A sign készítés és nagyformátumú nyomtatás magazinja

Bruno Müller: „A grafikai ipar változik, ami folyamatos innovációkat igényel”

Alapos megfontolás után a tulajdonos családok úgy döntöttek, hogy a Hunkeler Csoportot összevonják a Müller Martini Csoporttal. A Müller Martini Holding AG megszerezte a Hunkeler Csoport összes részvényét. Ezzel a tranzak­cióval a Hunkeler család és a Crédit Mutuel Equity minden részvényét eladta a Müller Martininak. A felek megállapodtak abban, hogy a vételárat nem hozzák nyilvánosságra.

A Hunkeler AG és a Müller Martini AG egyaránt globális piacvezető a nyomtatás utáni papírfeldolgozás innovatív megoldásaival. Mindkét cég innovációs erejének jelentős részét az egyedi nyomattermékek gaz­daságos előállítására összpontosítja egy automatizált intelligens gyárban.

A Hunkeler és a Müller Martini évek óta nagyon közel állnak egymáshoz. A hosszú és sikeres történelem a második világháborúban kezdődött, amikor Hans Mül­ler a Hunkelernél dolgozott gépészmérnökként, majd 1946-ban saját vállalkozást alapított a Hans Müller / Grapha cég megalapításával. Ezek a jó kapcsolatok évtizedek óta fennmaradtak. A svájci Zofingen régió helyi közelsége és a gép- és alkatrész üzletágban már meglévő és sikeres partnerség ideális kiindulópontot jelent a jövőbeni még szorosabb együttműködéshez.

Az erők egyesítése révén mindkét vállalat nagyszerű lehetőségeket lát innovációs tevékenységeinek egybe­építésére, és közös értékesítési és szolgáltatási tevé­kenységekkel a jövőben még jobban kiszolgálja globális ügyfélbázisunkat. A két tulajdonos család ezért döntött a stratégiai tranzakció mellett, amely a Hunkeler AG Müller Martini AG általi felvásárlásához vezetett. Bruno Müller: „A grafikai ipar folyamatosan változik, és rend­szeresen új innovációkat igényel. A két vállalat kulcsfon­tosságú összetevőinek, mint például a személyzet, a szakértelem és a technológia ötvözésével még jobban ki tudjuk szolgálni globális ügyfélkörünket innovatív megoldásokkal a jövőben.”

Stefan és Michel Hunkeler: „A Hunkeler és a Müller Martini között régóta fennálló partnerség és rendsze­res csere van. Az összeolvadás lehetősége jelenleg nagyon előnyös mind partnereink, mind közös ügyfe­leink számára, mivel jelentős előnyökkel jár együtt. Ez egyben erős elkötelezettség a Zofingen régió számára.”

A következő kulcsfontosságú pontok a legfontosabb kérdések megválaszolását szolgálják, és útmutatóul szolgálnak a következő hetekben a mindennapi üzleti életben. A Hunkeler AG vezetése Daniel Erni vezetésével továbbra is felelős lesz a napi ügyvitelért. A Hunkeler név, a Hunkeler termékek és szolgáltatások, valamint a Hunkeler Innovation Days változatlanok ma­radnak. A Hunkeler wikoni telephelye és alkalmazottai megmaradnak. A jelenlegi napi tevékenység változatlan marad. A kiigazításokat közösen dolgozzák ki és elle­nőrzött módon hajtják végre. A nemzetközi üzletmenet a szokásos módon folytatódik a jelenlegi csatornákon további értesítésig.

Szándékunkban áll folytatni az üzleti tevékenységet más kötészeti cégekkel, amelyek jelenleg a Hunkeler partnerei. Természetesen minden fennálló szerződéses kötelezettségünknek eleget teszünk. A kö­vetkező napokban elindítunk egy integrációs projektet, amelyben közösen dolgozzák ki a két cég egyesülését. A megállapításokat és az intézkedéseket rendszeresen közölni fogják, és egy felügyelőbizottság irányítja. Szilárd meggyőződésünk, hogy a nyomtatott termékeknek ígéretes jövője van.

Kibővült megoldási portfóliónk, valamint e két nagyszerű vállalat egyesüléséből adódó még nagyobb tanácsadói szaktudásunk jobb pozíciót ad számunkra a piacon zajló digitális átalakulás lehetősége­inek és előnyeinek kezelésében. Ennek eredményeként még erősebb partnerek vagyunk a végpontokig tartó befejező megoldások terén, különösen a kis példányszá­mú könyvgyártás növekedési szegmensében.

Müller Martini

- Hirdetés -

Sign&Display