A sign készítés és nagyformátumú nyomtatás magazinja

Egyedi élelmiszeripari csomagolás DorPack mélyhúzó csomagológépekkel

Az élelmiszeripar számos területén egyre nagyobb mértékben van igény a csomagolás gépesítésére és auto­matizálására. Egyre több rendkívül gyorsan fejlődő élelmiszeripari üzemből keresik meg a DOROTI PACK Kft.-t egy újabb DorPack mélyhúzó csomagológép vagy egyéb feldolgozó gép beszerzésének igényével, hiszen a megfelelő termékvédelemhez elengedhetetlen a jó csomagolás.

A DOROTI PACK Kft. által kínált szeletelő, cso­magoló és automata betöltővonalak termék­berakó robotokkal, címkézővel, termotranszfer nyomtatóval, soroló berendezésekkel és egyéb felszereléssel gyors és tökéletes megoldást nyúj­tanak, növelve a vállalatok gazdaságosságát a na­gyobb kihozatal által.

A nyers húsok, baromfik, szeletelt húskészít­mények, gyümölcsök, zöldségek, hidegkonyhai termékek, de akár állateledelek csomagolására egyaránt alkalmas védőgázos, vákuumos csoma­golási megoldások alkalmazásával meggátolható a mikroorganizmusok számának növekedése vagy az oxidáció a csomagban. Az élelmiszeripa­ri gázok (nitrogén, szén-dioxid, oxigén) segítik a csomagolás és tartósítás hatékonyságát, hasz­nálatukkal hosszabban megőrizhető a termék frissessége, színe és minősége. Az élelmiszeripari csomagolás esetében releváns környezeti pa­raméter a termékvédelem és az eltarthatóság. A fenntarthatóság érdekében az egyre vékonyabb fóliák alkalmazása terjed az élelmiszeriparban.

A DorPack gépekkel gyártott csomagok biztosít­ják a fóliahegesztés jó minőségét és garantáltan nem engedik a gáz szivárgását, illetve a csomag összeesését. Függően a forma tervezésétől akár a100 mikron vastag alsó lágyfóliák vagy a 200-250 mikron vastag keményfóliák és az 50 mikronos felsőfóliák esetében is biztosított a csomagolási minőség. A mélyhúzott csomagolástechnikai módszerrel nagyban megnövelhető a gyártás ka­pacitása és az élelmiszerek eltarthatósági ideje a csomagolást követően. Csökkentve az anyagfel­használás mennyiségét, biztosítva a jó reciklálha­tóságot a termékeltarthatósági idő növelése mel­lett már fenntartható csomagolásról beszélhetünk.

Az adott területre vonatkozó optimális csoma­golási megoldás kiválasztására, a lehető legjobb anyagtakarékosságra és a csomagolási stratégia felállítására kell törekedni a fenntarthatóság ér­dekében. Az élelmiszeripari csomagolás eseté­ben nem nélkülözhetjük a műanyagokat, hiszen egyértelmű előnyöket biztosítanak, de gondolni kell a felhasználásra és az újrahasznosításra is.

A fenntartható, hatékony, gyors, automatizált és egyedi csomagolástechnikai megoldások fejlesz­tése érdekében a DOROTI PACK Kft. K+F pro­jekttámogatás keretein belül kísérleti fejlesztési tevékenységeket végzett az elmúlt időszakban a mélyhúzó csomagológépek továbbfejlesztése ér­dekében a gyártási folyamatok digitalizálásával az IPAR 4.0 elvárásainak megfelelően. Továbbá ki­dolgozta digitalizált gyártósorba kapcsolás lehe­tőségét a teljes gyártási folyamathoz kapcsolódó alkatrész- és termelési adatok átláthatóvá tételé­vel és valós idejű adatgyűjtési funkciók fejleszté­sével a vevői elégedettség fenntartása érdekében.

doroti.hu

- Hirdetés -

Sign&Display