A sign készítés és nagyformátumú nyomtatás magazinja

Komoly munkákhoz szükség van komoly gépre

A Dekoraktív Reklám Bt. vállalkozást 2006-ban alapította Nyíri Botond, aki jelenleg is ügyvezetőként irányítja a társaságot. A szakma szeretete már korán megmutatkozott, kiállításépítőként dolgozott az édesapja cégében. Ekkor ismerkedett meg a dekoráció technikáival, és a lelkesedésének köszönhetően vásárolt egy 62 centis vá­gógépet, amivel egyedül kezdett megrendeléseket teljesíteni. A Dekoraktív állami-, nagyvállalatok, reklámügynök­ségek és magánszemélyek megrendeléseit teljesíti. A kreatív médiumaik Magyarországon és több külföl­di országban is megjelennek. Széles körű szolgáltatási portfólióval rendelkeznek: nyomtatás, grafikai és 3D tervezés, járműfóliázás – buszokon és villamosokon is –, üzletdekoráció, kis- és nagyformátumú anyagok, épületüveg-fóliázás – például plázákon is láthatók a munkáik. Sokszor szűk határidőket betartva teljesítik a megrendeléseiket, amit a modern géppark segítsé­gével képesek kivitelezni.

Folyamatos munkáiknak köszönhetően mintegy har­minc embert foglalkoztatnak. A megrendelésekre a lehető leggyorsabban reagálnak, s rövid időn belül el­jutnak a tervezéstől egészen a kivitelezésig. Belföldön több helyszínen, illetve a környező országokban szin­tén végeznek nagyobb munkákat. A pandémia idősza­kában a higiéniás szabályokra való felhívás anyagait gyártották. Gépeik közt megtalálható: a HP L360 –as latex nyom­tató, a HP Scitex FB500 – UV-technológiás tábla- és te­kercsnyomtató –, továbbá a legújabb szerzemény a HP L800W – amit idén szereztek be, és a latex technológia legújabb és legfejlettebb szegmensét képviseli.

AZ IPAROSODÁS ÚTJÁN

„2020-ban döntöttünk úgy, hogy elindulunk úgymond az iparosodás felé, ezért fektettünk be a HP Scitex FB500 nyomtatóba” – indokolja a fejlesztést Nyíri Botond. „Ez az első ilyen kategóriájú gépünk, ami jó ki­indulópontot jelent a jövőre nézve, hiszen olyan mun­kákat is el tudunk vállalni, amiket eddig nem. Jelenleg még nem használjuk ki teljes mértékben, de már kiraj­zolódik, hogy mekkora sebességre, termelékenységre képes. A legújabb nyomtatónk pedig a HP L800W, ami­re rendkívül büszkék vagyunk, s általa kinyílt a világ. A segítségével gyorsabban, pontosabban tudjuk tel­jesíteni a megrendeléseinket. Egyre több megkeresés érkezik hozzánk, ezért időszerű volt egy új gépbe be­fektetnünk. A latextechnológia mondhatni elért abba az érettségi szakaszba, hogy érdemes elindulni ezen az úton, ez úgymond egy újabb lépés az iparosodás felé.”

TÖKÉLETES SZÍNVILÁG

A HP L800 széria két kivitelezésben kapható, az L800 és az L800W berendezések közt a fehér szín nyom­tatása a különbség. Viszont közös attribútuma a két gépnek, hogy minden szempontot figyelembe véve környezetbarát. Vízbázisú festéket használnak, ezért a közintézmények – akár óvodák – dekorációját is ké­pesek biztonságosan ellátni. A HP R1000 és R2000 la­tex technológián alapuló, hibrid táblanyomó gépeken nagy sikerrel bevezetett különálló Overcoat technikai megoldás került alkalmazásra a HP L700-as és L800- as szériák esetében is, ezáltal a nyomtatást követően azonnal tovább feldolgozható a nyomtatott termék, nincs szükség laminálásra, a nyomat karcálló, ami biztosítja a dekoráció hosszútávú minőségét. A mun­ kadarabok utó- vagy továbbfeldolgozás nélkül azonnal használhatók. Ha azonban mégis laminálni szeretnénk a nyomatot mert a média jellege ezt amúgy is meg­követeli az Overcoat-ot egyszerűen csak kikapcsoljuk, ezzel is megtakarítást elérve és további környezettu­datosságot biztosítva. A HP L800W nyomtatóban meg­jelenő fejlesztésnek köszönhetően a fehér szín nyom­tatása kiemelkedő a korábbi szériákhoz képest, ami új perspektívákat nyit a kivitelezésben. A fehéret minden komplexitást nélkülözve viszi fel a felületre, amely az idő hatására sem kezd el sárgulni. Az automatikus ke­ringtetés és nyomtatófej-tisztítás csökkenti a kézi be­avatkozás szükségességét. A HP latextechnológiájával a fehér fehér marad.

RECEPT A HATÁRIDŐK GYORS BETARTÁSÁRA

„A reklámiparban igenis számít, hogy mennyi idő alatt készül el egy-egy média” – magyarázza Nyíri Botond. „A határidő sokszor szűkös, és gyorsan kell teljesíte­ni. Ezért egyáltalán nem lényegtelen szempont a gép­használat.

Nagyobb felületek dekorációja sokszor ki­hívást jelenthet, ilyenkor számít igazán, hogy milyen technológiát alkalmaz a cég. A HP L800W nyomtatót 2021 márciusában mutatták be, az országban nálunk üzemel elsőként ez a berendezés.

Az egyik ügyfelünk rendkívül szűkös határidőt szabott meg. A korábbi tapasztalataimra alapozva úgy kalku­láltam, hogy teljes éjszakás műszakkal kivitelezzük a megrendelésüket.

A terveimet viszont keresztülhúzta a HP L800W, ugyanis tíz óra helyett csupán négyet töltöttem munkával. Lényegesen gyorsabban képes dolgozni, mint bármely másik gépünk, emellett pedig minőségben is felső kategóriát biztosít.”

FÓKUSZBAN A FENNTARTHATÓSÁG

A környezetbarát működés kardinális kérdés a HP gépeinél – nemcsak a nyomtatóknál, hanem a port­fóliójukban található összes konstrukció esetében is. A HP L800W esetében a műanyag alkatrészek mind újrahasznosított darabokból készültek. A festékfeje­ket és a karbantartás eszközeit a gyártó munkatársai viszik el, majd hasznosítják újra. Továbbá a festékek papírdobozban érkeznek, amelyen belül egy tömlő­ben helyezkedik el a festékanyag. Más gépekkel ellen­tétben nem maradnak meg festékkazetták, amelyeket környezetszennyező módon helyeznének el.

A HP L800W sebessége a korábbi modellekhez képest 30 százalékkal javult, ugyanazokkal a beállításokkal. A nyomtatófejekben közel kétszer annyi fúvókát he­lyeztek el, így sokkal nagyobb felületre kerülhet ki a festék, magasabb minőségben. A szárítóegység felüle­tét szintén megnövelte a gyártó, ezáltal kevesebb hő is elég ahhoz, hogy megszáradjon a festék a nyomaton. Kevesebb pass számmal szebb eredmény érhető el, rövidebb munkaidővel. A HP L800W továbbá képes a 72 pass szám produkálására is.

„Rengeteg olyan részlet tevődik össze, ami összessé­gében azt eredményezi, hogy gazdaságosabb a HP L800W-t használni, mint más, régebbi technológián alapuló nyomtatót” – magyarázza Nyíri Botond. „To­vábbá megrendelői oldalról is egyre többször érkezik olyan kérdés, hogy milyen technológiával nyomtatunk. Ha nem környezetbarát, akkor keresnek másik céget, amelyik a filozófiájukhoz jobban illeszkedik. A nagy­vállalatok az ökológiai lábnyom csökkentésére törek­szenek, ami elindított egyfajta trendet, és egészen a kisvállalatokig megfigyelhető ez a szemléletmód. Sok megrendelő már bekéri, hogy mivel nyomtatunk, és a környezetbarát technológiát részesítik előnyben. Szerencsére nekünk már van ilyen gépünk.”

ÚJ, KÖRNYEZETBARÁT ALAPANYAG A FORTUNA DIGITAL KÍNÁLATÁBAN

A Fortuna Digital amellett, hogy magas színvonalú szolgáltatást, média- és nyomdagépeket kínál, fo­lyamatosan törekszik az alapanyagok fejlesztésére. E tekintetben is a környezettudatosság került előtérbe. A PVC-mentes vinyl a közelmúltban megjelent a Fortuna Digital termékpalettáján. Ezáltal, ha latextechnológiával nyomtatunk PVC-mentes vinylre, ak­kor például egy kórház dekorációjánál mondhatjuk azt, hogy ez teljesen adalékmentes.

Némethi Botond, Sign&Display magazin

www.fortunadigital.hu

- Hirdetés -

Sign&Display