A sign készítés és nagyformátumú nyomtatás magazinja

Ki a legjobb ifjú dekoratőr?

Felkapta a fejét a dekoratőr szakma, amikor a tavaly a Kazánban (Oroszország) megrendezett WorldSkills bajnokságon Fejes Kristóf személyében fiatal magyar dekoratőrt delegált a Hungary Skills csapata. A Skills bajnokságokról és a dekoratőr szakma versenyé­ről kérdeztük Sütő Boglárkát, a SkillsHungary verseny szakértőjét.

Dekorszövetség: A WorldSkills és a EuroSkills fiatal szakemberek ré­szére szervezett nemzetközi ver­seny. Milyen időközönként rende­zik a versenyeket?

Sütő Boglárka: Egymást követő években kerül megrendezésre az EuroSkills és a WorldSkills verseny, így minden évben van verseny. Az EuroSkills versenyeken 18-25 év kö­zötti, a WorldSkills versenyeken pe­dig 18-22 év közötti fiatal szakembe­rek versenyezhetnek.

DSZ: Hány szakma versenyez ma­gyar színekben?

S.B: Magyarország közel 20 szakmá­ban indít versenyzőt, immár 12 éve ezeken a viadalokon, nagyon válto­zatos versenyszámokban, mint pél­dául a mechatronika, fodrászat vagy az asztalos szakmák.

DSZ: A dekoratőr szakma is rajta van a HungarySkills versenyek lis­táján. Mióta indul a dekoratőr és kirakatrendező kategóriában ma­gyar versenyző a nemzetközi baj­nokságon?

S.B: A Magyar Kereskedelmi és Ipar­kamara és a Budapesti Komplex Szakképzési Centrum jóvoltából a dekoratőr és kirakatrendező szakma ifjú szakembere a nemzetközi verse­nyeken 2018 óta vesz részt. Az első alkalommal Sárvári Ágnes képviselte hazánkat, aki 4. helyen végzett a bu­dapesti rendezésű EuroSkillsen, ez­zel kiválósági érmet szerezve, majd 2019-ben Fejes Kristóf a WorldSkills Kazan versenyen 14. helyen zárt.

DSZ: A dekoratőr szakma rendkívül sokoldalú. Ez a verseny a szakember melyik oldalát méri föl? Minek kell megfelelnie a bírák értékelése sze­rint? Hogyan zajlik a megmérettetés?

Fejes Kristóf dekoratőr versenyző a 2019-es
WorldSkills-en

S.B: A dekoratőr fő feladata, hogy maximalizálja az eladást a célcso­porttal való kommunikáció révén. A dekoratőr közvetlenül a célcso­porttal kommunikál a designon és a pozitív benyomásokon keresztül. Tevékenységi köre a tervezéstől a kivitelezésig minden lépés megva­lósítása. Alkalmaz grafikai és lak­berendezési ismereteket és a ki­vitelezéshez szükséges minden technológia tudásának a birtokában van (festés, dekorálás, stb.).

Hogy milyen is egy ilyen verseny? Maga a feladat a verseny első napjá­ig ismeretlen. A helyszínen kell min­dent megtervezni, majd kivitelezni adott termék, célcsoport és inspirá­ciós téma, valamint bizonyos kötele­ző elemek felhasználásával.

DSZ: Hol tart most a következő ver­senyre való felkészülés és milyen közeli esemény várható a „Skills” versenyek programjában?

S.B: Minden nemzetközi versenyt egy többfordulós hazai válogató előz meg. 2020 szeptemberében Grazban kerül megrendezésre a kö­vetkező EuroSkills. Erre a versenyre a hazai válogatóversenyek nagyrészt már lezajlottak, március közepén de­rül ki, hogy Patay Hermina és Szalay Evelin közül végül ki indulhat ma­gyar színekben. A hazai versenyt követően egy 6 hónapos intenzív felkészítésen vesz részt minden ver­senyző, melyet a dekoratőr szakma esetében a Budapesti Komplex Szak­képzési Centrum szponzorál, illetve a Magyar Kereskedelmi és Iparkama­ra koordinál. Ez időszak alatt a szak­értő vezetésével a fiatalok kifejezet­ten versenyspecifikus feladatokat gyakorolnak a versenyhez nagyon hasonló körülmények között.

DSZ: A grazi EuroSkills után hol lesznek a „Skills”-ek?

S.B: Jövőre 2021-ben Shanghai ren­dezi a WorldSkills versenyt, 2022-ben Szentpéterváron zajlik majd az EuroSkills. 2023-ban Lyon nyerte el a WorldSkills rendezés jogát. (S.E)

- Hirdetés -

Sign&Display