A sign készítés és nagyformátumú nyomtatás magazinja

Csak új ötletekkel lehet életben maradni

A jelenlegi gazdasági összeomlás mindenkit arra sarkall, hogy túljusson a szükségszerű zavaron.

Elérkezett az ideje, hogy a konvencionálistól eltérő gondolkodás és az innovatív ötletek felé forduljunk, ezzel újabb, jobb, rugalmasabb üzleti modellt alkotva, szögezi le a Sign & Graphics lelkesítő cikke. A még inkább felívelő trendekre, mint a közösségi média, a távmunka és az e-kereskedelem, úgy kell tekintenünk, mint egyfajta vigaszra, ami az ignorálhatatlan gazdasági nehézségekkel párhuzamosan létezik.

Az innováció két irányból ered: a fejlett gépek használatából és az előretekintő üzleti modellek elsajátításából. Azok a grafikai cégek, amelyek erre az útra léptek, még a jelen körülmények között is sikeresek tudtak lenni azzal, hogy váratlanul nagy értéket teremtettek az ügyfeleiknek. Erre csakis úgy lehettek képesek, hogy modern technológiával valósították meg újszerű ötleteiket.

A gépgyártók és a szolgáltatók döntő szerephez jutottak abban, hogy kivezessék a sign ipart és annak ügyfeleit a precedens nélküli, nehéz időszakból. Fejlődő technológiáik ugrásszerű növekedést idézhetnek elő a print-iparban, hiszen nagy ötleteket keltenek életre. És erre van most a legnagyobb szükség: nagy ötletekre, mert csak ezek segítségével lehet új lendülettel visszatérni a piacra. A konvencionális gondolkodás többé nem segít: nem vezet innovációhoz, nem növeli a kreativitást és a produktivitást. Ha nem szabadulunk meg a hagyományostól, akkor csak gyalogáldozatai lehetünk az új körülményeknek. Ideje hát megráznunk magunkat, kilépni a komfortzónánkból, és új utakat vágni a siker felé, mert nem lesz többé „megfelelő pillanat”, amikor a nekünk kényelmes módon lendülhetünk újra mozgásba.

A legfontosabb elv most az, hogy új ötletekre és innovációkra kell fókuszálni, mert tényleg azoké a jövő, akik képesek eredeti megoldásokra és az új technológiák alkalmazására!

Gábor János, Sign&Display

- Hirdetés -

Sign&Display