A sign készítés és nagyformátumú nyomtatás magazinja

Kiemelkedő teljesítmény alapos kutatás után

A Fujifilm új koncepciót alkotott a széles formátumhoz, olyan tervvel álltak elő, amely új mércét állít fel az UV tin­tasugaras rendszerek teljesítménye és a befektetés megtérülése területén. A gyártó e szegmensben kezdődő tör­ténete 1970-re vezethető vissza, amikor kifejlesztették az első digitális UV tintasugaras rendszerüket, a 2000-es évek elején pedig kereskedelmi forgalomba kerültek a saját készítésű tinták is.

A széles formátumú UV tintasugaras nyomtatás fej­lődésének a kezdeti szakaszát a technológia határozta meg, amely gyors és folyamatos növekedést jelentett a sebesség, illetve minőség terén. A Fujifilm idejében felismerte, hogy a piacnak nagy szüksége van e szeg­mens bővítésére, ekkor újragondolta az Acuity széles formátumú portfólióját, amely ezáltal értéknöveke­dést, sokoldalúságot és egyszerű használatot kínál, s a nyomtatás megtérülésének új szintjét mutatja be.

AZ ÚJ, TOVÁBBFEJLESZTETT GÉPCSALÁD

A Fujifilm új koncepciója egy minden szempontból frissített és továbbfejlesztett gépcsalád volt. Első lé­pésben a díjnyertes ipari tervező vállalatot, a Realise-t bízták meg, akinek a nyomdagépek teljes újragondolá­sa volt a feladata, annak érdekében, hogy maximalizál­ják az értéket, a termelékenységet, valamint egyszerű használatot és megtérülést kínáljanak.

A fejlesztéseket a partnerek bevonásával végezték, ezen vállalatok menedzsmentje olyan berendezé­seket képzelt el, amelyek megbízhatóak, gyorsak, és képesek a befektetés mielőbbi megtérülését biztosítani. Emellett viszont fontos té­nyező volt, hogy olyan gépek szülessenek, amelyek a kreatív iparban megállják a helyüket, s egyedi megje­lenésükkel, valamint egyszerű kezelésükkel nyújtsa­nak kiemelkedő teljesítményt.

A piaci igények felmérése mellett a csapat átfogó kuta­tást végzett a gyártóknál kapható legjobb alkatrészek­ről és technológiákról, valamint az összeszerelés és gyártás legmegfelelőbb lehetőségeiről. Az új út meg­keresése és a kreatív gondolkodás meghozta az ered­ményt, hiszen egy teljesen új család született, amely kinézetében és teljesítményében is képes egyedülállót alkotni.

MEGSZÜLETETT A JÖVŐ UV SZÉLES FORMÁTUMÚ NYOMTATÓJA

A tervek alapján négy fő kritériumot határozott meg a Fujifilm, amelyek minden ezzel kapcsolatos döntést megalapoztak, s elősegítették a megfelelő gyártók és beszállítók kiválasztását. A következők váltak az el­sődleges szempontokká: minőség, érték, teljesítményés könnyű használat. Minden kiválasztott alkatrész esetében is ezeket tartották szem előtt, a nyomtató­fejtől kezdve a felhasználói felületeken át a fényfor­rásokig, a statikus vezérlésig és a vákuumos meg­oldásokig. A korábban ismert széles formátumú UV nyomtatócsalád újjászületett, s létrejött az új Acuity termékcsalád.

Az első két, ezen koncepció alapján készült nyomta­tó az Acuity Ultra R2 és az Acuity Prime. E berendezé­seket teljes mértékben újratervezték, magas mércét állítva ezzel a széles formátumú nyomtatás területén. Az utóbbi középkategóriás síkágyas széles formátumú nyomtató, amely egyszerű használatot és kivételesen előnyös megtérülést biztosít, ehhez foghatót más gyár­tó nem kínál a piacon. A 2021-ben nyilvánosságra ho­zott értékesítési mutatók, valamint e két berendezésre adott egyértelműen pozitív piaci reakciók teljes mér­tékben igazolták a Fujifilm merész stratégiáját.

MEGOLDÁS MINDENKINEK!

Az Acuity Prime síkágyas nyomtató merev és rugalmas hordozók széles skáláján képes biztosítani a kategó­riájában a legkiemelkedőbb minőséget, valamint ter­melékenységet. A termékcsalád kedvezményes áron érhető el, s kiváló megtérülést biztosít a felhasználó­inak. Nagy értékű nyomtatások széles skálája érhető el általa, amelyhez alacsonyabb üzemeltetési költség tartozik. A nyomtatófejek a munkához optimalizáltan használják az alapanyagot, a tinták pedig a lehető leg­magasabb hatást gyakorolják. Az Acuity Prime mun­kába állításával a gyártási költségek csökkennek, és kiváló megtérülés érhető el.

A képminőség kiemelkedő, valamint a gép a merev és rugalmas hordozók, anyagok, illetve tárgyak széles skáláját képes kezelni. Az Acuity Prime kimagasló se­bességgel, elképesztő változatossággal állítja elő a kü­lönböző termékeket. A vákuumasztal szinte bármilyen lapanyagot kezelhet.

A fehér és átlátszó tintákkal történő nyomtatás lehe­tősége, valamint a rendkívül sokszínű anyaghaszná­lati opció tökéletes párosítást jelent. Az Acuity Prime segítségével nagy értékű, kreatív munkák gyárthatók, amelyek új bevételi lehetőségeket kínálnak. A jettable primer opcióval kiküszöbölhető akár a nehéz hordo­zók offline előkészítése is a nyomtatás előtt, az ipari médiák széles skálája kezelhető a lehetőség által.

Az Acuity Prime kezelőfelületének tervezésénél a fel­használóbarát kialakításra törekedett a gyártó. Emel­lett a könnyen tisztítható és karbantartható nyomta­tófejek, illetve tintatartályok jól látható állapotjelző lámpáival a kezelőknek kevesebb időt jelent a gépek karbantartása, s több időt tölthetnek az értékteremtő folyamattal, a nyomtatással.

Sericol Hungary Kft.

sericol.hu

- Hirdetés -

Sign&Display