A sign készítés és nagyformátumú nyomtatás magazinja

Egyik napról a másikra megduplázott termelékenység – ugyanazzal a nyomtatóval!

swissQprint Impala

Történetünk főszereplője a párizsi Studio 2803 – egy kiemelkedő minőségi sztenderdekkel működő, ambiciózus kis cég, amely sikeresen növelte termelékenységét a swissQprint Impala 2 széles formátumú nyomtató fejleszt­hetőségének köszönhetően.

MAGASABB SÚLYCSOPORTBAN IS MEGÁLLJÁK A HELYÜKET

A párizsi Studio 2803-at 2008-ban alapította a szenve­délyes technológiai beállítottságú Emmanuel Branger. A cég kezdetben kizárólag ofszetnyomtatást és nyom­dai levilágítást végzett. Gyors fejlődésének köszönhető­en mára négy alkalmazottja végzi a grafikai, prepress, eco-solvent és UV síkágyas nyomdai gyártási szolgálta­tásokat és a helyszíni installálást. A cég kis mérete elle­nére infrastruktúra tekintetében könnyedén felveszi a versenyt a nagyokkal: rendelkezik vállalatirányítási és professzionális rendelésfeldolgozó rendszerrel, illetve a legmodernebb termelőeszközökkel – köztük az Im­pala 2 széles formátumú nyomdagéppel.

Erőteljesen koncentrálnak termékeik online értéke­sítésére, de dolgoznak ügynökségeknek és közvetlen megrendelőknek egyaránt. Versenyképességük fenn­tartása érdekében optimalizálták munkafolyamatai­kat, és automatizálták ismétlődő folyamataikat. Persze nincs két ugyanolyan munka, de a csapat célkitűzése állandó: a minőség és az ügyfélelégedettség számukra a legfontosabb.

IRÁNYVÁLTÁS A TERMELÉSBEN

A kezdeti időkben a cég kizárólag eco-solvent nyomta­tókkal dolgozott, így a nyomtatást követően szükséges volt a nyomatok laminálása, kasírozása – költséges és munkaerőigényes lépés, amely elakadásokat eredmé­nyezett a termelési csúcsok időszakában. A tulajdonos ekkor vizsgálta meg a hatékonyságot fejlesztő lehető­ségeket. „Sok időt szántam alapos piackutatásra, mely­nek eredménye egy nagy teljesítményű UV nyomdagép volt” – mondja. Több nyomdaipari kiállításra utazott el, mígnem a 2014-es Fespán meglátogatta a swissQprint standját. Technológus szíve gyorsabban vert a svájci nyomtatók ötletes megoldásai láttán. „Üzletemberi énemet folyamatosan a pénzügyi megtérülés kérdé­se foglalkoztatta.” A Fespán tett látogatása végére öt nyomtatóból álló listát állított össze, amelyeket tesztel­ni akart gyártási körülmények között. A konfigurációk és nyomtatási felbontások könnyen összemérhetők voltak. A praktikus kezelés jelentette az ismeretlent – és rövidesen kiderült: az Impala 2 kiemelkedik ebben a kategóriában.

LISTAÁRAK ÉS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

„Összetett táblázatot készítettem, melyben nem csu­pán a bekerülési árat, de a működési, fenntartási, karbantartási költségeket, a gépek bővíthetőségét, a le­hetséges opciók árait, az egy négyzetméterre vetített sebesség/ár arányt és a teljes befektetés mértékét a várható élettartamhoz mérten egyaránt összehasonlí­tottam” – mondja Branger. A konklúzió pedig: számára egy bővíthető rendszer a legmegfelelőbb, amely együtt növekedhet cégével. „A tény, hogy a swissQprint kon­cepciójának lényege a gépei bővíthetősége, illetve a megbízhatóságuk, megkönnyítette a bankkal folytatott egyeztetéseket!”

Végül egy Impala 2 nyomdagépet vásárolt egy sor nyomtatófejjel, így viszonylag alacsony beruházási költséggel volt képes teljesíteni meglévő rendeléseit, és tudta, amennyiben megrendeléseinek száma nö­vekszik, könnyen és gyorsan lesz képes bővíteni nyom­tatóját.

UGYANAZ A GÉP – EGYIK NAPRÓL A MÁSIKRA MEGDUPLÁZOTT TERMELÉKENYSÉG

2016-ban hirtelen lépett fel az igény a bővítésre: nagy megrendelést kaptak, melyről azonnal látszott: meg­lévő kapacitásukkal nem tudják határidőre teljesíteni. Pénteken felhívták a swissQprint disztribútorukat, és megrendelték a gép második sor nyomtatófejjel való bővítését. A következő hét csütörtökén megkezdhet­ték a gyártást a bővített nyomdagéppel, majd az azt követő hétfő reggel leszállították a 3500 akrilpanelt megrendelőjüknek. „Minden zökkenőmentesen ment, mivel a swissQprint koncepciója nagyon jól átgondolt” – mondja Branger.

Az Impala 2 kezdettől fogva fehér és formalakk csa­tornákkal működött az egysoros, négy színes konfi­guráció mellett. A bővítés részeként egy további fehér csatornát is beépítettek a fehér nyomtatás gyorsabbá tétele érdekében, amelyre azóta akkora az igény, hogy az egyliteres tartályokat ötliteresre cserélték. Mivel az Impala 2 összesen kilenc színcsatornát támogat, így még mindig van lehetőségük további fejlesztésre.

A swissQprint nyomtatók egyik erőssége a modularitá­suk, vagyis hosszú éveken át képesek a felhasználóik fejlődésével lépést tartani. Személyesen szeretne erről meggyőződni?

További információért keresse a swissQprint magyarországi képviseletét:

Barna Péter
Telefon: +36 30 335 5085
sales@swissqprint.hu
www.swissqprint.hu

- Hirdetés -

Sign&Display