A sign készítés és nagyformátumú nyomtatás magazinja

Megbízható márkák megbízható forrásból

Az LFP Center Kft. közel 20 éves szakmai múlttal rendelkezik szélesformátumú eco-solvent, UV, valamint proof és fotó-nyomta­tórendszerek üzembe helyezésében. Folyamatosan törekszünk termékpa­lettánk és szolgáltatásaink fejlesztésé­re. Célkitűzésünk, hogy ügyfeleinket minél komplexebb módon szolgál­juk ki. Ennek a törekvésüknek a része, hogy az EPSON mellett immár hivata­los disztribútorai lettünk a GRAPHTEC image termékeinek is, azaz a japán gyártó tekercses és síkágyas vágóplot­tereinek hazai értékesítését cégünk látja el. A GRAPHTEC tavaly március­ban külön elismerésben részesítette munkánkat, mint a régió egyik legjob­ban teljesítő kereskedője.

Emellett szolgáltatásainkat is folya­matosan bővítjük, melynek értelmé­ben a kellékanyag ellátás, a technikai támogatás – vagyis a support – vala­mint logisztikai szolgáltatásunk mel­lett tavaly év végén megerősítettük kereskedelmi tevékenységüket is, hi­szen új értékesítő kollégával bővült csapatunk. A teljességet immár a szerviz szolgáltatásunk elindításával értük el, mellyel így már minden te­rületen közel 20 éves munkatapaszta­lattal bíró, felkészült kollégáink szol­gálják ki ügyfeleink igényeit.

Szerviz szolgáltatásunk elindításá­hoz csatlakozott hozzánk Ács Zoltán is, így az LFP Center immár az EPSON és a GRAPHTEC hivatalos magyaror­szági márkaszervize. Zoltán 20 éves szakmai tapasztalata kevés kétséget hagy azután, hogy a lehető legjobb kezekben vannak az LFP Center ügy­feleinek nyomtatói és vágóplotterei, így ezzel is biztosíthatjuk számukra a folyamatos és üzembiztos termelést.

A fejlesztéseket ügyfeleink kényel­mének figyelembevételével folytat­tuk, hiszen weboldalunkon szerviz igény bejelentő felületet alakítot­tunk ki, melyen keresztül könnyen és gyorsan, pár lépésben értesíthet­nek bennünket felmerült problé­májukról, melyre kollégáink a lehe­tő legrövidebb idő alatt reagálnak. Szerviz szolgáltatásunk kiterjed az eddigi szoftveres támogatásra is, így Tóth Árpád support menedzser kollégánk a helyes színbeállítások és szoftveres kérdések területén nyújt támogatást továbbra is. Ezzel együtt immár teljes szerviz és tech­nikai támogatás szolgáltatást nyúj­tunk Budapest, valamint az ország egész területén.

A japán gyártók iránti elkötelezett­ségünk, a szakértelmünk valamint folyamatos fejlesztéseink számunk­ra egyet jelentenek az ügyfeleink és partnereink minél magasabb szin­tű kiszolgálásával. Az LFP Center Kft. immár minden területre kiterjesztett átfogó és komplex szolgáltatás port­folióval valamint széles termékpalet­tával kínál megoldást a megbízható és folyamatos termeléshez.

A Szerviz bejelentő, weboldalunk alábbi felületén érhető el:
www.lfpcenter.com/szerviz-hibabejelentes

További információ és felvilágosítás a +36 1 452 00 88-as központi tele­fonszámunkon valamint ügyfélszol­gálatunkon.

- Hirdetés -

Sign&Display