A sign készítés és nagyformátumú nyomtatás magazinja

Hosszútávú megoldások a reklámdekorációs vállalkozásoknak

A reklámdekorációs vállalkozások számára mindig fontos, hogy hosszútávú együttműködéseket kössenek, ma­gas minőségű termékekkel dolgozzanak és a megfelelő szervizhátteret kapják, ha a gyártásban probléma me­rülne fel. A Sericol Hungary Kft. széles termékválasztékkal rendelkezik, amelyben megtalálhatók a vizuális kom­munikációhoz szükséges eszközök. Emellett a vállalat szigorú minőségellenőrzésen kiválóan teljesítő termékek forgalmazását vállalja, hogy biztosítsa az ügyfelek maximális elégedettségét. A társaság szakemberei teljeskörű technikai támogatást nyújtanak a nyomtatókhoz és a hozzájuk tartozó felszerelésekhez.

Összefoglalónkban három gyártó különböző termé­keit elemezzük. A Fujifilm Acuity Prime és Acuity Ultra termékcsaládját, valamint az Acuity Hybrid nyomtatót, illetve a Polyprint Texjet NG DTG/DTF nyomtatóját, vé­gül pedig a Textek DTF modelljeit mutatjuk be.

A FUJIFILM ERŐS FEJLESZTÉSEI

Acuity Prime Series – A sokoldalú nyomtatás új dimenziója

Az Acuity Prime széria egyedülálló, kivételes kialakítás­sal rendelkező síkágyas nyomtató, amely kiváló minő­ségű munkadarabokat produkál merev és rugalmas hordozókra egyaránt, a kiváló minőség elérése érde­kében öt vákuumzónát tartalmaznak a berendezések. A termékcsalád költséghatékony megoldást jelent, s kiváló megtérülést biztosít.

A magas minőségű nyomtatófejeknek köszönhetően rendkívül gazdaságos termelésre képesek a sorozat­hoz tartozó berendezések. A minimalizált gyártási költ­ségekkel jelentős versenyképességgel rendelkeznek. Az Acuity Prime nyomtatókkal hordozók széles skálá­jára készíthetnek különböző grafikákat a felhasználók, amelyet a vákuumzónák kiválóan támogatnak, és tö­kéletesen megtartják azokat, hogy magas minőséget állíthassanak elő. Fehér és átlátszó festékek is használ­hatók a termékcsalád gépeivel.

A Fujifilm nyomtatóit – köztük az Acuity Prime termék­családhoz tartozó berendezéseket is – az operátor kényelmét szem előtt tartva tervezték. A gyártási idő optimalizálása és a felhasználóbarát kialakítás óriási hangsúlyt kapott. Az új, könnyen kezelhető felület, az egyszerű tisztítással végezhető nyomtatófej-karban­tartás és a tintatartályok jól látható állapotjelző lámpái mind olyan lehetőséget biztosítanak, amelyek a pro­duktivitást helyezik előtérbe, hiszen kevesebb időt kell tölteni szervizeléssel.

Acuity Ultra Series – Az ipari nyomtatás csúcsa

Az Acuity Ultra nyomtatócsalád új minőségi és sebes­ségi szintet prezentál a tekercsről tekercsre történő nyomtatásban. Látványos nyomatok készíthetők a sorozathoz tartozó berendezésekkel, amelyek meg­közelítik a fotóminőséget. Az elkészült munkadarabok kül- és beltéren egyaránt felhasználhatók.

Ahogy azt a Fujifilm gyártótól megszokhattuk, az Acuity Ultra nyomtatócsaládhoz tartozó berendezések akár hatalmas ipari méretben is kaphatók, hiszen ötmé­teres szélességben is megtalálhatók a palettán. A se­bessége elérheti a 236 négyzetméter/órát, a sorozat­hoz tartozó gépek a legújabb UV tintákkal üzemelnek, amelyek egyedülálló minőséget produkálnak.

Az Acuity Ultrával készült termékek nemcsak külté­ri alkalmazásokhoz – például: hirdetőtáblákhoz és feliratok készítéséhez – biztosítanak kiváló lehetősé­get, hanem ideális választás beltéri megjelenésekhez, amelyek közelről is tiszta és élénk képet nyújtanak. A sorozathoz tartozó nyomtatóba történő befektetés éppen ezért akár a luxusmárkák piacán is remek le­hetőséget biztosít.

Acuity Hibrid – Az intelligens munkatárs

Az Acuity Ultra Hybrid LED szélesformátumú nyomtató már 2022-től kapható a Sericol Hungary Kft. forgalma­zásában. A Blueprint koncepció részeként helyezték for­galomba az Acuity Ultra Hybrid LED nyomtatót, amely egy 3,3 méteres csúcskategóriás berendezés, magas minőségű nyomtatással merev és rugalmas anyagokra egyaránt. A maximális sebessége elérheti a 218 négy­zetméter/ órát, és akár 1200 × 1200 dpi felbontást pro­dukál. Az Acuity Ultra Hybrid LED kombinálja a rendkí­vül magas minőséget és a gyors megtérülést.

Az Acuity Ultra Hybrid LED olyan asztalfelülettel rendelkezik, amely minden médiatípust támogat, miközben azok könnyen pozicionálhatók. A kiváló rögzítőmechanizmusnak köszönhetően a gép, vala­mint az alapanyag is védett a sérülésektől, továbbá a nyomtatás során a terveknek megfelelő elhelyez­kedést biztosít.

A berendezés intelligens vákuumvezérlő rendszerrel rendelkezik, amely a hordozó szélessége alapján au­tomatikusan bekapcsolja a nyomtatási feladathoz szükséges zónákat, a motor teljesítménye pedig folya­matosan optimalizálódik az adott hordozó biztonsá­gos rögzítéséhez.

HIBRID DTG ÉS DTF NYOMTATÓ

A ruházati termékek dekorációjának technikája immár egyetlen gépen belül is változtatható. A Texjet NG hib­rid nyomtatócsalád új irányt mutat a nagy volumenű, igény szerinti gyártáshoz. A berendezés olyan hibrid technológiával rendelkezik, amely a Direct-to-Garment (DTG) és a Direct-to-Film (DTF) nyomtatást kombinálja, ezáltal kiváló minőségű termékek állíthatók elő.

A Texjet NG nyomtatócsaládhoz tartozó termékek gyors munkavégzést biztosítanak, fejlett automati­zációs funkciókat tartalmaznak, és a prémium tinta­családdal folyamatosan kiváló nyomtatási minőség állítható elő. A ruházati termékek dekorációjának a jövőjét jelenti ez a széria, hiszen ugyanazzal a géppel nyomtathatók a természetes szálak, illetve a szinteti­kus anyagok is.

A termékcsaládhoz tartozó nyomtatókkal kis példány­számok és nagy volumenek gyártása is kivitelezhető. A Texjet NG sorozat ideális megoldást jelent a gyako­ri egyszeri, valamint kisszériás gyártáshoz, de sok pél­dány nyomtatása esetében szintén kiváló a testre szabhatóság. A hibrid DTG és DTF nyomtatók óriási előnye, hogy szélesebb skálában állíthatók elő egye­di ruhadarabok.

DTF NYOMTATÓK A PRODUKTIVITÁSRA TERVEZVE

A Textek A602, A603 és A604 modelljei bizonyos funk­ciókban azonosak, például mindegyik támogatja a fe­hér tinta használatát, ami lehetővé teszi a nyomatok magas minőségű gyártását különböző textilanyagokra. Technikai tulajdonságai közül fontos kiemelni, hogy EP­SON nyomtatófejekkel látták el ezeket, amelyek a ka­tegóriában kiemelkedő minőséget képesek biztosítani. Azonban a modellek között találhatók különbségek is.

Az A602 modell a Textek közepes méretű DTF nyom­tatója, amely legfőképpen azon felhasználóknak aján­lott, akik kisebb mennyiségű munkát végeznek, viszont nagy sebességet kívánnak elérni. Ez a változat 60 centi­méter széles nyomtatást tesz lehetővé.

Az A603 modell magasabb szintű nyomtatási telje­sítménnyel rendelkezik, emellett fokozottabb se­bességet képes produkálni, mint az A602. Ezzel a kiszereléssel 75 centiméter szélességű nyomtatási feladatok végezhetők.

A Textek legmagasabb szintű DTF nyomtatója az A604 modell, amely kiemelkedő nyomtatási minőséggel rendelkezik. Ez a kategória 100 centiméter nyomtatási szélességű, ami azt jelenti, hogy a nagyobb méretű és mennyiségű nyomatok készítéséhez ajánlott.

Sericol Hungary Kft.

- Hirdetés -

Sign&Display