A sign készítés és nagyformátumú nyomtatás magazinja

Kiváló nyomtatófejek és festékek egyazon gyártótól

Saját fejlesztésű, szabadalmazott, illetve egyéb vezető tech­nológiák optimális integrációja – ezek együttesen jelentik a Fujifilm legfőbb erősségeit, amelyek természetesen érvénye­sülnek a márka tintasugaras nyomtatási technológiájában is. A tintasugaras nyomtatás megfelelő minőségét, megbízható­ságát, termelékenységét meghatározó összetevők közül kiemelkedik a nyomtatófej és tinta minősége, illetve e kettő­nek az összhangja. Nyilván könnyebb ezt megteremteni, ha a gyártó egy és ugyanaz.

A Fujifilm Dimatix nyomtatófejei az ipari tintasugaras nyomtatás csúcsát jelentik, míg a Fujifilm Speciality Ink Systems (korábban Se­ricol) által fejlesztett és gyártott fes­tékeket évtizedek óta a legjobbak között tartják számon a felhasználók. A fejlett technológiai megoldások és az optimális rendszerintegráció kom­binációjából álló portfólió páratlan nyomtatási teljesítményt eredmé­nyez, amely egyaránt alkalmazható a sign és display, az ipari, a keres­kedelmi célú és csomagolóanyag nyomtatási területeken. A Fujifilm küldetése a kiváló minőség és a ha­tártalan lehetőségek biztosítása partnerei számára.

A Fujifilm elsődleges célja, hogy a leg­újabb technológiákkal rendelkező di­gitális nyomógépeket, nyomtató rend­szereket szállítson az iparág számára és így növelje ügyfelei versenyképességét e technológiák, eszközök és konzultáci­ós szolgáltatások segítségével.

Nyomtatófejek

A FUJIFILM Dimatix Inc., amelynek központja az USA-ban, Santa Cla­ra-ban tálálható, fejleszti és gyártja a Fujifilm precíziós piezo nyomtató­fejeit és az ezekhez kapcsolódó ve­zérlő rendszereit, amelyek különféle cseppfolyós anyagok, festékek tű­pontos elhelyezésére képesek, töké­letesen szolgálva a kereskedelmi célú, ipari és grafikai nyomdai vállalkozá­sok széleskörű igényeit.

A cég 29 éves története a folyamatos innovációról szól, ezen időszak alatt ugyanis több mint 500 egyedi újítást szabadalmaztattak. A világszinten ve­zető szakértelem három fő területre fókuszál: nagyszámú, eltérő tulajdon­ságú tintasugaras nyomófej fejlesz­tése és gyártása, karbon és szilikon MEMS (Micro Electro Mechanical Sy­stems) gyártási eljárások fejlesztése és alkalmazása, illetve a VersaDrop™ és RediJet™ szabadalmaztatott fes­tékkilövellés vezérlő technológiák fejlesztése. A Fujifilm Dimatix nyom­ tatófejek számos területen ipari stan­darddá váltak, legyen szó akár de­koratív, grafikai nyomtatásról, vagy nagysebességű kereskedelmi célú produkcióról. Jól példázza ezt, hogy a Fujifilm Jet Press és OnsetX nyomó­gépek 90% feletti üzemidőt teljesí­tenek, és az OnsetX gépek 75%-ban egyetlen nyomófejet sem kellet ki­cserélni egy év üzemidő alatt.

UV festékek

A szélesformátumú, csomagolóipari és kereskedelmi célú nyomtatási pia­cok növekedésének kulcsfontosságú tényezője az UV fixálású festékekkel történő nyomtatás lehetősége. Ennek fejlesztésében úttörőként élen jár a nagy-britanniai Broadstairs-ben gyár­tó, Cambridge-ben fejlesztő központ­tal rendelkező FUJIFILM Speciality Ink Systems (FSIS). Többek között a cég jelentette meg a piacon az első, sí­kágyas nyomtatókban alkalmazható UV szárítású festékeket.

Az FSIS egyik kulcsfontosságú erőssé­ge e területen a festékek kémiai ös­szetevőivel, nyomdai alkalmazásokkal, alapanyagokkal, nyomtatófejekkel és az UV festékek fixálásával kapcsolatos páratlan szaktudás. Mindennek a tu­dásnak, tapasztalatnak köszönhetően a FSIS 2011-ben és 2013-ban egyaránt elnyerte a „Legjobb gyártó üzem” dí­jat a brit ipari díjak közül.

Vízbázisú festék

A FUJIFILM Imaging Colorants (FFIC) vállalat világszinten vezető szerepet tölt be a magas minőségű, vízbázisú festékek, pigmentek és tinták fejlesz­tésében és gyártásában. A cég fej­lesztő és gyártó tevékenysége meg­oszlik az amerikai, skóciai és japán telephelyek között. A vállalat 2013-ban nyitotta meg új festék techno­lógiai központját delaware-i üzeme mellett, amely olyan festékformulák kifejlesztésére, megalkotására hiva­tott, amelyek a digitális nyomtatá­si technológiák ipari alkalmazásának gyors fejlődését támogatják. A cég skóciai festékgyártó technológiai köz­pontjával együttesen a Fujifilm egye­dülálló mértékben képes kiszolgálni a gyorsan fejlődő digitális inkjet nyom­tatással szemben támasztott igénye­ket, legyen szó színezőanyagokról, vagy végleges festékformulákról.

A tintasugaras nyomtatás megbízha­tóságát, minőségét, termelékenysé­gét meghatározó tényezők közül ki­emelkedik a nyomófej és a festék. Az, hogy a Fujifilm mindkettő fejlesztésé­ben és gyártásában élen jár, garantál­ja a sikert!

Amennyiben érdeklődik a Fujifilm nyomdai megoldásai iránt, forduljon kollégánkhoz bizalommal az alábbi elérhetőségeken:

Sericol Hungary Kft

Jantay Zoltán – sales manager Digital Graphics & DTG
Telefon: +36-1-323-0281
Mobil: +36-30-844-8880
E-mail: zoltan.jantay@sericol.hu
Weboldal: www.sericol.hu

- Hirdetés -

Sign&Display