A sign készítés és nagyformátumú nyomtatás magazinja

Megoldás a vasalható flex fóliák területén

A textil alapanyagok feliratozása, direktszínes vagy akár nyom­tatható-vasalható fóliákkal már nem újkeletű technológia a könnyűiparban, vagy éppen reklámdekorációs piacon. Számos gyártó termékei megtalálhatóak, igen széles választékban. Mi az LFP center-nél mindig az újdonságokat keressük! Olyan gyártók, termékeinek a forgalmazása mellett tesszük le a voksunkat, akik innovatívak, ugyanakkor – számukra egy még ennél is fontosabb dolgot – valós megoldást kínálnak egy adott területre legyen szó az előkészítésről a gyártásról vagy akár az utómunkáról!

Az elmúlt időszak kedvezőtlen ta­pasztalatai ellenére is úgy gon­doltuk, hogy érdemes előre tekintenünk és cégünk további stabi­litásának megőrzése érdekében, va­lamint az ügyfeleink minél szélesebb körű kiszolgálását szem előtt tartva érdemes belefognunk egy új termék­család szélesebb körű bemutatásába! Évek óta tartó kiváló partneri viszonyt ápolunk több német gyártóval is, akik garanciát jelentenek számukra a jó mi­nőségű termékekre és a megbízha­tó ellátásra. Az észak-rajna-vesztfáliai Wettringenben található a Nova-Flex és a Weed-Ex vasalható fólia termék­családoknak otthont adó Witpac válla­lattal még az év elején vettük fel a kap­csolatot és náluk megtaláltuk azt, amit kerestünk! Megoldást! Mindenki isme­ri a problémát, a vasalható fóliák apró részleteinek nehézkes, lassú kézi kisze­dését, amellyel nem csupán értékes időt veszít a felhasználó, hanem ezzel együtt a termelékenység lehetőségét is! A német gyártó alapító-ügyveze­tő igazgatója Wim Rollfs régi motoros­nak számít, hiszen immár 50 éve van a pályán, amely egy egész életműnek is tekinthető! Az évtizedek alatt szerzett tapasztalatai bátran mondatták szá­munkra azt, hogy a Witpac termékeinél ár-érték arányban nem fogunk jobbat találni! Erről személyesen is meggyő­ződhettünk miután ellátogatott hoz­zánk és bemutatta nekünk azt amit ke­restünk, a Weed-Ex termékcsaládot.

Ez a különleges 90 mikron vastagságú flex fólia dupla hordozó réteggel ké­szül! Ennek a különleges kialakításá­nak köszönhetően szedés nélkül távo­líthatók el az apró részletek, valamint a szöveges elemek belső részei. Egyet­len mozdulattal könnyedén szedhet­jük ki ezeket a részleteket, így akár 75%-al is növelve hatékonyságunkat! A hagyományos vasalható flex fóliák­hoz hasonlóan öntapadós hordozó réteggel van ellátva a könnyebb app­likálás érdekében és a nagy mosási el­lenállásnak köszönhetően akár mun­karuhákhoz is alkalmazható!

Az előkészítés során a felesleges bel­ső ívek, amelyeket nem szeretnénk a gyártás során felhasználni könnyen definiálhatóak – egy külön erre a célra szolgáló – speciális vágószoftver se­gítségével, míg a hagyományos vá­gószoftverekkel ezeket az elemeket manuálisan kell kijelölni. Azonban a GRAPHTEC vágóplottereinek gyári szoftverei ezt a feladatot alapértelme­zetten végzik el helyettünk! És ezzel egy újabb megoldást tudunk kínálni!

A Witpac és a GRAPHTEC termékei külön-külön is azt a termékfilozófiát követik, amelyet mi magunk is képvi­selünk, vagyis azt az elköteleződést, amely ügyfeleink mindennapi mun­káját segíti annak érdekében, hogy ők maguk nyereséges és minél termelé­kenyebb szereplői legyenek saját ipar­águknak! A jó minőség, a megbízható ellátás, az elérhető terméktámogatás mind ezt a célt szolgálja!

A két gyártó termékei együtt felhasz­nálva kínálják mindezt, amire jó példa a hazai ruhaipar egyik jól ismert sze­replője a Mayo Chix, akik elsők között ismerkedtek meg a Nova-Flex termék­családdal. A fogadtatása igen kedvező volt részükről, és számos érvet sora­koztattak fel amellett, hogy miért vá­lasztották végül a Nova-Flex fóliákat. Az elsődleges tulajdonság, amelyet kiemeltek a fólia tartóssága, amely el­engedhetetlen a ruhaipari felhaszná­lás során. Ez a jó minőségű flex fólia ki­válóan ellenáll a mosásnak. Kis szériák gyártására ugyanúgy alkalmas, mint tömegcikkek előállítására, amely ru­galmasságot biztosít számukra, hiszen nincsenek megkötve abban, hogy mi­lyen design-t alkalmazzanak termé­keikhez. 1-2 nap leforgása alatt friss kollekciókat kreálhatnak, amely gyor­saságot biztosít számukra! Nincs szi­taköltség és az ezzel járulékos időt is megtakarítják saját maguk számára, amely növeli a termelékenységüket.

A Witpac vasalható fóliái között meg­találhatóak a nyomtatható-vágható fóliák mellett azok a különlegességek is, amelyek további lehetőséget nyúj­tanak számunkra a minél változato­sabb termékek előállítására.

A direkt színes fóliák mellett csillogó, tükröződő, fluoreszkáló és fényvisszaverő termékek is megtalálhatóak a német gyártó kínálatában! Sign

- Hirdetés -

Sign&Display