A sign készítés és nagyformátumú nyomtatás magazinja

Címke nyomtatása és felhelyezése okosan

A különböző kódok nyomtatása egyre nagyobb népszerűségnek örvend. Egyrészt azért, mert a termékek felülete a címkék használatakor javarészt lényegtelen. Másrészt pedig technológiailag rendelkezésre áll a leg­magasabb és legmegbízhatóbb minőségű nyomtatás. A címkenyomtatás javításáról a Packaging Technology Today írt összefoglaló cikket.

HOGYAN HOZHATÓ KI A LEGTÖBB A TECHNOLÓGIÁBÓL?

A maximális hatékonyság és teljesítmény eléré­se érdekében a megfelelő méret kiválasztása lé­nyeges kérdés. A címkék és szalagok szabványos hossza 45 centiméter, de érdemesebb a 60 centis kivitelezést választani, ugyanis azzal folyamato­sabb a munka. Továbbá ezek a tekercsek nagyobb biztonságot is jelentenek.

Az egységes hosszúságú tekercsek alkalmazása csökkenti az állásidőt. A produktivitás szelle­mében érdemes a címkéket a szélesebb oldala mentén adagolni, ezáltal felgyorsítható a folya­mat. Nézzük meg a gyakorlatban, egy 5×10 cen­timéteres címkével, amely rávilágít, hogy a széles oldal felőli behelyezéssel majdnem kétszer akko­ra mennyiség állítható elő ugyanannyi idő alatt. Mindez pedig kevesebb átállási időt eredményez, a hosszabb folyamatidőnek köszönhetően.

A különböző, a folyamatban résztvevő rendsze­rek összekapcsolása rendkívül fontos. Amíg az egyik nyomtatón eszközcsere, korrekciós mű­velet vagy időszerű karbantartási munka zajlik, a többi eszköz végzi a munkát. A berendezések között intelligens kapcsolatnak kell lennie ah­hoz, hogy az ügymenetek zökkenőmentesen át­kerüljenek, amelyhez külső vezérlő (PLC) vagy vezeték nélküli kapcsolat szükséges. Viszont arra oda kell figyelni, hogy a többlet hardver- vagy telepítési költségek ne haladják meg a potenciális előnyöket.

GS1-128 VONALKÓDOK

A GS1-128 vonalkódok iránt megnövekedett a kereslet. A raklapfelosztás optimalizálása, a ma­gasabb automatizáltság megnövelte az igényt az élelmiszer- és egészségügyi cégek GS1-128 vonalkódjai iránt. Ezek a vonalkódok leegy­szerűsítik a termékek nyomon követhetősé­gét, továbbá több információt is tartalmaznak. A nyomatokat érdemes a csomag felületének több oldalára is elhelyezni annak biztosítása ér­dekében, hogy legalább egy címke olvasható le­gyen, ha megsérülne a többi.

A vállalatok a GS1-128 vonalkódoknak köszön­hetően gyorsabb és pontosabb áruátvételt, a szállítási reklamációk csökkenését, a raktárak és egyéb tárolóhelyek hatékony kihasználását, a termékek naprakész készletnyilvántartását, illetve pontos nyomon követhetőségét érhetik el. Mindezek jelentős megtakarításokhoz vezet­hetnek.

A FENNTARTHATÓSÁG JAVÍTÁSA

A címkézés és a szalagokból keletkező hulladék miatt többen megkérdőjelezték a címkenyom­tatás létjogosultságát, mivel komoly környezeti vonatkozással jár. Ennek ellenére az előrejelzé­sek szerint 3-5 százalékos növekedés prognosz­tizálható globális viszonylatban – beleértve a nyugati „környezettudatos piacokat” is.

A tapasztalatok szerint a vállalatok szívesen be­szélnek a fogyasztás és a hulladék csökkenté­séről, ám nem minden áron valósítanák meg. A címkenyomtatás növekedését a környezeti aggodalmak erősen befolyásolják, emiatt észlel­hető az elmozdulás a technológia fenntarthatóbb változatai felé. A vállalatok éppen ezért egyre in­kább keresik az optimális méretű tekercseket és szalagokat, ezzel is igyekeznek megelőzni, hogy nagyobb mennyiségű hulladék keletkezzen, to­vábbá az üzemidő maximalizálására törekszenek.

A gyártók körében az újrahasznosítható beren­dezések is egyre nagyobb népszerűségnek ör­vendenek. Ma már lehetőség van olyan gépeket beszerezni, amelyeknek több mint 95 százaléka újrahasznosítható. Másik módja a fenntarthatóbb létnek, ha olyan gépet választunk, amelynek az energia- és levegőfelhasználása hatékonyabban történik – s ez nem befolyásolja a teljesítményt.

Némethi Botond, Print&Packtech

- Hirdetés -

Sign&Display