A sign készítés és nagyformátumú nyomtatás magazinja

Megerősödve tértek vissza a válságból

A COVID a feje-tetejére állította a világot, minden területen, így a dekorációs piacon is, de a tavaszi karantén és leállás idején a TEPEDE nagy erőbefektetéssel dolgozott portfóliója fejlesztésén. Örömmel jelenthetjük, hogy számtalan új alapanyagot vezettek be az elmúlt fél évben, és két nagy alapanyag gyártóval is disztri­bútori szerződést írtak alá.

Új, prémium alapanyag beszállítók

Ez a két márka az ARLON és a Po­li-Tape. Érdemes megismerni e két márka hátterét, ezért röviden bemutatjuk ezeket olvasóinknak:

ARLON – A globális piacvezető

Az Arlon küldetésének tekinti olyan innovatív anyagok megalkotását, amelyek életre keltik a kreatív ötlete­ket. Ez a cég filozófiája dióhéjban, ami a valóságban sokkalta több: olyan módon osztják meg iparági tudásu­kat, a sign and display grafikai ipar résztvevőivel, hogy azok a lehető leg­több előnyét élvezhessék. Folyama­tosan olyan innovatív megoldásokon dolgoznak, amelyek segítenek a vál­lalkozások átformálásában.

ARLON – A globális piacvezető

Az Arlon küldetésének tekinti olyan innovatív anyagok megalkotását, amelyek életre keltik a kreatív ötlete­ket. Ez a cég filozófiája dióhéjban, ami a valóságban sokkalta több: olyan módon osztják meg iparági tudásu­kat, a sign and display grafikai ipar résztvevőivel, hogy azok a lehető leg­több előnyét élvezhessék. Folyama­tosan olyan innovatív megoldásokon dolgoznak, amelyek segítenek a vál­lalkozások átformálásában.

Az Arlon története ügyfélközpontú hozzáállásában gyökerezik. A céget 1958-ban alapították Kaliforniában, flexibilis anyagok gyártására (para­fa, gumi, és hab). A cég mára világ­szintű globális céggé nőtte ki ma­gát. Az Arlon Graphics tulajdonosa a FLEXcon Company Inc., és világszerte több millió méternyi öntapadós fó­lia anyagot gyárt. A cég gyárakat és raktárakat működtet az Egyesült-Ál­lamokban, Nagy-Britanniában, Hol­landiában és Kínában. 1998-ban nyi­tották meg európai központjukat. Termékkínálatukban megtalálhatók járműfóliák, építészeti dekorációs fó­liák, kereskedelmi felhasználási cél­ra alkalmas fóliák, lamináló fóliák… és számos egyéb termék. Ügyfélköz­pontú hozzáállásának köszönhetően az Arlon képes gyorsan reagálni a vá­sárlói igényekre.

A Poli-Tape üzleti divíziói – Kreatív termékek, széles körű alkalmazásokhoz

A Poli-Tape 1993-as megalapításakor a cég legfontosabb alapelve volt egye­di öntapadós anyagok fejlesztése és gyártása az erőteljesen fejlődő nyom­tatási és display piacok számára.

A kezdetektől a cég ambíciója és kül­detése volt speciális egyedi termékek gyártása, prémium minőségi, a legma­gasabb technikai, és folyamatos inno­vációs elvárásoknak megfelelően.

Poli-Tape és Arlon termékek a Tepede kínálatban

A Poli-Tape szortimentjéből már el­érhetők a nyomtatható és direkt szí­nes, textilre vasalható alapanyagaik,

valamint hőpréseik a TEPEDE portfó­liójában. Az ARLON-tól prémium mo­nomer vinyljei mellett pedig beveze­tésre került polimer és cast anyagai közül is jónéhány, így olyan speciális épületdekorációs és ipari alapanyag igényt is ki tudnak már szolgálni, ami­re korábban nem volt lehetőségük.

Mindezek mellett pedig hosszú évek tervezése után az ARLON cast anyaga­ival beléptek a járműdekorációs piacra is, mely ügyfeleik régi igénye volt már.

Új és innovatív anyagok – régi beszállítóktól

De, hogy kiemeljünk új és rendkí­vül innovatív alapanyagokat is a már meglévő márkáik közül, a DECAL kí­nálatából bevezetésre került az Anti­bakteriális lamináló fólia, mely a higié­niára különösen érzékeny helyekre kikerülő dekorációk védelmére szol­gál és 99,9%-ban elpusztít többféle, a felületéhez tapadó baktérium fajtát.

Azon ügyfeleik számára, akik nem csak sík felületek laminálását szeret­nék ilyen különösen higiéniás lami­nátumokkal megoldani, a Ritramától hoztak egy másik, már ívelt, görbe felületek védelmére is használha­tó, Antibakteriális laminálót, mellyel már kapaszkodók, fogózkodok és sok minden más is bevonható, nem csak szélesformátumú nyomatok és deko­rációk, viszont mindkét termék maxi­málisan ajánlott beltéri vinyl faldeko­rációk laminálására!

A Ritramától továbbá, olyan új padló­vinylt is bevezettek, melyet nem szük­séges laminálni, hogy csúszásgátló felületet kapjunk, ez a FloorTalker All­1Layer alapanyag, így laminálás nél­kül sokkal gyorsabban, egyszerűbben és olcsóbban lehet kereskedelmi és marketing célú padlómatricákat és de­korációkat gyártani. Míg az All1Layer beltéri alapanyag, kültérre is vannak már „padlódekorációs” megoldásaik, az egyik az Alu-Foil Sticker, mely egy extra erős tapadást biztosító direkt­ben nyomtatható alufólia alapanyag, csúszásgátló felülettel, mely szintén nem igényel laminálást és kültérre be­tonra, aszfaltra, járólapra, térkőre, tég­lára és még sok-sok más felületre is könnyedén és stabilan felhelyezhető. A másik ilyen anyag az ARLON 8200 HightTack polimer vinylje és annak po­limer csúszásgátló laminálója együtt, mely kültéren-, beltéren applikálható ezernyi féle felületre, többek között padlószőnyegre is!

Amennyiben kérdése van az új alap­anyagokkal kapcsolatban, keresse a TEPEDE Hungária Kft-t az alábbi elér­hetőségeken:

Cím (iroda és raktár):
1158 Budapest,
Késmárk u. 9.
(Agritek telephelyen belül)

Központi e-mail cím
Rrendelés felvétel: info@tepede.hu
Hibabejelentés: info@tepede.hu
Központi telefonszám: 06 1 252 1776

Weboldal: www.tepede.hu

Sign

- Hirdetés -

Sign&Display