A sign készítés és nagyformátumú nyomtatás magazinja

FESPA tervek a 2021-es amszterdami kiállításra

A FESPA hivatalosan is elindította kam­pányát a 2021. március 9-12. között az amszterdami RAI kiállítási központban megrendezésre kerülő globális kiál­lítására. A szervezők óvatos optimiz­musát tükrözi a rendezvény mottója, amely így szól: „Visszahozni a színt”, amely arra utal, hogy a FESPA egy biz­tonságos, és a szakmára koncentrá­ló eseményt kíván rendezni, melynek keretében a nyomdaipar résztvevői végre újra találkozhatnak egymással személyesen – egyéves váratlan ki­hagyást követően, és egyúttal ezzel a rendezvénnyel szeretnék megindítani az iparág kilábalását a válságból.

Az esemény hivatalos weboldala már működik a www.fespaglobalprintex­po.com címen, fontos információkat biztosítva kiállítók és látogatók szá­mára egyaránt. A weboldalon megta­lálható a kiállítás címe, kiállítói térkép, és az egészség megőrzését, illetve biz­tonságot célzó szabályozások, ame­lyeket a Covid-19 járvány terjedésének megelőzése érdekében alkalmaznak a szervezők. A látogatók már most tájé­kozódhatnak a belépődíjakról, illetve a lehetséges kedvezményekről.

A kiállítók számára a weboldalon ta­lálható egy új online bemutatóterem, amelyen megjelentethetnek termék­információkat és technikai anyagokat, amelyekkel támogatják kiállítási rész­vételüket, illetve kezelhetik a lehetsé­ges vevőktől beérkező igényeket.

A jövő márciusi rendezvény egy glo­bális FESPA kiállítás lesz a szita-, digitá­lis szélesformátumú és textilnyomta­tási iparág résztvevőinek, egyidejűleg az Európai Sign Expo-val, amely a nem nyomtatott signage kiállítása. A láto­gatók természetesen megtekinthetik a már szokásossá vált Printeriors lak­berendezési dekorációs, és a deko­ratőrök versenyének számító World Wrap Masters kiállítási programokat is.

A szervezők azért választották Amsz­terdamot a jövő évi kiállítás helyszí­néül, mert a látogatók egész Európa területéről egyszerűen és biztonságo­san utazhatnak erre a helyszínre repü­lővel, autóval vagy más közlekedési eszközökkel.

A márciusi kiállítás lesz a Fespa első rendezvénye azt követően, hogy a FESPA Mexikó, Brazília, Afrika és Eu­rázsia kiállításokat 2020-ról egyaránt 2021-re halasztották.

- Hirdetés -

Sign&Display