A sign készítés és nagyformátumú nyomtatás magazinja

Mimaki újdonságok

A Mimaki Europe a tintasugaras nyomtató és vágórendszerek vezető gyártójaként élen jár a szélesformátumú digitális nyomta­tás számára ultra termelékeny, költséghatékony és fenntartható termelőeszközök gyártásában. A márka idén szeptemberben a birminghami The Print Show-n mutatta be új nyomtató-vágó­gépeit ’Plus’ néven. Az új sorozat tagjai a CJV300 Plus, JV300 Plus és CG-FXII Plus gépek.

Mimaki meghatározó technoló­giáinak hagyományán alapuló, három modellből álló Plus so­rozat – az alábbi típusokat tartalmaz­za: CJV300 Plus integrált oldószeres nyomtató-vágógép, a JV300 Plus ol­dószeres nyomtató és a CG-FXII Plus vágó plotter – az elődeikhez képest kiemelkedő mértékben növeli terme­lékenységüket, mindezt kiváló nyom­tatási minőség mellett, még gyorsabb nyomtatási sebességeknél is. Mind­ezt a MAPS4, a Mimaki Advanced Pass System legújabb változata teszi lehe­tővé, amely egy egyedi algoritmus használatával számolja ki a festékcsep­pek kilövellését a látható banding el­kerülése érdekében, amely folyamato­san változik a festék színe, a fedettség és a nyomtatási sebesség szerint. A megbízható termelékenységről a Mimaki úttörő NCU azaz fúvóka el­lenőrző egysége és az NRS azaz fúvó­ka helyreállító rendszer gondoskodik, míg a vadonatúj, továbbfejlesztett betöltő egység akár 45 kg-os teker­csek kezelésére is képes – elkerülve az anyag elmozdulását, illetve biztosítva a kiegyensúlyozott, hatékonyabb ter­melési folyamatot.

A Plus sorozat modelljei szintén tar­talmazzák a Mimaki saját szabadal­maztatású ID vágási funkcióját. Ezt az innovatív funkciót a folyamatos vá­gásra fejlesztették ki, akár több kü­lönböző feladatra, minimális emberi beavatkozás igényével, idő és anyag­veszteség nélkül. Az ID vágási funkció ID vonalkód nyomtatását teszi lehe­tővé a nyomtatás és vágási feladato­kat igénylő anyagokra – a Mimaki RasterLink6 Plus RIP szoftver segítsé­gével – a vonalkód pedig tartalmazza az összes vágási és forgatási informáci­ót. Minden egyes vonalkód leolvasásá­val, az érzékelő automatikusan betölti a vágási feladatot és elvégzi a vágást, biztosítva, hogy minden igazítási és forgatási feltételnek megfelel. Míg a CJV300 Plus és a CG-FXII Plus egyaránt tartalmazza az ID vágási funkciót, a JV300 Plus-t használhatjuk a CG-FXII Plus készülékkel kombinálva, és így kihasználva az új funkció által kínált minden előnyt.

„A Mimaki ismét feszegeti a szélesformátumú nyomtatási iparág inno­vációs határait,” – mondta lapunknak Bert Benckhuysen, a Mimaki Europe Senior Termékmenedzsere, és hozzá­tette: „Minden általunk bemutatott innováció az iparág trendjeinek meg­figyeléséből és felhasználóink igénye­inek meghallgatásából és komoly ku­tatás-fejlesztési munkánkból áll össze. A Plus sorozatunk példa nélküli minő­sége és termelékenysége, kombinálva környezetbarát látásmódunkkal, min­den egyes új modellünket versenyké­pes megoldássá teszi azon nyomdai szolgáltatók számára, akik robbanás­szerűen meg akarják növelni terme­lékenységüket, és ezzel egyidőben optimalizálni akarják nyomtatási munkafolyamatukat.”

A Mimaki zöld technológiai koncep­ciójának keretében a cég szintén be­mutatta új, 600 ml térfogatú festék­tasakjait, és újrahasználható eco tinta tartóegységeit a Plus sorozat számá­ra. Az okosabb, fenntarthatóbb nyom­tatási folyamatok érdekében az új tartóegységek hosszabb használ­hatóságot és 15%-os festék költség­megtakarítást jelentenek, a 440ml-es kazettákkal szemben. Továbbá az ekonomikus tartóegységek is hos­szabb ideig használhatók, ezzel is még környezetbarátabbá, és költséghatéko­nyabbá téve az új Plus sorozatot. Sign

- Hirdetés -

Sign&Display