A sign készítés és nagyformátumú nyomtatás magazinja

ISE: technológia + kreativitás = kiváló tapasztalat

Az idén immár 16. alkalommal, február 5-8. között megrendezett Integrated Systems Europe kiállítás bizonyult az eddigi legszélesebb körű eseménynek. Az amszterdami RAI kiállító központ 15 csarnokát elfoglaló rendezvény bemutatta a legújabb professzionális audio-vizuális és digital signage fejlesztéseket, illetve eddigi történetének legátfogóbb, a vertikális iparágakat is magába foglaló, szakmai tréning programját.

Az ISE évről évre dönti meg saját rekordjait – a hagyományokra való tekintettel – idén sem cáfolták meg magukat: 56 100 négyzetméternyi kiállítási területükön 1301 kiállító mutatta be termékeit. Közülük 225 cég (a teljes kiállítói bázis 17%-a) elsőként állított ki a szakmai rendezvényen. Az idei ISE zárultával pedig a 2020-as elérhető kiállítási területnek mintegy 92%-át foglalták le előre a kiállítók. A regisztrált látogatók száma 81 268 volt, amely – tán mondanunk sem kell – újabb rekord! A látogatók 32%-a először látogatott el az ISE-re. A szerdai napon érkezett a legtöbb látogató a show-ra, de pénteken is túllépték a 20 000-es látogatói számot. A kiállítás idei kulcs témája volt, hogy az AV, azaz az audio-vizuális technológia miként képes a kreatív képzelet felhasználásával tartalmas élményeket szolgáltatni. Ez volt a témája a kiállítás nyitó beszédét tartó kivetítő tartalom tervező Bart Kresa-nak, illetve a záróbeszédet prezen­táló Tupac Martir-nak, aki a Satore Studio társalapítója és kreatív igaz­gatója. Mindezen előadások egy olyan tartalmas szakmai továbbkép­zési program részei voltak, amely 300 nemzetközi előadót, szakértőt és kreatív tervezőt foglalt magában.

Mike Blackman, az Integrated Systems Events ügyvezető igazgatója elmond­ta: „Úgy mint szakmai kiállítás, úgy mint verhetetlen szakmai tovább­képzési program, és úgy mint a glo­bális iparág szakmai összejövetelei és üzletkötési platformja – az ISE 2019 mindezen kritériumoknak megfelelve kiállta a próbát. A nyitó és záró beszé­dünk és a két, kültéri kivetítő prog­ramunk egyaránt alátámasztották, hogy a technológiákat felhasználó partnereink miként tudják a techno­lógia által kínált lehetőségeket a saját kreatív ötleteikkel párosítva új ötlete­ket megvalósítani.”

A nyitó beszédet követő kiállítási napon mutatták be Bart Kresa leg­újabb kivetítéshez készült szobrát, a Sviatovid névre keresztelt, 5 mé­ter magas figurát a RAI előtti téren helyezték el, és elképesztően érde­kes látványt nyújtott folyamatosan változó, nagy részletességű kivetí­tett képe, amelyet egy erre a video anyagra írt zenével szinkronizáltak.

Egy másik érdekes kültéri fényfesté­si projekt volt a hamarosan az amsz­terdami RAI kiállítási központ mellett megnyíló nhow hotel, melynek kül­ső fal felületeit használták kivetítő projektor gyanánt a kiállítás minden egyes estéjén.

A Tanulj, Fedezz fel, és Inspirálódj szlogen égisze alatt megszervezett ISE 2019 oktatási és továbbképzési program összeállítását idén is a kiállí­tás két társtulajdonosa szervezete, az AVIXA és a CEDIA vállalták magukra. Idén első alkalommal a Hotel Okura is ISE konferenciahelyszínné válto­zott – itt tartottak ugyanis az ISE összesen 10 nagy konferenciájából ötöt. Új esemény volt a Hospitality Tech konferencia, a Digital Cinema Summit, az AGORA, amelyet a sport­létesítmények üzemeltetőinek szán­tak, illetve a TECH konferencia, ahol újdonságokat mutattak be.

Újdonság volt az ISE fő színpada a 8-as csarnokban. Ezen a helyszínen ugyanis kiemelt prezentációk, esetta­nulmányok bemutatása, és panel be­szélgetések egyaránt zajlottak, olyan kiemelkedő érdeklődés mellett, hogy sokaknak már csak állóhely jutott. A tartalmat az AVIXA, CEDIA, AV Ma­gazin és az ISE szolgáltatta, az előadá­sokat pedig élőben streamelték az ISE weboldalán.

Az ISE ’dobbanó szíve’ a kiállítási te­rülete, az idei kiállítók pedig ismét kihasználták az alkalmat, hogy új ter­mékeket és megoldásokat mutas­sanak be a nagyközönség számára. A legfontosabb technológiai trendek között szerepeltek a 8K felbontású kijelzők, a smart building technoló­gia, beleértve a dolgok internetét, a mesterséges intelligenciával felsze­relt készülékek, a konferenciatech­nológia folyamatos fejlődése, a 3D kivetítési technológia, a minden ed­diginél szélesebb választékban je­lentkező hajlított, rugalmas, átlátszó LED kijelzők, és az AV és IP audio há­lózatépítés újdonságai.

Futurisztikus LG kijelzők a 2019-es ISE kiállításon

Átlátszó OLED-et, hihetetlenül vé­kony LED kijelzőket és üvegre simít­ható fóliaképernyőt is bemutattak

Az LG Electronics a 2019-es, amszter­dami ISE szakkiállításon mutatta be legújabb kereskedelmi kijelzőit. Az LG átlátszó OLED-kijelzőivel és válto­zatos LED-termékeivel bármilyen tér lenyűgöző digitális környezetté ala­kítható át, a kijelzők által kínált üzleti szolgáltatások mindegyikét az ügyfe­lek igényeihez igazítva.

Európában először ezen a kiállításon volt látható az LG elképesztő, 88 da­rab hajlítható Open Frame OLED ki­jelzőből álló hatalmas installációja, amely a vállalat standjának bejáratá­nál fogadta a látogatókat. Az installá­ciót alkotó kijelzők, melyek akár egy egyméteres sugarú kör ívének meg­felelően hajlíthatók, számos felület­hez jól illeszthetők, így tökéletesen alkalmasak a valóban egyedi meg­közelítést igénylő üzleti felhasználás­ra. Az OLED-panelekből álló videofal olyan különleges természeti jelensé­geket mutatott meg elképesztő rész­letességgel, mint egy zúgó vízesés, egy fenséges gleccser, egy érintetlen erdő vagy épp egy tomboló hóvihar.

Az önmagában is kiállítási tárgyként megjelenő standbejárat mögött a lá­togatók az LG különleges, átlátszó OLED-kijelzőjét tekinthették meg: egy olyan csúcstechnológiával készült ter­méket, amely sokkal inkább tűnik sci-finek, mint kézzel fogható valóságnak. A kirakatokba és galériák belső terei­be tervezett, 38 százalékban áttetsző képernyőn egyaránt futhat mozgókép vagy képgaléria, miközben a mögötte elhelyezett termékek is tisztán látha­tók. Az átlátszó OLED Signage pane­lek az úgynevezett nyílt keret dizájn­nak köszönhetően csempék módjára helyezhetők el és kapcsolhatók össze, ezáltal jól használhatók az olyan nagy terekben, ahol — mint például egy au­tószalonban — a vásárlóval kialakított interakció az üzletkötés kulcsfontossá­gú eleme lehet.

Az LG elegáns, LAPE-sorozatba tarto­zó LED-termékeiben elkülönül a köz­ponti elektronika és a kijelző, az így kialakított ultravékony képernyők te­lepítése pedig még egyszerűbbé vá­lik. A kisebb méretű, könnyű szer­kezetű LDM (LED Display Module) készülék, amely szintén egy akár egy egyméteres sugarú kör ívének megfe­lelően hajlítható (domború és homo­rú formában is), könnyen installálható, akár beépítésre, akár felfüggesztésre van szükség. Az 1,5 és 2,5 mm közöt­ti képponttávolságú, maximum 1000 nit fénysűrűségű LAPE-szériás LG ki­jelzők élénk képeket jelenítenek meg, legyen szó bármilyen beltéri környe­zetről, a bevásárlóközpontoktól, a konferenciatermekig. Az LG LAA-szériás, 130 hüvelykes, 1,5 mm-es képponttávolságú, keret nél­küli kijelzőjét közepes és nagymére­tű konferenciatermekbe tervezték. A beépített hangrendszer révén a felhasználók külső hangszóró csat­lakoztatása nélkül kommunikálhat­nak és oszthatnak meg képeket part­nereikkel. Egy opcionális szoftveres kiegészítéssel a kijelző megoldás a Crestron videokonferencia-rendszer­rel is kompatibilis.

Az LG színezett, átlátszó LED-fóliája egy olyan üzleti megoldás, amely bármilyen méretű üvegfelületen használható, és szinte varázsütés­re digitális kijelzővé változtatja a hét­köznapi ablakokat és üvegfalakat. A maximum 73 százalékban átlátszó filmréteg használaton kívüli állapot­ban észrevehetetlen az üvegfelületen, amely a rásimított fólia ellenére is meg­tartja eredeti tulajdonságait. A kijelző réteg maga öntapadós, de könnye­dén eltávolítható bármilyen felületről anélkül, hogy ragasztónyomot hagy­na maga után. A 24 mm-es pixeltávol­ságú kijelző a nagyarányú átlátszóság mellett is a színek széles skáláját képes megjeleníteni, így ideális számos célra a vállalati logó megjelenítésétől egé­szen a reklámfilmek lejátszásáig.

A 2019-es ISE kiállításon az LG egy 0,44 mm vékony, keret nélküli videofalat is bemutatott, amely tökéletes színpon­tossága révén életteli és dinamikus ké­peket jelenít meg, bármilyen betekin­tési szög esetén is torzításmentesen. Az LG szabadalmazott webOS 3.0 ope­rációs rendszerével a tartalmak lét­rehozása és kezelése is gyors és egy­szerű. Ez a kijelző megoldás ideális az olyan helyszínekre — például irányító­termekbe, előadókba vagy bevásárló­központokba —, ahol többképernyős kialakításra van szükség.

A képminőség új generációja – a 8K Digital Signage a Samsungtól

A Samsung a professzionális kijelzők jövőjét mutatta be a ’The Wall’ 8K és 8K HDR technológiás LED signage, il­letve a QLED 8K kijelzők által. A Samsung Electronics nem kisebb ambíciót fogalmazott meg, mint a glo­bális digital signage piac átformálását, mindezt olyan új signage termékek bemutatásával, amelyek a QLED 8K kijelzők páratlan képminőségét rep­rezentálják. Ezen új kijelzők minősége várhatóan drasztikus hatást gyakorol a kereskedelmi kijelzők piacára, az ál­tala kínált új és izgalmas lehetőségek által. A QLED 8K signage technológia mellett pedig bemutatták a ’The Wall 2019’ terméküket és a Multi-Link LED HDR signage technológiájukat is.

„A 8K signage kijelzők bemutatásával a vállalkozások páratlan képminőségű tartalmat hozhatnak el célcsoportjaik számára, mindezt olyan formában, ami eddig elképzelhetetlen volt,” – mond­ta Seog-gi Kim, a Samsung Electronics Vizuális Kijelző üzletágának alelnö­ke, majd hozzátette: „A 82” méretű 8K QLED kijelzőnk csak egy a számos piac­vezető termékünk mellett, amelyeket izgatottan hoztunk el az ISE 2019 kiál­lításra. Örömmel láttuk, milyen nagy érdeklődés mutatkozott az AV iparág képviselői részéről a 8K minőség keres­kedelmi alkalmazásai iránt.”

A 2020-as ISE kiállítást szintén a RAI Amszterdam kiállítási központban ren­dezik, 2020. február 11–14. között.

Sign

- Hirdetés -

Sign&Display