A sign készítés és nagyformátumú nyomtatás magazinja

Két új felsőkategóriás nyomtató az Epson-tól

Az Epson a Fespa standján mutatta be két új, SureColor SC-S signage nyomtatóját SC-S60600L és SC-S80600L típusnéven. A 64 inch nyomtatási szélességű nyomtatók a korábban már díjnyertes SureColor SC-S család új tagjai, és a magas termelékenység mellett alacsonyabb teljes életút költséget kínálnak felhasználóiknak.

Az SC-S sorozat nyomtatói szé­leskörű alkalmazási lehetősé­geket biztosítanak az Epson Edge Dashboard felületen elérhető 250 letölthető profillal, rengeteg kü­lönféle felhasználási célra és alap­anyag típusokhoz.

„Az új, ipari kialakítású nyomtató­ink lelke a nagy, 1,5 űrtartalmú fes­tékes tasak” – mondta lapunknak Krizer Zoltán az Epson Magyarország szélesformátumú nyomtatókért fele­lős termékmenedzsere, majd így foly­tatta: „Az új festékellátásnak köszön­hetően hosszabb az üzemidő, mindezt kevesebb felhasználói beavatkozás­sal, illetve rövidebb gépleállással. A nyomtatókhoz az Epson UltraChrome GS3 eco-solventet biztosítjuk az új ki­szerelésű tasakokban, amely festékek rendelkeznek a legfontosabb környe­zetvédelmi minősítésekkel, beleértve a GreenGuard Gold és AgBB minősíté­seket is. Amint a SureColor SC-S család korábbi tagjai mellett a két új nyomta­tó is alacsony karbantartási igényű, ki­emelkedően megbízható és egyszerű­en üzembe helyezhető”

Az SC-S60600L és SC-S80600L nyomta­tókat egyaránt az Epson PrecisionCore TFP nyomtatófejeivel szerelték fel, és az Epson Edge RIP szoftverrel szállít­ják, illetve az LFP Accounting Tool-lal, amely pontos statisztikát ad a felhasz­nálók számára egy adott nyomdai fel­adat bekerülési költségéről.

Az Epson Edge nyomtatási szoftver erőteljes, és rengeteg funkciót tar­talmaz, a használata egyszerű, és nyomtatásra kész megoldást kínál a nyomdák és sign gyártók számára. Mindezek mellett az Epson folyama­tosan bővíti az elérhető EMX fájlok tárát annak érdekében, hogy optima­lizálják a nyomatminőséget a legtöb­bet használt, illetve különleges alap­anyagokon egyaránt.

Mindkét új SureColor SC-S L modell az alapanyagok széles választékára képes nyomtatni, így alkalmas átlát­szó fólia, fotópapír, tapéta, vászon és vinyl anyagok nyomtatására, ezál­tal kiválóan használható nagyméretű signage és display anyagok, eladás­helyi applikációk és billboardok, back és frontlit signok, autódekorációs fóli­ák nyomtatására.

„Kifejezetten nagy érdeklődésre szá­mítunk a nyomdai szolgáltatók és sign készítők részéről, akik az iparág nagyon széles spektrumát fedik le, hi­szen gyártanak signage, eladáshelyi kommunikációs, textil, beltéri dekorá­ciós, illetve képzőművészeti nyomdai termékeket megrendelőik számára.” – mondta Krizer Zoltán, és hozzátette: „Az Epson Fespa standjának látogató­it lenyűgözte a két új SureColor SC-S L modell nyomtatási sebessége, pontos­sága és teljesítménye. A nyomdai kivi­telezők megrendelői igényeit remekül tudják majd kiszolgálni ezzel a minő­séggel, illetve gyártási folyamatuk fel­gyorsulásával.”

Az SC-S60600L és SC-S80600L nyom­tatók maximális nyomatfelbontá­sa 1440 dpi, 95,1 m2/órás nyomtatá­si sebességgel, egypasszos banner nyomtatási módban, illetve maxi­mum 12,5 m2/óra nyolcpasszos fotó nyomtatási módban.

Az Epson standon bemutatták még a SureColor SC-S60600, SureColor SC-P20000, SureColor SC-F9300, SureColor SC-F6200 és a SureColor SC-F2100 -t is. Sign

- Hirdetés -

Sign&Display