A sign készítés és nagyformátumú nyomtatás magazinja

Megérkeztek a Canon Océ Arizona 1300 síkágyas nyomtatói

A megnövelt termelési hatékonyságot elősegítve, és a változa­tosabb felhasználás iránti piaci igényekre válaszolva megér­keztek Európába a Canon új Océ Arizona 1300 síkágyas nyom­tatói közepes terhelésű grafikai gyártási folyamatokhoz.

A hat modellből álló Océ Arizona 1300 széria tökéletes választás évi 15.000 m² nyomtatás men­nyiségig sőt ezekkel az eszközökkel óránként akár 52,8 m² sebességgel nyomtathatunk. Minden modellt az optimális használat és megbízható­ság jegyében terveztek meg. A vá­sárlók három 1,25 m x 2,5 m mére­tű, síkágyas GT modell (Océ Arizona 1340 GT, 1360 GT, 1380 GT) és három nagyobb, 2,5 m x 3,08 m síkágyas XT modell (Océ Arizona 1340 XT, 1360 XT, 1380 XT) közül választhatnak.

Az új sorozatot azon vállalkozásoknak tervezték, akik készen állnak lecserél­ni első síkágyas vagy hibrid nyomta­tóikat egy hatékonyabb, csúcsminő­ségű termékre, maximális működési idővel, miközben egy sokrétűen hasz­nálható, szélesebb spektrumú médiát kezelő nyomtatót keresnek.

Új megoldások a maximális haté­konyságért

Az Arizona 1300 nyomtatók az első Océ síkágyas termékek, amelyek a hatékony működési idő teljes ki­használásáért LED fixálással rendel­keznek, így, ha készenléti állapotból is kell nyomtatnunk, nincs szükség megvárni, hogy az UV lámpák felme­legedjenek.

Az új szériával együtt megjelenik az Océ Arizona Xpert, egy innova­tív szoftver, amely leegyszerűsíti és automatizálja a bonyolult felada­tokat, a többrétegű és duplex al­kalmazásokat beleértve, így szin­te azonnal kezünkben tarthatjuk a kinyomtatott dokumentumokat. A szoftver érzékeli és tárolja a nyomtatásra kész fájlokat, így a későbbi­ekben gyorsabban és egyszerűbben nyomtathatunk hasonló fájlokat és biztosak lehetünk a hosszú távú ha­tékonyságban.

Mindezek mellett az új nyomta­tók az első Canon síkágyas termé­kek Océ Távoli Eléréssel és folyama­tos technikai segítséggel. A funkció segítségével nyomon követhetjük a tintafogyasztást és a nyomtatá­si mennyiséget, így lehetőség van egyedi üzleti igények alapján egyedi szolgáltatási szerződésekre.

Minden feladatot megold

Az Océ Arizona 1300 széria LED technológiája segítségével a nyom­dai szolgáltatók szinte minden, a piacon fellelhető táblás vagy rugal­mas nyomathordozót használhat­nak, de a nehezebb nyomathordo­zók, mint a vászon, fa, csempe vagy üveg sem jelentenek akadályt. Az új modellekben található LED-UV

festékek UL GREENGUARD Gold mi­nősítésűek, tehát biztonságosan használhatók kényes zárt környezet­ben, iskolákban, kórházakban vagy akár üzletekben. A Canon kínálja az egyetlen síkágyas technológiát ha­gyományos és LED megoldásokkal, amellyel szinte minden nyomtatási feladat teljesíthető.

Az új síkágyas eszközök opcionális fotó cián (LC), fotó magenta (LM) színekkel, lakkal és fehér tintával, valamint to­vábbfejlesztett képpontelhelyezéssel, kiváló nyomtatási minőséget biztosí­tanak, akár fényképészeti és képzőmű­vészeti céllal is.

Azon felhasználók számára, akiknek célja a markáns és látványos meg­különböztethetőség, az Océ Arizona 1300 széria az Océ Touchstone szoft­veres megoldással együtt igényes, akár 40 layeres dombornyomatokat is készíthetünk. A Roll Média Opcióval tekercses nyomathordozókat kezel­hetünk, az optimalizált gyártáshoz.

A folyamatos síkágyas innovációk évtizede

„Síkágyas nyomtatókon dolgozó ügyfeleink általában ugyanazzal a két problémával szembesültek: nö­velni szerették volna a hatékonysá­got, de közben szolgáltatási port­fóliójukat új üzleti lehetőségek reményében változatosabbá akarták tenni. Az új Océ Arizona 1300 szé­ria bevezetésével többet, okosab­ban, gyorsabban és költséghatéko­nyabban nyomtathatnak ugyanazzal a nyomtatóval.” – mondta Wouter Derichs, a Canon Europe marketing­igazgatója.

„Az elmúlt 11 évben a síkágyas fejlesz­tések élvonalában azon dolgoztunk, hogy olyan innovációkat mutassunk be a piacon, amelyek fejlesztik a ha­tékonyságot, a minőséget, és a nyo­mathordozók sokszínűségét, optima­lizálják a nyomtatók üzemeltetésének teljes költségét és fokozzák a folyama­tok automatizálását. Ez a termékszé­ria demonstrálja, hogy még mindig van hely újabb megoldások kifejlesz­tésére, amelyekkel a karbantartás és a teljes nyomtatási folyamat, a fájl elő­készítésétől a nyomtatásig tovább tö­kéletesíthető, automatizálható.”

Derichs így folytatta: „Izgatottan mu­tatjuk be a piacon új szériánkat, amel­lyel vásárlóink új szintre emelhetik működésüket. 2007-ben egy síkágyas termékünk volt, most pedig az Océ Arizonával egy olyan átfogó síkágyas portfóliót ajánlunk, amelyben min­denki megtalálja a vállalkozása és igé­nyei számára legmegfelelőbbet.”

Az Océ Arizona 1300 nyomtatók a Ca­non nemrég bővült síkágyas nyom­tatókra specializálódott gyárában, a németországi Poingben készülnek és 2019. januártól elérhetőek a nagykö­zönség számára.

A Canon Európában

A Canon Inc. a világ egyik legismer­tebb és legkedveltebb márkája a kép­alkotó technológiák és szolgáltatások világában. Stratégia központja a Ca­non Europe szervezet, amely tevé­kenységét 120 országra végzi, 18.000 munkatárssal, a Canon globális bevé­teleinek mintegy a negyedét termelve.

Az 1937-ben alapított Canon külde­tése már 80 éve a képalkotás tökéle­tesítése. Erre irányulnak beruházásai és akvizíciói és növekedési céljai is. A fényképezőgépektől a kereske­delmi nyomtatókig és üzleti tanács­adástól az orvosdiagnosztikai tech­nológiákig a Canon megoldásaival és termékeivel a felhasználók életét gazdagítja.

A cég mindennapi működését a Kyosei filozófia határozza meg: „Együtt élni és dolgozni a közös jóért”. A Canon Európában is a fenntartható üzleti nö­vekedés jegyében működik, figyelve a környezet-terhelés minimalizálására saját és ügyfelei területén is.

Sign

- Hirdetés -

Sign&Display