A sign készítés és nagyformátumú nyomtatás magazinja

InPrint München 2019 ipari nyomtatási kiállítás

Az ipari nyomtatás közössége gyűlt össze Münchenben novem­ber 12-14 között az ipari gyártási technológiák vezető nyomdai kiállítása alkalmából. Az InPrint München 2019 szakvásár cél­zott platformot kínált 22 országból érkezett 136 kiállítója szá­mára, hogy kapcsolatot teremtsenek integrátorokkal, végfel­használókkal, illetve az innovatív nyomtatási technológiák felhasználóival a gyártói szektor széles köréből az autógyártás­tól kezdve az egészségügyi eszközök, lakberendezési dekorá­ció, elektronikai eszköz, műanyag, csomagolási anyagok és szá­mos további termékkategória gyártóival.

A 60 országból érkező 2.755 kiállí­tási látogató azzal a céllal érke­zett, hogy felfedezze és megis­merje az ipari nyomtatásra alkalmas nyomdagépek, nyomtatófejek és egyéb olyan alkotóelemek, mint fes­tékek, kezelő folyadékok, kémiai anya­gok, UV technológia, nyomat szárítás, illetve nyomdai szolgáltatások elér­hető kínálatát különféle felületekhez, anyagokhoz és formákhoz. A látoga­tók többsége Németországból érke­zett, de Olaszország, Ausztria, Svájc, Nagy-Britannia, Hollandia, Francia­ország, Lengyelország, Szlovénia és Csehország, Európán kívülről pedig Japán, USA és Kína szintén nagyszámú látogatóval képviseltette magát.

„Az idei InPrint München kiállításon meggyőződhettünk arról, hogy az ipa­ri nyomtatási szektor sokat fejlődött az utóbbi időszakban és a megfelelő irányba halad. Az ipari nyomtatás kö­zössége már egyértelműen tovább­lépett a kísérleti szakaszon, és immár teljes értékű, hatékony megoldásokat kínál.” – mondta Nicola Hamann, a vá­sárt szervező Mack Brooks Exhibitions ügyvezető igazgatója, majd így foly­tatta: „Gyakorlati megoldások, ügyfél igény szerint megalkototott rendsze­rek és jövedelmező üzleti megoldá­sok álltak a kiállítók és látogatók ér­deklődésének középpontjában az idei eseményen. A nyomdai technológiai szolgáltatók olyan integrátorokkal és ipari gyártókkal találkoztak, akik olyan specifikus megoldásokat kerestek, amelyek által kiterjeszthetik gyártási folyamataikat, fejleszthetik üzleti te­vékenységüket vagy épp új piaci szeg­mensekbe léphetnek általuk.”

A kiállítás mellett az összetett integ­rációs projektekhez illő, megfelelő megközelítés megtalálására vonatko­zó szakmai ismeretek cseréje volt a ki­állítás másik fő témája. A háromnapos szakmai konferencia technikai és al­kalmazási részből állt, melynek kere­tében esettanulmányokat, technikai beszélgetéseket, és panel vitákat tar­tottak, több mint 70 előadó részvéte­lével. Az új „konzultációs sarok” óriási sikert aratott – ugyanis 40 résztvevő vette igénybe ezt az új szolgáltatást, melyben négyszemközti beszélgetés keretében független szakértők kínál­tak ingyenes tanácsadást arra vonat­kozóan, hogy az ipari gyártók miként illesszék be gyártási folyamataikba a nyomdaipari megoldásokat.

A kiállításon végzett kutatás első elem­zése azt mutatja, hogy a kiállítók és lá­togatók egyaránt nagyra értékelték a kiállítás célirányos szakmaiságát, a ki­állított termékek és rendszerek magas minőségét, az átfogó oktatási progra­mot és a látogatók szakértelmét.

Számos kiállító cég jelezte, hogy új üzleti kapcsolatokat létesítettek és mélyreható beszélgetéseket folytat­tak standjukra érkező látogatóikkal. Nagyra értékelték a látogatók szak­mai minőségét és a kiállítás innováci­ókra alapozó koncepcióját.

A látogatói felmérés eredményéből kiderült, hogy a kiállításra érkező lá­togatók túlnyomó többsége külön­féle gyártói szektorokból, illetve a nyomdai szolgáltatók közül került ki. A nyomdaipart képviselő látogatók a digitális, szita, tintasugaras, flexo és speciális nyomdáktól érkeztek. A gyártóipar részéről széles spektru­mot fedtek le a látogatók a csomago­lás, műanyag, elektronikai, autógyártási felületkezelési, textil, divat és kiegészí­tő, üveg és kerámia, padlóburkolatok és lakberendezési dekoráció, élelmiszer és ital, orvostechnikai eszköz gyártási szektorok képviseletében. Egyvalami azonban közös volt bennük: egyidejű­leg kerestek funkcionális és dekoratív nyomtatási megoldásokat.

Az InPrint 2021-ben látogat vissza is­mét Münchenbe.

A jövő évi InPrint kiállítást Milánóban rendezik 2020. október 22-24. között. Az InPrint Milánó kiállítást a Viscom Italia-val együtt rendezik meg.

Bővebb információ a rendezvény honlapján: www.inprintmunich.com

Sign

- Hirdetés -

Sign&Display