A sign készítés és nagyformátumú nyomtatás magazinja

CSH Nyomdaipari Kft. Megújult néven, a megszokott minőségben

Immár 2003 óta kínál kiváló termékeket és megbízható szerviz szolgáltatást a magyar nyomdaipar szereplői számára a Cent­rum Servis Hungary Kft., amely idén nyártól új néven, CSH Nyomdaipari Kft. (CSH Kft.) folytatja működését. A cégben bekövetkezett változásokról, a csapat alakulásáról és a bővülő portfólióról egyaránt kérdeztük Sebők András ügyvezetőt és Németh Anita digitális üzletágvezetőt.

Partnereitek immár 16 éve Centrum Servis Hungary Kft. néven ismertek és kerestek benneteket. Mi indokol­ta a cégnév változást?

András: Egyrészt a logónk is már jó ideje csak a három kezdőbetűt tartal­mazza, a szlovák piacért felelős „le­ányvállalat” is ezen a néven fut és úgy gondoltuk, hogy érdemes lesz egy­szerűsíteni ezen a dizájnelemen, kö­vesse akkor a hivatalos nevünk is ezt az egyszerűsített, könnyen kezelhető változatot.

Anita: A cégnév változás ellenére a minőségi kiszolgálás, az ügyfelek fon­tossága és a gyors, rugalmas ügyin­tézés továbbra is kiemelt helyen sze­repel nálunk, ezt nagyon fontosnak tartom kiemelni. A kollégáim és én is nagyon sokat dolgozunk azon, hogy ezeket biztosítsuk és ahol szükséges, fejlődjünk. Nagyon szuper csapatunk van, ahol mindenki tudja a dolgát, így azért nem nehéz.

Persze nem csupán a jó dolgokra igyekszünk felkészülni: akkor is a leg­jobbra törekszünk, amikor valamilyen probléma merül fel, függetlenül attól, hogy a mi hibánkból vagy sem.

Hiszen fontos, hogy a nehéz helyze­tekben is helyt tudjunk állni és megoldáscentrikusak tudjunk maradni. Ezzel segíthetünk a legtöbbet általában egy rizikós helyzet lehető legkedvezőbb megoldása érdekében.

A névváltozással együtt a cég hon­lapjának címe is változik?

András: Igen, új honlapunk már ké­szül és hamarosan elérhető lesz a www.csh.hu oldalon.

Anita: Ezen felül social media vona­lon is újítottunk: elindult Facebook és Linkedin oldalunk is, ahol az elsők kö­zött értesülhetnek az érdeklődők az aktuális ajánlatainkról, újdonságok­ról, akciókról.

A Facebook oldalunkat a www.facebook.com/cshkft, a LinkedIn ol­dalunkat pedig a www.linkedin.com/ company/cshkft oldalon találjátok.

Törökbálinti telephelyetek komoly raktárterülettel rendelkezik, ez mi­lyen előnyöket jelent partnereitek számára?

András: A legfontosabb előny, hogy rengeteg féle terméket tudunk kész­letezni. Vannak, amelyeket a vásárlá­si szokások figyelembe vételével sa­ját magunktól tartunk raktáron, de vannak kifejezetten vevők által kért készleteink is. Így ügyfeleinknek már nem szükséges feltétlenül hosszabb ideig várakozni egy-egy megrendelt termék beérkezésére. Vagyis akkor sem kell aggódniuk, ha éppen egy sürgős, beeső munkájuk van.

Anita: Mennyivel szimpatikusabbak tudnak ezek a cégek is az ügyfele­ik szemében lenni, ha az ilyen ese­tekben nem kell visszautasítaniuk a vevőt alapanyag hiányra hivatkoz­va, nem? Szerintem, akit kihúznak a bajból, igazán hálás lesz a gyors segítségért és akár lojális, visszaté­rő vásárló is válhat belőle. Az pedig mindenkinek jó.

Manapság nehéz dolog megtartani az ügyfeleket, újat mutatni, vagy akár kitűnni a konkurencia közül. Fontos­sá válnak a hozzáadott értékek. És mi lehet komolyabb hozzáadott érték, mint a rugalmasság?

András: A másik nagy előnye a kész­letezésnek, hogy azok, akik még nem ismerik a termékeinket, törökbálin­ti telephelyünkön akár a saját alap­anyagaikon is tudják tesztelni a minő­séget, tartósságot, és amit még látni szeretnének. Ráadásul a tesztelési le­hetőségeket az esetek legnagyobb részében költségmentesen tudjuk biztosítani, szakértő kollégát is biz­tosítva mellé, aki gondoskodik arról, hogy a megfelelő anyagok a megfe­lelő módon kerüljenek felhasználásra a tesztek során.

Anita: Amikor pedig valakinek nincs ideje vagy módja beugrani hozzánk, de vásárlás előtt mindenképpen szeretne meggyőződni a termékeink hatékony­ságáról, tudunk küldeni mintaterméke­ket, pontosan megadva a felhasználás­ra vonatkozó információkat.

Te mit értékelsz jobban? Ha csak beszélnek neked arról, hogy egy termék vagy szolgáltatás milyen szuper, vagy azt, ha ki is próbálhatod, hogy az a valami tényleg olyan szuper-e? Szerintem a legtöbben az utóbbira szavazunk.

Milyen főbb termékeket, szolgáltatásokat kínáltok a nyomdák és dekorációs cégek számára?

András: Szita-, tampon- és digitális üzletággal is rendelkezünk, így rengeteg féle termékünk van, amelyre ezeknél a technológiáknál szükség lehet. Beszállítóinkat mindig úgy választjuk meg, hogy hosszú távra tervezünk. Így akik ismernek bennünket, pontosan tudhatják, hogy fő beszállítóink között már sok éve olyan vállalatok szerepelnek, mint a Marabu, a SAATI, a Macdermid Autotype, a SICO vagy akár az Excalibur, csak hogy néhány példát említsek. Ezen beszállítóink főbb termékei a szita-, tampon- és digitális inkjet festékek, emulziók, segédanyagok, kapilláris filmek, rákelgumik, szitaszövetek, plakátfestékek, szilikon festékek, tampongumik, klisék, tampongépek, kiegészítő berendezések, transzferpapírok és ragasztók. És sok egyéb termék. De ennél sokkal többet kínálunk. Megoldásokat, lehetőleg teljes körűen. Ezért nyomdaipari szaktanácsadást, tesztelési lehetőséget és szervizszolgáltatást is biztosítunk igény esetén.

A megbízható szervizszolgáltatás manapság legalább annyira fontos, mint a jó termékek. Milyen esetekben és milyen feltételek mellett vehetik igénybe partnereitek ezeket a szolgáltatásaitokat?

Anita: Ha a szó legszorosabb értelmében vett szervizszolgáltatásról beszélünk, azt kifejezetten szélesformátumú, elsősorban Roland, Mutoh és Mimaki nyomtatókhoz nyújtjuk, tehát digitális vonalon. Egyéb típusú szélesformátumú nyomtatókat is szívesen megszakért Petrovics Gyuri szerviztechnikus kollégám, de kizárólag olyan nyomtatók szervizelését vállalja, amelyekről úgy gondolja, hogy biztonsággal el tudja végezni az igényelt szolgáltatást. Nem feltétel, hogy a nyomtató az általunk is kínált Marabu festékkel működjön, azonban az igen, hogy minden lényeges információt megosszanak velünk a szóban forgó gép kapcsán.

Kerültünk már amiatt kellemetlen hely­zetbe, hogy igazán fontos részletek megemlítése elmaradt, mely nagymér­tékben megnehezítette és meghos­szabbította a szervizt. Ez csak plusz fej­fájás és plusz költség mindenkinek.

András: Szita- és tampon vonalon inkább szaktanácsadást szoktak tő­lünk igényelni, amikor a költségek vagy éppen a termelés optimalizálá­sára van szükség. Ezekben is szívesen nyújtunk segítséget.

Az idei évben kezdtétek meg az aeoon ipari direkt textilnyomtató­inak (DTG) forgalmazását, amelye­ket az áprilisi budapesti SignExpo kiállításon is bemutattatok. Miként fogadta a hazai piac ezt a termék­csoportot?

Anita: Nagy meglepetés volt sokak számára, hiszen ez számunkra egy nagyon új irány, ilyet eddig nem lát­tak még tőlünk.

Viszont a meglepetés inkább kelle­mes volt valószínűleg, hiszen nagyon sok pozitív visszajelzést kaptunk már a SignExpo-n és azóta is.

A leginkább kíváncsiságot kiváltó két téma az aeoon nyomtatóink kapcsán az elképesztő termelékenység és a külső előkezelő rendszer.

András: Számos vevőnk tevékeny­kedik olyan területen, ahol előbb vagy utóbb szükségük lesz egy ilyen szinten termelékeny gépre. Ezen ve­vőkör csodálkozott rá elsősorban a nyomatra vetített költségekre és a szervizigényekről szóló informáci­ókra. A gyártási rendszerek komoly szintű integrációja is az aeoon-nak jelent plusz szavazatokat. Röviden a vevőknek is azt szoktuk monda­ni, hogy aki el tudja látni munkával ezt a nyomtatót, az jól választ, ha az osztrák kollégák által létrehozott gé­pet választja.

Szintén új márka a portfóliótokban az orosz Bigprinter, amely kiváló mi­nőségű ipari síkágyas és tekercses UV nyomtatókat, valamint vágó/ CNC maró gépeket gyárt. Mit kell tudniuk elsősorban az érdeklődők­nek a Bigprinter kínálatáról?

András: Nehezen találtunk olyan be­szállítót erre a piaci szegmensre, aki passzol a jelenlegi beszállítói palet­tánkra. A jó ár-érték arány az elsődle­ges választási szempont, nem mindig az olcsó verziókban gondolkodunk. Az orosz kollégák sokéves felhasználói ta­pasztalata szülte a nyomtatók fejleszté­sét, saját piacukon kiemelkedő eladási számokat hoznak. Szeretnék Európát is meghódítani, ebben vagyunk partne­reik a mi piacunkon.

„Az orosz gyártmányok sosem a látvá­nyos külcsínről voltak híresek, sokkal in­kább jellemzi ezeket a szerkezeteket a funkcionalitás, minőség és időtállóság.

A BIGPRINTER gépeken ezek a tulaj­donságok nemcsak anyagukban és tervezésükben mutatkoznak meg, a nyomtatók esetében lenyűgöző nyo­matminőségről, a vágó és CNC gépek kapcsán precíz, megbízható műkö­désről beszélhetünk a gondos mér­nöki munkának köszönhetően.

Mi nem szeretnénk a vevőinket fe­lesleges, a külcsín érdekében kihe­lyezett design elemek kifizetésére kapacitálni. Az általunk kínált gépek nemesen egyszerű, de erős, strapabí­ró ipari vázak alól hozzák az ígért im­pozáns eredményeket.

A BIGPRINTER technológiát választó gyártók biztosak lehetnek a szakér­tő támogató háttércsapat folyama­tos jelenlétében, aminek súlya mel­lett a kelet-európai régió piaca még hajlamos eltekinteni, viszont áldásos tényezőként lép fel azonnal, ahogy kérdés, vagy probléma üti fel a fe­jét felhasználói oldalon. A szakszerű technológiai támogatás hosszú tá­von szemmel is jól látható felesleges költségektől szabadítja meg a vevőt. Ezt az elégedettséget, kifizetődő üz­leti megvalósulást kínáljuk most je­len és jövőbeni partnereinknek a BIGPRINTER gépek által.” (Sz. M. V.)

Tizenhat év nagyon sok idő, amely során nem csak a forgalmazott ter­mékek köre, de ahhoz kapcsolódó­an a csapat is folyamatosan alakul. Kérlek, mutassátok be röviden kol­légáitokat, hogy a partnerek tisztá­ban legyenek vele, kit milyen kér­déskörben kereshetnek?

András: Csapatunk legrégebbi tagja Anita (szerk.: Németh Anita – digitá­lis üzletágvezető), idén 10 éve, hogy csatlakozott hozzánk.

Ha hagynám, bármivel kapcsolatban lehetne keresni, hiszen kiemelkedő­en segítőkész és nagyfokú probléma­megoldó szemlélettel rendelkezik, az eltelt évek során gyakorlatilag a cég teljes működését figyelemmel kísér­te, aktívan alakította.

Komoly nehézségek árán tudom csak elérni, hogy ne vállalja folyton túl magát, így őt jelenleg elsősorban a digitális üzletágunkhoz tartozó ter­mékeink és szolgáltatásaink kapcsán érdemes keresni.

Az esetek döntő többségében egyedi ajánlatokat dolgoz ki, igyekszik min­den ügyfelünk és ajánlatkérő számára a hozzá leginkább passzoló árakat és feltételeket megteremteni.

Ezt kifejezetten szokták szeretni a partnerek, mert érzik, hogy az ő ol­dalukon áll, figyelembe veszi az igé­nyeiket és valódi megoldásokat kínál a szimpla értékesítés helyett.

A mai napig vannak cégek, akik nem szívesen adják ki a festékfogyásra, nyomtatott m2-re vonatkozó informá­ciókat ismeretlenül, ami néha korlá­tot szab a képzeletének és a legjobb ajánlat elkészítésének, de még ezek­nél az eseteknél sem adja fel. Kihozza a lehető legjobbat a helyzetből.

Mivel jelenleg médiát és szélesformátumú nyomtatókat nem forgalma­zunk, ez a képessége nagyon hasznos, ha fel kell vennünk a versenyt a kon­kurenciával, akik tudnak csomagaján­latokkal kedveskedni az ügyfeleiknek.

És ha már megemlítettem a konku­renciát, kezdettől fogva törekszik a velük való jó kapcsolat kialakítására, ahol csak lehetséges és vevők erre, aminek különösen örülök, mert a CSH mindig is a korrektségre törekedett. Néha elkerülhetetlen, hogy egymás lábujjára lépjünk, de kicsi ez a piac, így nem érdemes felégetni magunk mögött a hidakat.

Anita: Elismerem, hogy nem könnyí­tem meg András dolgát és sokszor a kollégákét sem.

Mivel korábban operatív vezetői fel­adatokat láttam el, elképesztően ne­hezemre esik nem rajta tartani a sze­mem mindenen és nem irányítani, felügyelni minden céges folyamatot.

Számomra mindig ez marad a leg­kedvesebb terület, itt éreztem igazán otthonosan magam, talán ezért is en­gedem el olyan nehezen.

Valószínűleg nem is lennék képes rá, ha nem lenne a cégünknél Emese.

Hévizi Emese, az irodavezetőnk, de sokkal több annál. Az első olyan em­ber volt kezdettől fogva, akinél való­ban azt éreztem, hogy ha megkérem valamire, azt pontosan olyan minő­ségben és hatékonysággal fogja elvé­gezni, ahogy én is tenném.

Gyakorlatilag bármit rá lehet bízni, hatékonyan, gyorsan és kedvesen fogja elintézni.

Kivéve akkor, ha reflexből „átnyúlok a feje felett”, olyankor nem olyan ked­vesen…

Ügyfeleink számlázással és egyéb pénzügyi kérdésekkel, rendelésekkel kapcsolatban kereshetik, de szívesen segít dokumentációk beszerzésében is. Akik rendelések kapcsán partnereink és a mi segítségünkre is vannak, rak­táros kollégáim Lakatos Gergely és Dózsai Zoli. Ha készletinformációra van szükség, vagy kiszállítással kap­csolatosan vannak felmerülő kérések, kérdések, ők a leggyorsabb út.

András: Amennyiben szitaszövetek­kel, feszítéssel, nyomdaipari szakta­nácsadással vagy tamponnyomással kapcsolatos kérdések merülnek fel, Lauthán Károly az illetékes szakér­tőnk, akihez irányítjuk a vevőinket. Komoly szakmai tapasztalattal és szakértelemmel rendelkezik, olasz beszállítónktól, a SAATI-tól jött hoz­zánk sok évvel ezelőtt. Anitához ha­sonlóan ő is szinte minden területen tudna nálunk segíteni, olyan komoly részévé vált a CSH csapatának. Keres­kedelmi vezetőként gyakran az ő irá­nyításával történnek a nagyobb pro­jektek megvalósításai is.

Pieber Istvánnal szorosan együtt­működnek a tamponnyomással kap­csolatos témák során, így ezen a területen két szakértővel is büszkél­kedhetünk. Amennyiben valakinek technikai segítségre volna szüksége vagy tampongépet, kiegészítőket vá­sárolna, nagy valószínűséggel Pista lesz, akivel első körben kapcsolatba fog kerülni.

Anita: Andrást elsősorban szitanyom­tatási témákban érdemes keresni, ezt régebbi ügyfeleink már jól tudják. Az elmúlt 16 év során komoly szakmai tapasztalatot szerzett ebben a nyom­daipari technológiában, így vagy tud­ni fogja a választ, vagy tudni fogja, hol és hogyan találja meg a lehető leggyorsabban.

A lányom szerint mindenkit ismer és néha mi is így érezzük. Valóban komoly kapcsolatrendszerrel rendelkezik.

András: Mindenkit azért nem, de való igaz, hogy az elmúlt években volt sze­rencsém a legkiválóbb hazai és nem­zetközi szakemberekkel találkozni, együtt dolgozni.

Ez nagymértékben hozzájárult ahhoz, hogy azokkal a szakmai és technoló­giai információkkal gazdagodhassak, amelyekkel vevőink segítségére lehe­tek igény esetén.

Anita: Közvetlen kollégám, cégünk szerviztechnikusa, Petrovics György.

Szélesformátumú nyomtató szervize­lésével, alkatrészekkel kapcsolatosan érdemes Gyurit keresni első körben, de szívesen segít akkor is, ha nincs konkrét szerviz igény, csak gyors kér­dés merül fel a témában. Ügyfeleink nagyon szeretik, nem véletlenül.

Kedves, barátságos és nagyon segítő­kész. Korrekten és kellő alapossággal igyekszik kezelni még a legbonyolul­tabb helyzeteket is.

Aki pedig a digitális nyomdagépek értékesítéséért felel cégünknél nem más, mint Szebeni Magdolna Veroni­ka. Idén csatlakozott csapatunkhoz, és azonnal, késlekedés nélkül vetet­te bele magát a munkába. Elképesz­tő hatékonysággal és lendülettel dol­gozik, szinte művészet, amit csinál. Sokszor még számomra is nehéz kö­vetni, pedig nekem is van egy mun­katempóm. Rendkívül okos, komoly szakmai tapasztalattal rendelkezik a szita- és textilnyomtatásban, gép­értékesítésben és nagyon jó meglá­tásai vannak minden téren. Ha he­lyet kell csinálni valahol egy-egy hőalagútnak, nyomtatónak vagy bár­mi egyébnek, ő csinál neki helyet, ez nem lehet kérdés.

Mindenkit arra bíztatok, hogy keresse őt bizalommal, ha direkt textilnyom­tatóra, ipari síkágyas vagy tekercses UV nyomtatóra, esetleg CNC maró vagy vágó gépre lenne szüksége. Egyértelműen jó kezekben lesz.

András: Én pedig mindenkit arra bíz­tatok, hogy bármelyik kollégámat keresse bizalommal, mert igazán jó csapatot tudhatok magaménak, akik segítőkészségben, szakmaiságban, emberségben és minden egyéb terü­leten kiemelkedően teljesítenek, ami­re nagyon büszke vagyok. Cégünk si­kerét nagymértékben köszönhetem nekik és szeretném, ha ezzel min­denki tisztában lenne, amikor hezitál, hogy kit fogadjon beszállítójául. Sign

- Hirdetés -

Sign&Display