A sign készítés és nagyformátumú nyomtatás magazinja

Mi a helyzet a karton- és papírgyártó szegmensben?

2021-ben elkezdődött a papír és karton árának növekedése, valamint kialakult ezen anyagok hiánya is. A PNYME által szervezett Print Meet szakmai konferencián Farkas Péter, az MM Board&Paper GmbH értékesítési vezetője foglalta össze az elmúlt éveket, illetve prognózist alkotott 2023-ra vonatkozóan. Előadásában szó volt a papír-, dobozkarton-kereslet és -kínálat alakulásáról, az energiáról, rostokról és a szállítmányozásról.

„Már 2021 első negyedévében elindultak az áreme­lések. Eleinte kisebb mértékben, ám az utolsó két hónapban már komolyabb drágulást realizáltunk, amely az energiaköltségekre hivatkozva történt. Ezt követően pedig karton- és papírhiány alakult ki, ami a kiszolgálás akadozását jelentette, illetve egyre többen kezdték el a raktáraikat feltölteni – ezáltal megteltek a tárolásra alkalmas helyiségek, így ezekből alakult ki hiány” – mondta előadása bevezetőjében Farkas Péter.

Fotó: Magyar Grafika

A KORONAVÍRUS-JÁRVÁNY ÉS ENERGIAVÁLSÁG

A koronavírus 2020-as megjelenése megváltoz­tatta a kereslet alakulását, azaz bizonyos termé­kek iránt megnövekedett, míg egyesek esetében pedig lecsökkent. A kialakult megpróbáltatásokat követően az energiaválságba fordultak a gyártók, amely komoly hatást gyakorolt a termelésre.

„A bezárásoknak és egyéb kihívásoknak következ­ményeként óriási hiány keletkezett, és nyomás he­lyeződött a kartongyárakra, amelyek nem tudták kiszolgálni az ügyfeleiket” – magyarázza Farkas Péter, majd hozzáteszi: „A koronavírus-járványt követte az energiaválság, ami 2022 februárjában csúcsosodott ki, s emiatt számos gyár gondolko­dott a bezáráson.”

PIACI ELŐREJELZÉSEK

„Három területét emelem ki a papíroknak: irodai, csomagoló, illetve higiéniai. A két első esetében folyamatos csökkenés látható, ami a digitalizá­ció miatt következik be, azaz a reklámokat nem nyomtatott magazinokban helyezik el, hanem legfőképpen az interneten hirdetnek. A gyártás­hoz használt gépeket átalakították, hogy csoma­golásokat állíthassanak elő velük a kiadványok helyett” – hangsúlyozza Farkas Péter.

A kereslet alakulása a legfontosabb papírfajták­nál – műnyomó-, ofszet-, könyvpapír – az elő­rejelzések szerint átlagosan 7 százalékkal csök­kenni fog 2024-ig. 2016-ban a nyugat-európai papírgyártó-kapacitás az összes szegmensben 27 millió tonna volt, ami 2024-re 18 millió tonná­ra zsugorodhat, ám ebbe a számításba még nem kalkulálták bele azon gyárakat, amelyek poten­ciálisan bezárhatnak.

A csomagolóipar esetében kapacitásbővítés fi­gyelhető meg, a kereslet folyamatos növekedése mellett. Továbbá a zölddé válás is erősítette a papír szerepét ezen ágazatban. „A fogyasztás csökken, ezért sokszor felvetül a kérdés, hogy mikor várható árcsökkenés. Nem várható esés ilyen szempontból, ugyanis renge­tegen elraktároztak drága anyagokból, illetve ha leállna a gyártás, a költségek továbbra is megma­radnak az oldalukon. Az Egyesült Államokban és a Távol-Keleten ezzel szemben jelentősen kedve­zőbb áron termelnek a vállalatok, többek között az olcsóbb energia miatt” – mondja Farkas Péter.

A dobozkartonok fogyasztása a 27 EU-tagállam­ban 2022 első kilenc hónapjában 7,4 százalék­kal növekedett. Ezzel szemben Európán kívül 20 százalékkal csökkent, ami az orosz embargóra, illetve a török piac akadozására vezethető vissza.

A MŰANYAG FELVÁLTÁSA PAPÍRRA

„Az egyszer használatos műanyagok egy részét már kivezették a piacról. Az a kérdés merül fel ezzel kapcsolatban, hogy rendelkeznek-e ekkora kapacitással a gyártók, mert egy tonna műanyag kiváltásához három-öt tonna rostra van szük­ség. Az előrejelzések szerint ami a kiskereske­dések polcain található, annak körülbelül a 10 százalékát lehet könnyebb műanyagról átváltani kartonra vagy papírra” – emeli ki Farkas Péter.

A hullámpapír egyfajta előrejelző tényező, ugyan­is a piaci változások előtt mutatja az irányt. Ezen anyag iránt már tavaly december óta csökkent a kereslet, ám más anyagoknál még nem volt érzé­kelhető ez a tendencia a kapacitáshiányok miatt. A zöld törekvéseknek várhatóan pozitív hatása lesz a hullámszegmensben.

HULLADÉKPAPÍR ÉS CELLULÓZ

„A koronavírust megelőzően a hulladékpapír beszerzése egyszerű volt, ám 2020 márciusától elkezdett emelkedni az ára, és 250 eurónál tető­zött a tonnánkénti értéke. Ennek a tendenciának akkor lesz vége, ha a hullámszektor leállítja a gépeit, ami megtörtént, és el is indult a hulla­dékpapír árának a csökkenése. Ezzel szemben a cellulóz értéke meglehetősen magas, ugyanis a digitalizáció következtében csökken a kínálat” – mondja Farkas Péter.

SZÁLLÍTMÁNYOZÁS

A papír és karton értékét továbbá a logisztika is befolyásolta. Az üzemanyag árának növekedése, valamint a munkaerőhiány jelentősen hozzájárult a változáshoz. A szállítmányozó vállalatok számára komoly kihívást jelent a humán erőforrás pótlá­sa. A prognózisok szerint 2023-ra 5-6 százalékos áremelkedés várható a logisztika terén.

A raklapok ára ezzel szemben csökkent az elmúlt időszakban, ugyanis a puhafa értéke és a kereslet visszaesett.

Némethi Botond, Print&Packtech magazin

 

- Hirdetés -

Sign&Display