék, illetve azok részletes technikai adatlapja is megtalálható. A Kerttrade működése kezdete óta foglalkozik a PLEXIGLAS termékek forgalmazásával.

A PLEXIGLAS anyagai, a színek és a fények harmóniáját megteremtve, megihletik a kreatív tervezőket, hogy újabbnál-újabb, fény- és színhatások­kal érintsenek meg bennünket.

A figyelem felkeltése és az érdeklődő lenyűgözése a két legfontosabb cél a fényreklámok tervezésénél és kivitele­zésénél. A PLEXIGLAS termékek, óriási színválasztékukkal és változatos felüle­ti struktúrájukkal, amelyhez kimagas­ló időjárásállóság is párosul, tökéletes megoldást nyújtanak erre a célra. A könnyű megmunkálhatóság további előnyöket kínál, az egyedi – akár szo­katlan formák megvalósításához.

A sejtelmes és meghitt megvilágítás­tól, egészen a helyi- vagy nagyobb területek megvilágításáig a külön­böző PLEXIGLAS specialitások ideális megoldást nyújtanak. A kívánt légkör megteremtésének lehetőségével sza­badságot adnak a tervezőknek, hogy saját ötleteiket megvalósíthassák.

Dizájn elemekhez és fényreklámok­hoz javasolt PLEXIGLAS típusok:

PLEXIGLAS® GS & XT
PLEXIGLAS® LED
PLEXIGLAS® Resist
PLEXIGLAS® Optical
PLEXIGLAS® Reflections
PLEXIGLAS® Satinice
PLEXIGLAS® Textures

Kifejezetten érdekes termékcsalád a Faux TS fényáteresztő kövek termék­köre. Fényáteresztő, egyik oldalukon matt, a másikon fényes felületű, kő hatású anyagok, melyek híven tükrö­zik a természetben előforduló „test­véreik” megjelenését, struktúráját. A termékek súlya jelentősen kisebb, mint a valódi köveké, így ideálisak bárpultok, bútorok, belsőépítésze­ti és kiállításkivitelezési célokra. Az anyagok jó tűzvédelmi besorolással rendelkeznek, könnyű őket megmun­kálni, és jó vegyszerállóságúak.

Digitális kivágó asztalok

A következő előadó dr. Csák Levente volt, az Unimark Kft. részéről. Leven­te a Zünd márka kizárólagos hazai képviselőjeként ’Professzionális fel­dolgozási lehetőségek a Sign iparnak – lehetőségek Zünd digitális kivágók segítségével’ címmel tartotta meg bemutatóját.

A Zünd kivágóasztalokat bemutatva elmondta, a márka G3-as típusjellel ellátott modelljeinek legkisebb asz­talmérete 1300×1600 mm, a továb­bi típusok asztal mérete ennél na­gyobb, egészen 3200 x 3200 mm-ig. Az S3-as gépcsalád maximális mérete 2270 x 1230 mm, a család többi tagjának mérete pedig ennél kisebb, e sorozat egy kedvezőbb árazású, és tudásában is limitáltabb gépcsalád.

A Zünd gépekhez három különféle, sa­ját gyártású szoftver érhető el. A Zünd Cut Center segíti a gép személyre sza­bott beállítását a gép szerszámozott­ságától egészen a vágási tulajdonsá­gokig, tulajdonképpen a felhasználó személyes tapasztalatát hivatott se­gíteni és kiegészíteni. A Zünd Design Center egy Adobe Illustrator plug in, amelyet használhatunk csomagolás tervezésre is, de valójában egy szten­derdeket tartalmazó, parametrizálható gyűjtemény nagyon sok display gyár­táshoz használható elemmel. A Zünd MindCUT pedig egy kifejezetten bőr feldolgozáshoz alkalmas szoftver megoldás, amely a bőr természetéből fakadó egyenletlenségek megfelelő megmunkálását segíti.

Az Unimark Kft. több mint 15 éve kép­viseli a Zünd márkát. Ezen időszak alatt folyamatosan fejlesztették szer­viz hátterüket. Telephelyükön van egy demo gép, amelyen bármely anyag megmunkálására megtalálható a le­hető legoptimálisabb gép konstruk­ció. A Zünd gépekben használt kopó alkatrészekre vonatkozóan van egy csere program amelynek természete­sen az Unimark Kft. is tagja. E program keretében az elhasználódott alkatré­szünket elég visszaküldeni a cégnek, és ők az új alkatrész árának nagyjából 1/3-áért biztosítanak számunkra egy felújított alkatrészt, amelyre ugyan­úgy garanciát vállalnak.

Zünd újdonságok

Overcutter kamera – az asztal fölött elhelyezett kamera a nyomtatott ter­mékek lehető legpontosabb kivágá­sát segíti elő. A vágó fájlhoz szüksé­ges regisztrációs pontok beolvasását a kamera végzi el, nagy pontossággal és mindössze néhány tized másod­percnyi idő alatt.

A G3-as készülékekhez elérhető egy lézer modul, amely leginkább textil alapanyagok feldolgozásához alkal­mas, amelyeket normál késsel vágva foszlásnak indulhatnak. A lézer mo­dul jól példázza a Zünd gépei mögött rejlő moduláris gondolkodást, hiszen ez igény esetén bármely, már műkö­dő G3-as modellbe beépíthető.

A Zünd gépekbe nemrég beépítés­re került eszköz inicializáló rendszer segítségével könnyen és gyorsan választhatjuk ki az éppen feldolgoz­ni kívánt alapanyaghoz legmegfele­lőbb eszközt.

A nagyobb gyártási mennyiségek esetében érdekes újítás a gépekhez elérhető automata adagoló és a kész termékeket továbbító rendszer.

LED és Comhan Speetex profilok a Vink-től

A Vink Plast Kft. képviseletében Illés Edit elég nagy feladatra vállalkozott, hiszen két részben tartott előadást a GE Select TX LED modulokról, a GE 24 voltos led modulokról (a GE képvise­lőjének német nyelvű előadását for­dította a hallgatóság számára), illetve a Comhan Speetex profil rendszerről.

A GE több mint 100 éve van a piacon. A GE LED termékekkel kapcsolatban fontos elmondani, hogy a gyártó cég a teljes gyártási folyamatot a kezében tartja, ezért komoly garanciát tudnak vállalni termékeikre. Legfőbb előnye­ik a hatékonyság, megbízhatóság, és a kiegyensúlyozott minőség. Egyes modulokra a GE 10 év garanciát ad.

A GE legújabb LED moduljai a világí­tó reklámtáblák és dobozbetűk meg­világításához új lehetőséget kínálnak. Az optikai lencse, OptiLens™ X segít­ségével már 38 milliméter mélységű világító dobozokba, világító betűkbe kevesebb modul beépítésével homo­gén megvilágított felület érhető el.

Az 24Voltos GE LED modulok mére­te kisebb és keskenyebb lett, illetve majdnem 50%-al több modult lehet kötni egy trafóra, mint a korábbi széri­ánál. Az új széria termékeinél nincsnek forrasztási pontok a LED modulokon belül – ezeket szorításos megoldással helyettesítették, amely a cég saját sza­badalma. Az új generációs modulok fényereje 110 lumen/láb.

Comhan alumínium profilrendszer

Világító és nem világító kültéri,- és beltéri reklámokhoz a Comhan pro­filrendszer folyamatosan bővülő, széles választéka érhető el a Vink kí­nálatában.

Az alumínium profilok nagy előnye, hogy alacsony súlyúak, illetve a ben­nük kihelyezett, textil anyagra nyom­tatott grafikák könnyen és gyorsan ki­helyezhetők és cserélhetők is. Igény esetén a keretek LED modulokkal megvilágíthatók, ezzel exkluzív meg­jelenést kölcsönözve grafikáinknak.

Eurojet a reklámdekorációs cégek partnere

A szakmai napot az Eurojet részéről Balla Mercédesz és Kovács István elő­adásai zárták.

Balla Mercédesz előadásában bemu­tatta a Neschen Easy – Dot pontszerű ragasztóréteggel ellátott termékcsa­ládot, melynek segítségével a deko­rálási idő feleannyira csökkenthető, hiszen bárki buborékmentesen fel tudja helyezni – nem igényel semmi­lyen szakmai képzettséget. A perma­nens ragasztónak köszönhetően na­gyon erős a tapadása, akár enyhén strukturált felületekre is felhelyez­hető. A kadmium és oldószermentes ragasztó nyom nélkül visszaszedhe­tő, ugyanakkor 100 micron vastag­ságnak köszönhetően jó tartása van, könnyen pozícionálható.

Kovács István bemutatta a HP Latex technológiáját, illetve beszélt a ne­gyedik generációs Latex festék elő­nyeiről, az újdonságként elérhető fe­hér festékről, illetve az új hibrid HP Latex nyomtatóról.

Sign

- Hirdetés -

Sign&Display