A sign készítés és nagyformátumú nyomtatás magazinja

DESIGNBOX – megvalósított álom

Példaértékű a nyíregyházi DesignBox sikertörténete, amelyben kulcsszerepet játszik a Liyu KR UV 3020 típusú táblanyomtató­ja, illetve a gép működtetéséért felelős Nagy László, aki lelkese­désének, kitartásának és szakmai elkötelezettségének köszön­hetően extra megoldásokat hoz ki ebből a nyomtatóból. Rövid bemutatónk azt is jól példázza, manapság egy iparágon kívül­ről érkező, jó szakember néha kiváló újításokat képes egy rég­óta működő iparág életébe hozni.

DesignBox – Egyedi bútorok terve­zése – gyártása – beépítése

Ne rohanjunk előre, hiszen történe­tünknek úgy van igazán értelme, ha előbb bemutatjuk annak főszerep­lőit. Elsőként a DesignBox-al érde­mes megismerkednünk: a Nyíregy­házán működő cég fő tevékenysége egyedi bútorok gyártása és forgal­mazása, valamint magas kategóriás konyhabútor, design-, fürdőszoba-, nappali-, hálószoba-, irodai-, klasszikus és modern bútorok tervezése, gyártása és beépítése. Készítenek fa furnéros-, és festett bútorokat, továbbá beépített szekrényeket is. Vállalják üzletek és vendéglátóhe­lyek berendezését, asztalosipari ter­mékek gyártását. A 100%-ban ma­gyar tulajdonú, családi vállalkozás 1995-ben alakult 3 fővel, 35 nm-en. 2001-ben már 20 szakemberrel dol­goztak, 3000 nm-en. Gépparkjuk az összes létező faipari gépeket tartal­mazza. 2005 év végén megnyitották saját bemutatótermünket 180 nm-en, ahol már exkluzív környezetben fogadják vásárlóikat.

Fontos kiemelni, hogy faipari vállalko­zásként csupán faipari gépeket hasz­náltak…egészen a tavalyi év végéig!

Lapunk hasábjain folyamatosan suly­koljuk, hogy jelen korunk egyik leg­erőteljesebb trendje a lakberendezési dekorációs nyomtatás. Természetesen meg kell találni a megfelelő nyomta­tót, illetve pontosan meg kell határozni milyen termékeket gyártunk, és kinek. Pontosan ez történt a DesignBox-nál. Sokat töprengtek azon, miként tud­nák tovább fejleszteni meglévő termé­keiket és szolgáltatásaikat – a válasz pedig ez volt: Egyedi bútorfelületek gyártásával, amit nyomtatással tudnak megvalósítani.

Nagy László kollégájuk már rendelke­zett fotós, és grafikai szakmai isme­retekkel, és nagy adag szépérzékkel.

Mindezekkel felvértezve, jó ütem­ben talált rá a Liyu nyomtatók hazai forgalmazójára, amely első olvasatra szimpatikus volt számukra. A rövid ismerkedést tettek követték: László 2018 szeptemberében elutazott a cég milánói bemutató központjába, ott eltöltött két napot – amely során egy­értelműen meggyőződött róla: erre a gépre van szükségük.

A cég pedig késlekedés nélkül meg­rendelte Liyu KR UV 3020 típusú tábla­nyomtatóját, amelyet egy hónap alatt leszállítottak és üzembe is helyeztek.

László pedig ismerkedett a géppel nappal – a normál nyomtatási módok kitapasztalásával…majd folytatta a munkát éjjelente, akár hajnal 2-3 órá­ig, az internetet bújva, új, extra meg­oldások után kutatva!

A végeredmény?! Mára a Liyu KR UV 3020 típusú táblanyomtató már a DesignBox munkafolyamatának tel­jes jogú csapattagja!

Gyártanak vele egyedileg nyomta­tott gyerekbútorokat, munkalapokat, konyhabútorok mögé egyedi hátla­pokat, fürdőszobai üveglapokat.

De miért is választották ezt a nyomta­tási technológiát?

Egyfelől a tartós kivitel miatt: az UV nyomtatással készült kép kápráza­tos színei akár 10+ évig változatlanok maradnak – kültéri felületeken is!

Másrészről bármilyen felületre képe­sek nyomtatni – a fától a fémig bármi­re felviszik a választott képet – kiváló minőségben.

Igény esetén dombornyomást is tud­nak – mindezt akár 200×300 cm mé­retben.

Tovább is van, mondjam még?

Bizony mondom: László folyamatos, kitartó kutatómunkájának és kísér­letezésének eredményeként mára olyan extra minőségű nyomatokat is képesek gyártani, amelyeket más nyomtatók csak méregdrága szoftve­rek, és fejlesztések segítségével.

A rengeteg kutatómunka eredménye­ként, egy hónap kísérletezést követő­en László elérte, hogy képes legyen az UV technológia felhasználásával ho­mokfújt hatású üvegek nyomtatására, amely nem csupán látvány világában egyezik az eredeti homokfújt üvegek­kel, de tapintásra is ugyanazt a hatást kelti. Az eredeti homokfújt üvegeket zsíros kézzel tapintva nyomot hagyunk rajta – az UV nyomtatással készült, lak­kozott felület viszont ilyen esetben is tisztítható. Ráadásul az eredeti homok­fújt üvegek kizárólag egyszínűek – míg az UV nyomtatott felületekre színes mo­tívumokat is tudnak nyomtatni, amely további hatást kelthet, ha megvilágít­ják – akár egyszínben, akár színesen. Ez a megoldás alkalmas céglogók egyedi, elegáns és kreatív megjelenítésére.

A homokfújt hatás elérését követő­en László még lelkesebb lett, és a kí­sérletezést tovább folytatva sikerült katedrált üveg hatást elérnie – apró lakk pöttyök nyomtatása által, amely­re szintén bármilyen mintát, motívu­mot képes nyomtatni. Érdekes, hogy a hagyományos üveggyártási eljárás­hoz mérten a nyomtatással készült katedrált hatású üvegek gyorsabban és jóval kedvezőbb áron készíthetők el, ráadásul kiválóan használhatók bel- és kültéren egyaránt, akár céglo­gók megjelenítésére, vagy irodai te­rek elegáns elválasztására.

Lentikuláris nyomtatás

Azt mondják, lentikuláris nyomatokat kizárólag extra szoftver használatával lehet gyártani. Nos Lászlónak ez a Liyu UV nyomtatójával e szoftver használata nélkül is sikerült – kiváló minőségben. Természetesen mindehhez nagyon pontosan ügyelni kell a motívumokat összességében alkotó grafikai elemek egységes méretére. Ez az eljárás reme­kül alkalmas arra, hogy extra felülete­ket gyártva, termékünk kitűnjön az át­lagos tömegből, és maradandó hatást keltsen a szemlélőkben.

László természetesen nagyon büsz­kén mesélt az általa elért kiváló és egyedülálló eredményekről, de egy­úttal azt is beismerte, hogy a piacon egyenlőre nehéz érvényesülni ezen extra termékek értékesítésével, mert a hazai megrendelői kör még nem iga­zán érett arra, hogy ilyen jellegű felü­letekben gondolkozzon. Így aztán a kísérletező munka mellett jelenleg az értékesítés terén is sokat kell dolgozni­uk ahhoz, hogy elérjék a várt áttörést.

A Liyu KR UV táblanyomtatóról

Ezzel a nyomtatóval akár 100 mm vastag felületeket nyomtathatunk 2880 dpi-s nyomtatási minőségben. A felhasználási köre igen sokrétű, hi­szen nyomtathatunk üveg felületre előkezelés nélkül, vagy akár textil, PVC, bőr, fa, bútorlap, hullámkarton, hablemez anyagokra. A Liyu KR UV táblanyomtató így remekül használ­ható ofszet, digitális nyomdák számá­ra, csomagolóanyag és bútorgyártó cégeknek, természetesen sign and display gyártóknak, illetve számos egyéb ipari gyártó számára. A LIYU KR UV táblanyomtató két különböző típusban érhető el. A 2512-es nyom­tatási felülete 2500 mm × 1250 mm, a 3020-as modell asztalmérete pedig 3000 mm × 2000 mm. Sign

- Hirdetés -

Sign&Display