A sign készítés és nagyformátumú nyomtatás magazinja

Kisformátumú síkágyas nyomtatók és az ipari nyomtatás

A kisformátumú síkágyas nyomtatók ideálisak személyre sza­bott, egyedi ajándéktárgyak nyomtatására, de szintén alkal­masak ipari jellegű gyártásra is. Számos olyan technológiát használó kisformátumú síkágyas nyomtató van a piacon, amit eredetileg sign and display grafikák nyomtatására terveztek, de sima felületekre éppúgy képesek nyomtatni, mint különféle tárgyakra. Ennek köszönhetően több ilyen gépet értékesítenek gyártó és ipari cégek részére, de szintén segítenek már működő szélesformátumú nyomdáknak új piacokra való belépésükben.

A feltárható, vagy meghódítható új piacok közül az egyik legnyil­vánvalóbb a termékek személyre szabása, vagy egyedivé tétele, ami által hozzáadott értékkel látják el ezeket a termékeket. Vegyünk például egy egy­szerű alumínium vizeskulacsot, ami ön­magában nem ér többet egy-kétszáz forintnál, amit megnyomtatunk né­hány forint értékű festékkel, ha ráírjuk valakinek a nevét. A termékünk bekerü­lési költsége így összesen kb. 300 forint, de máris akár 1200 forintos áron adhat­juk el. Ezt pedig megtehetjük szinte bármilyen használati tárggyal a kulcs­tartótól a telefontokig.

Ennél már kevésbé nyilvánvaló az ipari piac, ahol számos gyártó hasz­nálja ezeket a nyomtatókat a gyár­tási láncolatának egy elemeként. Ez jelenthet bármilyen gyártást az alkat­részekre történő logó vagy sorozat­szám nyomtatástól akár a használati útmutatók fémburkolatokra történő közvetlen nyomtatásáig.

A legtöbb ilyen típusú nyomtató alap­vetően síkágyas kiszerelésű, de a gyár­tók többsége értékesít hozzájuk kü­lönféle eszköz tartókat, úgynevezett jig-eket, amelyek az adott termék for­májától függetlenül pontosan ott tart­ják, ahol a nyomtatófejnek el kell ér­nie a nyomtatáshoz. Tulajdonképpen mindez csak szándék kérdése a felhasz­nálók részéről, hiszen bármilyen ügye­sebb felhasználó képes lehet legyártani a számára szükséges és alkalmas jig-et.

Ezen nyomtatók mindegyike UV-LED kötésű festékeket használ, és a legtöbb­jük több különféle festék konfigurációt kínál, így a felhasználók kiválaszthat­ják az éppen aktuálisan nyomtatandó alapanyagukhoz legmegfelelőbb tintát. Mint minden UV nyomtató esetében, ezekkel a gépekkel is nyomtathatunk festékrétegeket egymásra, így tapintha­tó hatást érhetünk el, beleértve a Brail­le írást, továbbá a legtöbb ilyen típusú nyomtató alkalmas lakkréteg nyomta­tására a fényes effektusok elérése ér­dekében. A piaci tapasztalatok alapján a felhasználók általában egy adott nyomtatót szerelnek fel az adott meg­rendelés specifikációinak leginkább megfelelő festék szettel, és egy külön nyomtatót vásárolnak egy másik rend­szeres megrendelés ellátására, az annak megfelelő festék szettel.

Mimaki és kebab – mégsem étel. Mi az?

A Mimaki például több különféle fes­ték konfigurációt kínál. Ezek között elérhető az LH-100, amely kifejezet­ten erős kötéssé szilárdul, amely ké­pes nagyon erőteljes dörzsölésnek és súrlódásnak is ellenállni, de kizáró­lag merev alapanyagokra nyomtatha­tunk vele. A LUS-120 ezzel ellentétben akár 170 százalékban nyújtható anél­kül, hogy az anyag megrepedezne, így erős nyomásnak és hajtogatásnak is kitehető, természetesen nyomtat­hatunk vele olyan puha anyagok fe­lületére, mint a membrán kapcsolók, vagy okostelefonok szilikon védőtok­jai. Az előkezelő primer anyagokból is van választék, melyből az egyik a PR- 200, amelyet használhatunk gyanta, üveg és fém alapanyagokon is.

- Hirdetés -

A Mimaki gyártja az UJF-3042MkII EX nyomtatót, amely akár 1200 x 1200 dpi felbontásban képes nyomtatni, 300 x 420 mm méretű felületre, illetve köz­vetlenül tárgyakra, 153 mm magassá­gig. A gép négy nyomtatófejjel van el­látva és képes akár nyolc festéktartály befogadására, így felszerelhető akár CMYK plusz fehér, lakk és primer fes­tékekkel egyidőben. A nyomtatótípus nagyobb testvére az UJF 6042 MkII, amely akár 610 x 420 mm méretű tár­gyakra is képes nyomtatni. Mindkét nyomtató felszerelhető a Mimaki öt­letesen elnevezett Kebab opciójával – ez a jig a kebab/gyros húsok jelleg­zetes forgó hússütőjének mintájára képes henger alakú tárgyak forgatásá­ra, így például akár egy italos üveg tel­jes felületére is nyomtathatunk.

A Mimaki kínálatában elérhető egy nagyobb nyomtató UJF-7151plus tí­pusnévvel, melynek maximális nyom­tatási felülete 710 x 510 mm, és akár 153 mm vastag tárgyakra is képes nyomtatni. A gyártó esetében szten­derdnek mondható CMYK plusz fehér plusz lakk opció mellett ez a gép el­érhető metál festék opcióval, amel­lyel készíthető matt fólia-szerű effekt, vagy fényes festett hatású effektus is. A Mimaki szerint ez egy remek alter­natíva, amely helyettesíti, hogy egy másodlagos utómunka keretében csillám vagy fólia anyaggal lássuk el a polikarbonát és ABS anyagokat.

Roland – VersaUV LEF család

A Roland DG-nél VersaUV LEF-2 típus­név alatt érhetők el ezek a nyomtatók. A belépő szintű modell a LEF2-200, 508 x 330 mm nyomtatási felülettel, amely maximálisan 100 mm magasságú tár­gyak nyomtatására képes. A hat fes­tékcsatornával rendelkező gép felsze­relhető CMYK plusz fehér, lakk vagy primer kombinációval. A nagyobb mo­dell a LEF2-300 nyomtatási felületének mérete 770 x 330 mm, szintén maxi­mum 100 mm nyomtatási magasság­gal. Egy további variáció a LEF2-300D, a 300-as sztenderd modellel megegyező nyomtatási felülettel, de maximálisan 200 mm nyomtatható tárgymagasság­gal. A két utóbbi nyomtató egyaránt hét festékcsatornával rendelkezik, így képesek a teljes CMYK plusz fehér, lakk és primer egyidejű kezelésére.

Mutoh – Xpertek szakértőknek

2020 év elején a Mutoh bemutatta új ipari nyomtatóit XpertJet 461UF és XpertJet 661UF típusnévvel. A 461UF nyomtatási felülete 483 x 329 mm, míg a nagyobb testvére, a 661UF képes 483 x 594 mm felület nyomtatására. A kisebb változat maximum 70 mm magas tár­gyakat nyomtat a sztenderd nyomtató tálcával, de akár 150 mm magas tárgya­kat is képes megnyomtatni, ha kives­szük a tálcát. A 661UF viszont alap hely­zetben képes 150 mm magas tárgyak nyomtatására anélkül, hogy bármit szerelni kellene rajta. Mindkét típushoz igény esetén elérhető egy vákuum asz­tal, illetve 661UF-hez elérhető egy for­gató jig a henger alakú tárgyak, mint például italos üvegek kezelésére.

Ezek a nyomtatók egy nyolc csator­nás Epson nyomtatófejet használnak 1440 x 1440 dpi felbontással. Felsze­relhetők CMYK, vagy CMYK plusz lakk vagy fehér konfigurációval. Két fes­tékszettel érhetők el merev, vagy ru­galmas anyagok nyomtatásához. A festék kötéséről és száradásáról egy 2 inch szélességű LED sugár gondos­kodik, amelyet hat szegmensre osz­tottak, és egyenként vezérelhetők. A szárítás fokozatosan állítható annak érdekében, hogy különféle effektu­sokat érjünk el, mint például fényes, szatén, vagy matt felületek, amelyek nyomtatási szegmensenként váltogat­hatók, így aztán több különféle tárgyat egyedi lakkozással láthatunk el – mind­ezt egyetlen nyomtatás során.

Sign

- Hirdetés -

Sign&Display