A sign készítés és nagyformátumú nyomtatás magazinja

Epson Sign & Textil nap

Legutóbb 2014-ben tartott a sign és textil iparágat megcélzó termékeit is bemutató, átfogó nyílt napot hazánkban az Epson. Most ismét annyi újdonsággal jelentkezett a piacon a japán gyártó, hogy érdemes volt november közepére összehívni a magyar piac képviselőit és tájékoztatni őket ezekről a termé­kekről. Aki eljött, a remekül szervezett, jól átlátható gép és szoftverbemutatókon kívül az adott napra érvényes árakciók­ból is profitálhatott, a legszerencsésebbek pedig megnyerhet­ték egy nagy értékű Seiko karóra egyikét!

A rendezvény házigazdája Krizer Zoltán, az Epson magyarországi képviseletének kiemelt ügyfél­menedzsere, nyitotta meg a nyílt na­pot egy rövid áttekintést adva a márka újdonságairól, melyek közül folyama­tosan érkeznek az újabb és újabb mo­dellek, fejlesztések, melyek fokozzák a felhasználók termelékenységét és egyúttal gazdaságosabb üzemelte­tést nyújtanak, ezzel is biztosítva a jobb versenyképességet. A termelő gé­peket aztán dedikált forgalmazóik, a Sign&Display iparágat megcélzó nyom­tatók, kivágó és lamináló gépek, illet­ve címke nyomtatok esetében az LFP Center Kft., a textilnyomtatási megol­dások esetében pedig az S.P.S. Printing Solution Kft. képviselői prezentáltak.

Sign&Display termékek

EPSON SURECOLOR SC-S60610L – Hatékony oldószeres nyomtató

Ezzel a nyomtatóval új módszerrel hozhatunk létre az egyszerű nyoma­toktól a felső kategóriás poszterekig és dekoranyagokig bármit, méghozzá a nyomathordozók széles választékán. A nyomtató minden egyes kompo­nensét az Epson tervezte és gyártotta, hogy garantálhassa a problémamen­tes működést és a professzionális mi­nőségű nyomatokat.

Pontosság – Páratlan pontosságú nyomtatás a kifinomult, kategóriaelső nyomathordozó-kezelési rendszer­nek köszönhetően. Mindez fejlett automatikus feszítésvezérlővel (AD-ATC), nagy átmérőjű adagoló görgők­kel és antisztatikus, rugalmas nyo­mógörgőkkel párosul az optimális nyomathordozó továbbítás és a pon­tosság érdekében.

Minőség – A legújabb dupla Epson PrecisionCore TFP nyomtatófej-techno­lógiát alkalmazó SC-S60610L kiemelke­dő minőségű, kiváló színű és tisztaságú nyomatokat hoz létre. Az új összetéte­lű Epson UltraChrome GS3 festék segít­ségével a felhasználók nagyon pontos színreprodukciót érhetnek el. A kiváló minőségű „Precision Dot” módnak kö­szönhetően a különböző nyomathor­dozókon még jobb minőségű ered­mény érhető el.

Hatékonyság – Az automatikus nyom­tatófej-karbantartás és a tintaködgyűjtő rendszer biztosítja a folyamatos nyomtatást és a maximális üzemidőt.

Kreatív alkalmazások széles köre: Nyomtatás különböző nyomathordo­zókra: többek közt átlátszó fólia, vinil, vászon, fotópapír.

A hatékonyság maximalizálása: Auto­matikus nyomtatófej-karbantartás és fejvédőlemez; tintaködgyűjtő rendszer.

Egyedülálló szerviz és támogatás: Két­éves alapgarancia bővített jótállási le­hetőségekkel.

A SURECOLOR SC-S60610L maximális nyomtatási szélessége 162,6 cm, Feke­te, Cián, Sárga, Bíbor színek nyomtatá­sára képes, 4,2 pl legkisebb cseppmé­rettel, az Epson Ultrachrome GS3 festék ellátásáról pedig az 1.500 ml tintatartá­lyok gondoskodnak.

Digitális bőr nyomtatás

Az olasz ECOTEX digitális bőrnyomtatá­si technológia hosszas fejlesztést köve­tően a 2016-os Viscomon mutatkozott be először a digitális nyomtatási szek­torban. Nagy érdeklődés övezte a be­mutatót, mely után több nagy gyártó is megkereste a fejlesztőket. Végül az EPSON tudta a legjobb műszaki feltéte­leket biztosítani, így a két gyártó meg­kezdte az együttműködést, melynek keretében közösen folytatták a fejlesz­tést. A tesztek során a SureColor S széri­ás eco-solvent nyomtatóval egy menet­ben mintegy 1200 m2 szintetikus bőrt nyomtattak ki, nagy színterű és kont­rasztos nyomtatási képet produkálva ál­landó nyomtatási minőség mellett.

A változatos alapanyag választék új távlatokat nyit a felhasználók számára és lehetőséget biztosít a gazdaságos üzemeltetés mellett egyedi termékek gyártására a bútoripar, az autóipar vagy akár az egyre növekvő mobiltelefon ki­egészítő gyártás piacán.

Print&Cut megoldás a Graphtec vágóplotterekkel

Annak érdekében, hogy az Epson nyomtatók felhasználói házon belül tudják elvégezni vágási utómunka fel­adataikat, az LFP Center kínálatában megtalálhatók a Graphtec vágóplot­terei, amelyek minden termelési mé­rethez és formához kiváló minőségű gépek. Nem csoda, hogy magas ter­melékenységük és könnyű kezelhető­ségük révén rövid időn belül nagy nép­szerűségre tettek szert.

 

Textilnyomtatási megoldások

EPSON SURECOLOR SC-F9400H –

Az Epson első, fluoreszkáló festéket használó textil-szublimációs nyom­tatója

A SureColor SC-F9400H és a SureColor SC-F9400 64“ széles szublimációs nyomtatója az F széria sikerére épül és még komolyabb nyomtatási rugalmas­ságot kínál a felhasználóknak. Mindkét nyomtató elsődlegesen a gyors, nagy mennyiségű nyomtatásra lett tervezve, a ruha- és textilgyártók, promóciós és fotós termékeket gyártó cégek számá­ra. Az SC-F9400H nyomtató a fluoresz­káló festékekkel történő nyomtatásra kínál megoldást. A sárga és pink színek fényes, élénk színeket visznek a sport-, munka- és divatruházat világába.

Az Epson SC-F9400 széria a megbíz­ható Epson nyomtatási technológia legújabb fejlesztése, mely a minőség, termelékenység és megbízhatóság je­gyében készült.

Jellemzők:

– eredeti EPSON fluoreszkáló festékek
– Tartályrendszeres megoldás
– Epson EdgePrint szoftver
– QR kód vezérelte videós bemutatók
– EMX profilok szélesebb skálája
– Nyomtatófejvédelem – a levegő­áramlás kontrollálására
– Hibrid sima és bordázott nyomtató­tálca- a hatékony médiakezeléshez
– porgyűjtő és textil wiper – a fúvókák eltömődése ellen
– Robosztus nyomtatófelépítés, fejlett automata feszítő-vezérlés, automati­kus ferdeség-korrekció, a pontos médiabetöltéshez.
– LED világítás
– Könnyű beállítás

Az EPSON SureColor SC-F9400 és 9400H 2020 januártól érhető el.

Alacsony karbantartási igényű SureColor SC-F6300 festékszublimációs nyomtató

A textilgyártók, a fotóstúdiók és a promóciós árucikkeket gyártó cé­gek számára kifejlesztett SC-F6300 továbbfejlesztett felhasználói haté­konyságot és csökkentett állásidőt nyújt. Ezt egyszerű telepítésen, kön­nyű felhasználói karbantartáson és a hozzáadott szoftveren keresztül érik el, amely lehetővé teszi a felhaszná­lóknak, hogy jobban kezeljék a nyom­tatás hatékonyságát.

Akár sportruházatot, divatterméke­ket, promóciós ajándékokat, bögré­ket, egérpadokat, kulcstartókat vagy telefontokokat gyárt, a SureColor SC-F6300 modellt úgy tervezték, hogy döntő szerepet játsszon a teljes körű színes nyomtatási megoldás zökke­nőmentes biztosításában. Egyetlen gyártó – egyetlen teljes festékszublimációs csomag.

SURECOLOR SC-F500 – Az Epson első, A1 méretű szublimációs nyom­tatója

Egyszerűen használható, kompakt méretű, mégis termelékeny festékszublimációs nyomtató, amely alkal­mas telefontokok, bögrék, egérpadok, pólók vagy párnák nyomtatására. Az SC-F500 gyors átfutási időt, megbíz­hatóságot és alacsony teljes birtoklási költséget biztosít a kisvállalkozások­nak, illetve beállítása, üzemeltetése, karbantartása nem igényel különö­sebb szaktudást. Használatával a pro­móciós irodák, a fotólaborok, a ruhá­zati gyártók és a fénymásolószalonok a rugalmas, kiváló minőségű nyomta­tás révén számtalan lehetőséget kínál­hatnak az ügyfelek számára.

Új megoldások

Az Epson SURECOLOR SC-F2100 (5C) pólónyomtatóhoz bemutattak egy olyan új szoftvert, mely a nyomtatás során figyelembe veszi a póló színét, így segítségével jelentősen csökkent­hető a tintafogyasztás, tehát a gyár­tási költség.

Bemutattak továbbá egy előkezelő folyadékot a pólónyomtatáshoz, ami­vel már poliészter alapanyagra is le­het nyomtatni.

Sign

- Hirdetés -

Sign&Display