A sign készítés és nagyformátumú nyomtatás magazinja

Döntéstámogatás és hatékonyságnövelés a nagyformátumú nyomdákban

A belga Dataline nv. 1997-ben azzal a céllal alakult, hogy egy nyomdai vállalatirányítási rendszer fejlesztésével hatékony támogatást nyújtson az iparág szereplői számára. Így született meg a MultiPress, melynek előnyeiről Marácz Csabát, a program hazai tanácsadóját kérdeztük.

Nem csak itthon okoz nehézségeket, hogy a nagyfor­mátumú nyomtatással, reklámeszközök gyártásával foglalkozó cégek Excel táblázatok, egyedi fejlesztések, általános vállalatirányítási rendszerek vagy éppen több különálló program segítségével próbálják meg kalkulá­ciós, adminisztrációs és gyártási folyamataikat lefedni.

Nekem is van egy kisebb digitális nyomdám, ahol ko­rábban mi is hasonló cipőben jártunk. Évente több ezer ajánlatot adunk, sok ezer megrendelést teljesí­tünk. Először magunk próbáltunk meg saját megoldást készíteni. Később felvettünk egy programozót, aki fél­behagyta a munkát, mert egy fejlesztőcégnél előnyö­sebb ajánlatot kapott. Ezt követően több nyomdaipari vállalatirányítási rendszert is sikertelenül próbáltunk meg bevezetni, s mindeközben egyre kilátástalanabbá vált az Excel táblák tengerének felszínén megmaradni.

A MultiPress-szel egy FESPA kiállításon találkoztam, s rögtön feltűnt mennyire megfelel a folyamatainknak, a gondolkodásmódunknak. 2017-ben Magyarországon elsőként vásároltuk meg a szoftvert.

Miben különbözik ez a többi megoldásokhoz képest, miben nyújt többet például a nagyformátumú nyomdák számára?

A MultiPress fejlesztői nem álltak meg a hagyományos ofszet és szita technológiák határánál, hanem a digitá­lis nyomdai technológiák – közöttük a nagyformátumú nyomtatás számára is – egyedi modulokat írtak.

A hagyományos rendszerek partnerkezelési (CRM), raktár- és készletgazdálkodási és egyéb funkcióin túl itt a szakmaspecifikus kérdésekben sem kell komp­romisszumokat kötni. Hogy néhány kiragadott példát említsek, a kalkuláció során a program figyelembe ve­szi az alapanyag befűzésekor keletkező eseléket, szá­mol a tekercs hosszával, ismeri a különböző nyom­tatási módok eltérő festék- és időigényét. A gyártás során adatokat rögzítve pontos utókalkulációt ka­punk, ami által árképzésünket is valódi tapasztala­tokra építhetjük. Rögtön látjuk egy termék haszon­kulcsát, így az egyedi árkedvezményekkel sem tudjuk „lábonlőni” magunkat. A dekorációs cégek pedig a te­lefonos „Installációs app” előnyeit is élvezhetik, amely a külső helyszíni munkavégzés feladatait, készrejelen­téseit integrálja a rendszerbe.

Hogyan épül fel a rendszer?

A program moduláris rendszerű. Mindenki azokat az elemeket vásárolja meg, amelyekre valóban szüksége van. Természetesen ezek köre később bármikor bő­víthető. Így a kisebb nyomdák épp úgy megtalálják a számításukat, mint a nagyobbak. Saját tapasztalatunk azt mutatja, hogy a program annyira automatizálható, annyi erőforrást takarít meg, hogy néhány éven belül megtérül.

Minden felhasználó csak a munkájához szükséges ada­tokkal találkozik. A vezetőség pedig valós idejű adatok­ból, kimutatásokból tájékozódhat, illetve ezek alapján hozhat meg fejlesztési, üzemeltetési döntéseket.

Hazánkban a program még kevésbé ismert. Mennyire elterjedt ez Európában?

A MultiPress Európa szerte már 25 ország több, mint 1000 nyomdájában jelen van. A fejlesztések figye­lembe veszik az ügyfelek igényeit, ami egyúttal azt is jelenti, hogy a programban rendkívül nagyszámú ta­pasztalat ölt testet. 2019-ben, 2020-ban és 2021-ben is elnyerték az EDP „legjobb Sign és nyomdaipari MIS/ ERP szoftver” díját.

Aki meg szeretné vásárolni, hol tájékozódhat bővebben?

Tavaly a szoftvert fejlesztő belga Dataline nv.-vel szoro­sabbra fűztük a kapcsolatunkat. Felkértek, hogy legyek a MultiPress hazai tanácsadója, nagykövete. A pontos igények, a megfelelő modulok és felhasználó számok felmérését a Pixfield Kft. égisze alatt végzem. Mivel van egy nyomdaipari cégem, így az érzékeny adatok megismerése már összeférhetetlen lenne. Ezért a le­endő felhasználó a szoftvert közvetlenül a MultiPress fejlesztőjétől vásárolja meg. A telepítést, betanítást is ők végzik, ahogy a későbbi támogatást is ők nyújtják.

Örömmel vállaltam a tanácsadói feladatot, mert sze­rintem a pontos költségszámításon alapuló árképzés elterjedése az egész iparágunkra jótékony hatást gya­korolna.

pixfield.hu

- Hirdetés -

Sign&Display