A sign készítés és nagyformátumú nyomtatás magazinja

GreenCast – a végtelenszer újrahasznosítható akrillemez

A polimetil-metakrilát (PMMA), ismertebb néven az akril napjaink egyik legnépszerűbb műanyag alapanyaga több iparágban, ám az előállítás ökológiai lábnyoma jelentős. Szerencsére egyre erősebbek a zöld megoldást sürgető fejlesztések, ezeknek hála született meg a hulladékból készített verzió: ez a GreenCast akrillemez, amelyet itthon a Vink Plast Kft. forgalmaz, és amely segíthet a hazai cégek számára a környezettudatosságban.

MI IS AZ AZ AKRIL?

Kezdjük a legelején: ismerkedjünk meg közelebbről az akrillal! Ha szakmaian szeretnénk fogalmazni, akkor ez egy telítetlen karbonsavból polimerizálódó, strapabíró, nemes műanyag alapanyag, amely jól ismert átlátszó­ságáról, könnyű feldolgozhatóságáról, többféle színé­ről és felületéről, valamint ellenálló képességéről. Hiva­talos nevén polimetil-metakrilát (PMMA), de ugyanezt jelenti, ha valaki a plexi szót emlegeti. Kiválóan formál­ható és vágható, így a hétköznapi és az ipari felhasznál­hatósága szinte végtelen: készülhet belőle irodabútor, dekorációs elem, térelválasztó, fürdőkád és még sok más hasznos eszköz. Hatékonyan veszi fel a hőt, tartós, tömör anyag, amely matt és fényes verzióban is elér­hető. Antibakteriális, illetve könnyedén tisztítható, nem véletlen tehát, hogy ekkora népszerűségnek örvend. Ráadásul a legérdekesebb jellemzője, hogy vissza lehet regenerálni eredeti nyersanyagává, az MMA (metil-me­takrilát) nevű szerves oldószerré.

MITŐL MÁS A GREENCAST?

A GreenCast akrillemez pontosan ugyanazokkal a tu­lajdonságokkal rendelkezik, amiket felsoroltunk, csak éppen szerződött partnerektől és kontrollált környe­zetből érkező, tiszta PMMA hulladék felhasználásával készül, ennél fogva környezettudatos az előállítása. A koncepciója abból a vízióból indult ki, hogy egy fe­lelős vállalatnak az előállított termék legyártása során keletkező hulladékot újra fel kell használnia, méghozzá magában a termékben. Az alapvető különbség egy ha­gyományos megoldáshoz képest éppen ezért az, hogy míg az kifejezetten erre a célra szánt nyersanyagokból jön létre, addig a GreenCast a PMMA hulladék újra­felhasználásával valósul meg. A regenerált monomer, azaz a visszanyert nyersanyag ugyanazt a kezelést kap­ja, így a végeredmény optikai és mechanikai tulajdon­ságait, illetve minőségét tekintve 100 százalékban meg­egyezik, ám az eljárás során nem nő, hanem csökken a világon lévő hulladék mennyisége. Ez az innováció nem csak új termékek létrehozását jelenti, de olyan új tech­nológiák kifejlesztését is, amelyek előállítják ezeket az anyagokat, miközben minimális hatást gyakorolnak a környezetre.

MIT JELENT A KÖRFORGÁS?

Egy PMMA lemez újrahasznosítható az eredeti alap­anyagra anélkül, hogy elveszítené sajátos tulajdonsá­gait, éppen ezért a GreenCast esetében az egyik leg­nagyobb előnyként a körforgást emelik ki. Hogy ez mitjelent? A szinte végtelen felhasználhatóságot. A szer­ződött és ellenőrzött partnerektől származó PMMA hulladékot ledarálják, ez az őrlemény jelenti a gyártás alapanyagát. Ezt követi a hevítési folyamat, amely so­rán a molekulaláncok felszakadnak, majd folyékony állapot jön létre. Ebben a szakaszban választják le a különböző szennyeződéseket az alapanyagról, amely így az eredeti formájában áll rendelkezésre. A leme­zek gyártásához használt, újrahasznosított metil-me­takrilát monomer ezt követően nyeri el végső for­máját, amelyet aztán a megrendelő igényeihez lehet igazítani. Ebben hol a körforgás? Ott, hogy a termék visszanyerésére stratégiákat határoznak meg, majd amikor elérik életciklusuk végét, az újrahasznosító cé­gek begyűjtik azokat, ismét bedarálásra, tisztításra, új­rafelhasználásra kerülnek – így alkotva ciklikusságot. Az Életciklus-módszer lényege tehát az együttműkö­dés a beszállítókkal és az ügyfelekkel, hogy megha­tározzák az olyan fejlesztéseket, amelyek a fenntart­hatóbbá válás érdekében csökkentik a környezeti hatásokat a termékciklus minden szakaszában.

HOL KAPHATÓ?

A GreenCast akrillemezt a Madreperla S.p.A gyártja a Milánó melletti üzemében, hazánkban pedig a Vink Plast Kft. forgalmazza már több mint öt éve. Az olasz cég múltját és szakmai tapasztalatát jelzi, hogy 70 éve gyártanak akrillapokat, ilyen például a nem újra­hasznosított alapanyagból készülő Setacryl, míg a Vink Plast összességben már több mint 22 éve foglalkozik öntött akrillemez forgalmazásával. A Vink Plastnál a legtöbb esetben egész táblában értékesítik a lemeze­ket, a raktári cikkekből a legkisebb méret az egyhar­mad tábla. Készletről kapható a víztiszta verzió, de természetesen különböző vastagságban különböző színek is elérhetőek, hogy megfeleljenek az egyre kifi­nomultabb piac igényeinek – ilyen a teljesség igénye nélkül a zöld, a piros, a kék, a sárga, a fekete és az opál. A lemezek fényáteresztése színenként változó, de például a fekete és fehér 0 százalékos fényáte­resztésű. A Vink Plast ügyfelei leginkább reklámde­korációban alkalmazzák a GreenCast lemezeket, ám ennél nagyobb potenciál rejlik az anyagban. A cégnél elérhető aktuális készlettel, illetve a termék műszaki adatlapjával kapcsolatban érdemes felkeresni őket a vink@vinkplast.hu e-mail-címen, vagy a vink.hu hon­lapon elérhető telefonszámokon – minden kérdés esetében szívesen állnak az ügyfelek rendelkezésére.

MI A BIZTOSÍTÉK A ZÖLD GYÁRTÁSRA?

Jogosan vetődik fel a kérdés: mi garantálja a Green- Cast környezettudatos előállítását? A gyártó elkötele­zettsége változatlan abban, hogy ügyfeleinek garantált minőségű termékeket szállítson, így minden szükséges nemzetközi igazolással rendelkezik az újrahasznosítás folyamatáról. Ilyen a III-as típusú EPD (Environmental Product Declaration), azaz környezetvédelmi termék­nyilatkozat – ez a termékek életciklusához kapcsolódó környezeti hatások számszerűsítését tartalmazza egy életciklus elemzésen keresztül, átlátható, objektív és összehasonlítható módon. Emellett a Madreperla S.p.A rendelkezik a minőségirányítási rendszer létrehozásá­ra, megvalósítására és irányítására vonatkozó ISO 9001 minősítéssel, amely kifejezetten a GreenCast táblák 100 százalékban újrahasznosított gyártását tanúsítja. Aki nem ismerné, a Leed egy önkéntes tanúsítási prog­ram, amely bármilyen típusú épületre alkalmazható, és az épület teljes életciklusára vonatkozik, így keretet biztosít az egészséges, hatékony, széndioxid- és költ­ségtakarékos zöld épületek számára. Ebben a Green- Cast használatával elérhető Leed-kreditek hozzáférést biztosítanak a Leed bizalomrendszeréhez. Mindezek garantálják, hogy a GreenCast akrillemez minden te­kintetben zöld megoldás!

VinkPlast Kft.

Cím: 1222 Budapest, Háros utca 11.
Telefon: +36-1 424-0380, +36-1 424-0382, +36-1 424-0383
E-mail: vink@vinkplast.hu

- Hirdetés -

Sign&Display