A sign készítés és nagyformátumú nyomtatás magazinja

InPrint München – 2019. november 12-14.

Az InPrint München ipari gyártási technológiák számára rende­zett szakvásárán november 12-14. között a legújabb technológi­ákat, illetve azok ipari gyártási folyamatokba történő sikeres integrációs lehetőségeit mutatják be. Az esemény látogatói talál­kozhatnak a leghaladóbb szellemű nyomdagép gyártó cégekkel, és élvezhetik az átfogó konferenciaprogram által kínált előnyö­ket. Az új, konzultációs sarokban független szakértők kínálnak ingyenes és független szakmai tanácsadást, melyből az érdeklő­dők megtudhatják, miként integrálhatják a nyomdai megoldá­sokat saját gyártási környezetükbe.

Az InPrint München 2019-es kiállítá­son 15 országból érkező mintegy 120 kiállító prezentálja innovatív megoldásait a digitális, inkjet, szita és speciális nyomtatási területen különfé­le formájú és összetételű alapanyagok­ra – beleértve sík, vagy ívelt műanyag, fa, fólia, textil, üveg, kerámia és fém fe­lületeket. A bemutatásra kerülő terme­lő gépeket, és szolgáltatási megoldáso­kat olyan ipari termékek és fogyasztási cikkek költséghatékony átalakítására és perszonalizálására fejlesztették ki, mint az autók alkotóelemei, nyomtatott elektronikai eszközök, csomagolóanya­gok, italos üvegek, ételtartók, divatcik­kek, gyógyszerek és kozmetikai termé­kek, illetve padlóburkolatok, csempék, belsőépítészeti dekorációk és bútorok.

A hatékonyabb festékek mellett be­mutatásra kerülnek új nyomtatófejek és szoftverek, szárítóberendezések és robotikai megoldások. A nyomdaipa­ri gyártók egyre okosabb és erőtel­jesebb megoldásokat mutatnak be, amelyeket kifejezetten az ipari gyártá­si folyamatok teljesítményének bőví­tésére és átalakítására terveztek.

Új konzultációs terület – ingyenes szakmai tanácsadással

Az InPrint München látogatói találkoz­hatnak az iparág néhány legképzet­tebb szakemberével, akik széleskörű oktatási program keretében tartanak beszélgetéseket, prezentációkat és el­érhetők konzultációs beszélgetésekre is, melyek keretében segítenek a lá­togatók gyártási igényeire szabottan legmegfelelőbb nyomtatási techno­lógia kiválasztására. A konzultáció in­gyenes, időpontfoglalás a vásár web­oldalán a www.inprintmunich.com címen lehetséges.

Technikai konferencia több mint 60 kiemelt előadóval, két színpadon

A kiállítással egyidőben kerül megren­dezésre egy 3 napos szakmai konfe­rencia, amely keretében a nyomtatási technológia ipari gyártásban történő alkalmazásának kihívásairól, új lehető­ségeiről lesz szó. A több mint 60 nem­zetközi előadó előadásaiban szó esik arról, miként válasszuk ki a gyártásunk­hoz megfelelő festéket, nyomtatófeje­ket és szoftvermegoldásokat.

A legfontosabb témák között meg­ismerkedhetünk számos, a nyomta­tófejek technológiai fejlesztéseit be­mutató előadással, melyek segítenek megtudni, hogy a robotika alkalmazá­sa miként történhet meg a tintasuga­ras nyomtatási munkafolyamatokban, továbbá számos festéket és egyedi alkalmazhatóságukat is bemutatják. Számos előadásban bemutatják a leg­újabb festék szárítási technológiákat az UV, IR és eBeam kategóriákban, il­letve technológiai megoldásokat az elektronikai eszközök nyomtatásá­ra, és az autóipar számára történő 3D nyomtatási megoldásokra. A legújabb folyamat-optimalizálási megoldások­ról szintén szó esik majd. Számos eset­tanulmány segítségével, valós pél­dákon keresztül mutatják be, milyen módon lehet sikeresen beilleszteni a nyomtatási technológiát olyan külön­féle ipari applikációk terén, mint a cím­kenyomtatás, csomagolás gyártás és biztonsági nyomtatás.

Az előadók között lesznek az Agfa NV, AUDI AG, BASF, Bosch GmbH, ColorGATE, MABI Robotics és Xaar cé­gek képviselői.

Látogatói információ

A kiállítás november 12-14. között kerül megrendezésre a müncheni vásárköz­pontban. További információ és regiszt­ráció: www.inprintmunich.com

A kiállítási katalógust megtekintheti, ha rákattint a képre

Sign

- Hirdetés -

Sign&Display