A sign készítés és nagyformátumú nyomtatás magazinja

Formáljuk együtt a holnapot széles formátumú nyomtatóinkkal!

A Canon május közepén mutatta be Colorado roll to roll nyomtatócsaládjának legújabb tagját, 1630 típusszám­mal. A premierrel egy időben lapunknak lehetősége nyílt beszélgetést készíteni Wouter Derichs-szel, a gyártó európai Large Format Graphics értékesítési- és marketingigazgatójával

Milyen szempontok alapján alkották meg a Colorado gépcsaládot, és mi alapozta meg az 1630 bemutatását?

Wouter Derichs: – Mindenképpen valamilyen áttörést akartunk elérni a piacon, ezért megvizsgáltuk a már jól bevált nyomdaipari technológiákat. Összegyűjtöttük előnyeiket, hátrányaikat, és azt a célt tűztük ki magunk elé, hogy a különféle technológiák előnyeit egyesítsük egyetlen technológiában és termelőgépben. A legfon­tosabb szempontunk a nyomtatókkal gyártható minél szélesebb termékválaszték volt, komoly hangsúlyt fek­tetve a termelékenységre, a kiváló minőségre, a kön­nyű használhatóságra és természetesen a teljes tulaj­donlási költségre – hiszen tisztában vagyunk vele, hogy vásárlóink profitot szeretnének termelni. Ennek ered­ménye volt a Colorado kategória első tagja, az 1640 Utódját, az 1650-et két évvel később, a 2019-es Fespán mutattuk be. Úgy gondolom, bebizonyítottuk a piac számára, hogy egy kiváló technológiát alkottunk meg, amely rengeteg különféle alapanyagra képes nyom­tatni számos kiváló alkalmazást, sikerünket pedig az 1640 és 1650-ből eladott több mint 2000 darab is alá­támasztja. A piackutatásainkból kiderült, hogy a piac konszolidációs folyamaton megy keresztül, melynek egyik fontos része, hogy a nagy megrendelési men­nyiségek nagyobb cégeknél összpontosulnak. A kisebb cégek azt mondták: „Nagyon kedvelik a Colorado kon­cepciót, de meghaladja a számukra szükséges terme­lési volument, és egyúttal a beruházási lehetőségeik mértékét is.” Ezért döntöttünk úgy, hogy megjelente­tünk egy belépő szintű modellt, amelyet teljesen mo­dulárisan alkottunk meg, így teljes mértékben képes igazodni a partnereink igényeihez, és együtt növeked­ni vállalkozásukkal. És úgy tűnik, jól alkottuk meg e koncepciót, hiszen már most nagy sikere van a piacon.

Kérem, segítsen pontosabban értelmezni az 1630 modularitását!

Wouter Derichs: – A Colorado 1630 mint alapmodell kezdeti beruházásként megfelelő, majd igény szerint, akár egyesével bővíthető a matt nyomtatás, a kétolda­las nyomtatás és a második hordozótekercs opciókkal. Külön szépsége ennek, hogy a bővítések szervizláto­gatás nélkül, távolról is megvalósíthatók. Képzeljünk csak el egy helyzetet, amikor hétvégén vagy hétköznap este kapunk egy megrendelést, ami olyan extra igényt tartalmaz, amelyet a meglévő gépünkkel nem vagyunk képesek teljesíteni… És valljuk be, szinte törvényszerű, hogy ilyen igények mindig lehetetlen időpontokban érkeznek. Mindezek megkönnyítésére a fenti opciókat előkészítettük az 1630-ban, így egy megrendelés ese­tén távoli eléréssel, a szoftveres részek bármikor azon­nal aktiválhatók, a második hordozótekercshez szük­séges eszközt pedig az alapgép csomagjában szállítjuk, így az is azonnal installálható.

A nemzetközi logisztikai nehézségek hatással vannak a Colorado 1630 szállítására?

Wouter Derichs: – A gép már elérhető, és gondosan előkészítettük a megjelenését, így felkészülten vár­juk a megrendeléseket, amelyeket határidőre tudunk teljesíteni.

Tekercses anyagok, például tapéták nyomtatásánál kiemelten fontos a pontos alapanyagkezelés.

Milyen tulajdonságokkal bír ezen a téren a Colorado 1630?

Wouter Derichs: – Először is fontos kiemelni, hogy a Colorado 1630 megalkotása során felhasználtuk azt a több mint 130 évnyi tapasztalatot, amelyre az OCÉ termékcsalád által tettünk szert. A Colorado 1630 an­nak ellenére, hogy méretben a sorozat legkisebb tagja, mégis 750 kg tömegű, robusztus gépről beszélünk. Az alapanyag-kezelés kiegyensúlyozott pontosságát ga­rantáló további tény, hogy ez egy ’hidegen’ működő rendszer, hiszen az UVgel technológia nem igényel na­gyobb hőt a nyomtatás megvalósításához, tehát nem szükséges az alapanyag melegítése sem.

Az UVgel festékek magukban hordozzák az UV nyomtatás minden előnyét.

Milyen piaci visszajelzések alapján fejlesztették tovább tintáikat?

- Hirdetés -

Wouter Derichs: – Két fontos igény jelentkezett fel­használóink részéről: az egyik, hogy festékeink legye­nek minél rugalmasabbak, a másik pedig, hogy legyen lehetőség egyazon festékszett használatával fényes, illetve bársonyos matt nyomatok készítésére is. Mind­ezen igényeket továbbítottuk kutatás-fejlesztési cso­portunk felé, és így született az FLXfinish megoldás, amely mindkét igény megvalósítását lehetővé teszi festékeinkkel.

A Colorado 1630 gépbemutatóján kollégájuk 27 különféle lehetséges alkalmazást mutatott be a bel- és kültéri bannerektől a padlógrafikákon át címkéket, matricákat, wobblereket, csomagolóanyagokat, laminálóanyagokat, tyvek anyagot, egészen a terítőkig és tapétákig.

Egy vagy több különféle termék gyártására való specializálódást javasolnak a Colorado 1630 vásárlóinak?

Wouter Derichs: – Az ismereteink szerint vásárlóink nagy része egy adott termék gyártására veszi meg a Colorado nyomtatót, bár a megrendelési volumenek csökkenésével egyenes arányban növekszik az alkal­mazások sokszínűsége is, így valójában bármelyik út járható.

Vannak olyan ügyfeleik, akik korábban csak Arizona síkágyas nyomdagépet vásároltak, majd bizonyos idő elteltével beruháztak egy roll to roll Coloradóba is?

Wouter Derichs: – Mivel az Arizona síkágyas nyomta­tók is kiváló minőséget képviselnek, amelyhez a Canon nagyon erős szervizszolgáltatást biztosít, ezért renge­teg elégedett vevőnk van, akik ezidáig csak síkágyas nyomtatással foglalkoztak, de új piacokra lépésük érdekében beruháznak egy Colorado nyomtatóba is. Fontos megemlíteni, hogy síkágyas és tekercses nyom­tatóink fejlesztése és gyártása centralizáltan műkö­dik, ami rengeteg előnyt biztosít számunkra e gépek fejlesztése során.

Az UVgel festékek már rendelkeznek az Avery és a 3M alapanyaggyártói certifikációival. Tervezik további alapanyaggyártók hasonló minősítésének megszerzését is?

Wouter Derichs: – Mivel felhasználóink rengeteg kü­lönféle típusú és gyártmányú alapanyagot használnak, így számunkra fontos, hogy nyugodtan tehessék ezt. Éppen ezért nyitottak vagyunk bármilyen alapanyaggal történő tesztelésre.

Az UVgel technológia lehetővé teszi a porózus anyagokra és textilekre történő nyomtatást, ami egy érdekes tulajdonság.

Wouter Derichs: – Valóban. Az UVgel technológia egyik nagy előnye, hogy a nyomtatási folyamat során korán sikerül izolálnunk a festékcseppeket, ami egyrészt nagy technológiai előnyt biztosít, hiszen lehetővé teszi a porózus anyagokra történő nyomtatást, másrészt környezetvédelmi előnyökkel is bír. Fontos megjegyez­ni, hogy hálós (pl. mesh) anyagok nyomtatására nem alkalmas ez a technológia. Véleménye szerint az elmúlt év eseményei eredményeztek valamilyen változást a korábbi nyomdaipari trend-előrejelzésekben?

Wouter Derichs: – A textilnyomtatást korábban nagy felhajtóerőként prognosztizálták a szakértők. Ezt a te­rületet ketté kell választani a ruházati és a dekorációs textilek piacára. Úgy látom az elmúlt időszak elmaradt szakmai kiállításai és rendezvényei komoly hatást gya­koroltak az iparágra, hiszen a felhasználók alternatív anyagokat keresnek, illetve egyre jobban koncentrál­nak a fenntarthatóságra, amelyben a Colorado nagyon előnyös tulajdonságokkal bír.

Sign&Display magazin

- Hirdetés -

Sign&Display