A sign készítés és nagyformátumú nyomtatás magazinja

Bővítse nyomtatási kapacitásának látóhatárait!

Pro L5100 sorozatnévvel megérkeztek a Ricoh második gene­rációs latex nyomtatói, amelyek gyorsabb szélesformátumú nyomtatást kínálnak, kiváló nyomatminőséggel, tapétáktól akár az ablakfóliákig. A sign and display felhasználók mos­tantól rövidebb gyártási időket garantálhatnak megrendelő­iknek a gyorsabb nyomtatási sebességeknek és az automati­zált karbantartásnak köszönhetően. Mindezt ráadásul környezetbarát, szagmentes festékekkel, amelyek bármilyen beltéri alkalmazásra megfelelőek. Lapunk hazánkban első­ként ismerkedhetett meg az új Ricoh Latex Pro L5160 nyomta­tóval aktuális géptesztünk keretében.

Ricoh – óriási tapasztalat a nyom­tatófej gyártásban

Induljunk kicsit távolabbról – pon­tosabban a Forma-1-től! Igen, jogos lehet a kérdés: mi köze egy gyorsa­sági autós versenysorozatnak a digi­tális szélesformátumú nyomtatáshoz? Nos, már mondom is: a Forma-1-ben szükség van a legújabb fejlesztésekre ahhoz, hogy egy csapat megbízható és leginkább gyors autót kapjon, hi­szen csak ennek köszönhetően ma­radhat versenyben. A legújabb fej­lesztésekhez pedig az autógyárak hivatalos csapatai jutnak hozzá leg­könnyebben, hiszen mögöttük több évtizedes szakmai tapasztalat és ko­moly kutatás-fejlesztési csapatok áll­nak. Máris megmagyarázom, milyen összefüggésben áll mindez a széles­formátumú digitális nyomtatással!

Bár világszerte több száz különféle nyomtató gyártó működik, a nyom­tatók lelkét jelentő nyomtatófeje­ket mindössze maroknyi előállítótól szerzik be, majd építik be a maguk által megalkotott gépházakba, látják el festékellátó rendszerükkel, alap­lapjukkal és szoftverükkel.

A Ricoh azon kevés cég egyike, amely immár több mint 40 évnyi tapaszta­lattal rendelkezik a nyomtatófejek gyártásában. És ha egy ilyen cég úgy dönt, megmozdítja óriási kutatás-fej­lesztési részlegét egy adott nyomta­tási technológia irányába, az azt je­lenti, hogy néhány éven belül azon a területen forradalmi változások vár­hatók. Úgy tűnik, e forradalmi válto­zások aktuális megtestesítői a Ricoh Pro L5100 sorozat latex technológiát használó nyomtatói!

Pro L 5100 sorozat: A latex nyom­tatókban rejlő lehetőségek – tovább fejlesztve

A Pro L 5100 sorozat két nyomtatót foglal magába: a Pro L5130 nyomta­tó 1.371 mm nyomatszélességű, a Pro L5160 pedig 1,615 mm nyomatszéles­ségű – és a sokoldalúság illetve terme­lékenység új szintjét kínálják a bel- és kültéri nyomatok terén. Az eddigi la­tex nyomtatókhoz képest gyorsabb nyomtatási sebességet és jobb nyo­matminőséget garantálnak, köszön­hetően a bennük egymáshoz képest eltolással elhelyezett három, kima­gasló minőségű nyomtatófejnek, a fejlesztett festék-kilövellési tech­nológiának és nem utolsó sorban a gyors száradású Latex festéknek. A latex technológiának köszönhetően az alapanyagok olyan rendkívül szé­les választékára nyomtathatunk, ame­lyekről az oldószeres nyomtatókkal nem is álmodhatunk.

Gyors gyártási sebesség és maxi­mális üzemidő

Mint minden esetben, az első szé­riás termékek még hordoznak ma­gukban gyerekbetegségeket. Úgy tűink azonban, a Ricoh Latex nyom­tatóinak új, második generációs gé­peiben már minden ilyen jellegű gyengeséget kiküszöböltek, hiszen a gép olyan megbízhatóan működik, ahogy azt Bakó Richárd, a Signdepot szakértője fogalmazta: csak beindít­juk és elmegyünk kávézni – és mire visszaérünk a gép automatikusan el­végez minden szükséges karbantar­tási feladatot, és már üzemkész álla­potban vár minket!

Valamilyen kávégyártó működhetett együtt a Ricoh-val az új gépek megal­kotásában, ugyanis az első reggeli ká­vét hamarosan követheti egy újabb: „Amikor mindent beállítottunk, és elindítjuk a nyomtatást, akkor ismét nyugodtan magára hagyhatjuk a gé­pet, hiszen felügyelet nélkül, abszolút megbízhatóan végzi el a nyomtatást.” – teszi hozzá Bakó Richárd.

De mi menjünk bele egy kicsit job­ban a részletekbe – milyen megol­dásokat foglal magába a Ricoh Pro L 5100 sorozat?

Első benyomás – ez nem játékszer, ez ipari termelőeszköz!

A tapasztalatok alapján ez egy „plug and play” gép – tehát méretei ellené­re viszonylag egyszerűen összesze­relhető. Amint meglátom a gépet, az első benyomásom: ezt az eszközt nem szépségversenyre tervezték, hanem munkára! Kialakítása ugyanis robosztus és ipari, amely egyrészt már ránézésre megbízhatóságot kölcsönöz, másrészt az ipari kialakítás garantálja a pontossá­got: az erőteljes anyagtovábbító rend­szernek köszönhetően az alapanyag továbbítása pontos, nincs eltérés, így például a tapéta tekercsek is pontosan illeszthetők egymáshoz.

Fontos kiemelni, hogy ez a nyomtató­család teljes mértékben a Ricoh saját rendszereit tartalmazza, a nyomtató­fejektől a festékkezelő rendszeren át az anyagtovábbításig.

Automatizált karbantartás

Az erőteljes kivitelezés azt is jelzi, hogy a nyomtatóban rengeteg au­tomatizált megoldás kapott helyet: ilyen az automatikus nyomtatófej tisztítás, amely egy textil kendős esz­köz segítségével, automatikusan tör­li le a nyomtatófejeket, így az ope­rátornak már ezzel sincs gondja! A rendszer folyamatosan keringeti és forgatja még a fehér festéket is – vi­szont annak festéktartályát tovább­ra is minden gyártási műszak előtt ki kell venni és kézzel fel kell rázni a fe­hér festék leülepedésének elkerülése érdekében!

Ennek egyik fontos hozadéka, hogy a nyomtatófejek fúvókái tiszták marad­nak – ezáltal kevesebb lesz a gépleállás.

A festék keringető rendszer automa­tikusan megtisztít minden nyomtató­fejet, hátulról előre haladva.

A legújabb nyomtatófej és festék kilövési technológia

A Pro L 5100 sorozat gépeibe három Ri­coh Gen5 ipari nyomtatófejet helyez­tek el, és a legújabb Ricoh AR Latex festéket biztosítják, amelyek együtte­sen kiemelkedő nyomatminőséget és megbízhatóságot garantálnak. A mul­ti jetting megoldásnak köszönhetően, igény szerint három különféle csepp­mérettel végezhetjük a nyomtatást. A legkisebb cseppméret 5 pl, amely a lehető legjobb teljesítményt garantálja.

A nyomtatófejeket aktív ütközésvédő rendszer kíméli meg attól, hogy bármi­lyen nem odaillő tárgyba ütközzenek.

A sorozat nyomtatói alap csomagban CMYK színkonfigurációban érkeznek, extraként elérhető 4 fehér színcsator­nával, vagy akár dupla négy szín (dupla CMYK), de kizárólag fehér konfiguráció­ban is. A készülék egyébként kifejezet­ten gazdaságos festékfelhasználással működik – a profil beállítások alapján minden alapanyaghoz kizárólag annyi festéket használ, ami szükséges.

Nincs száradási idő: Mindent a szemnek és mindent a kéznek!

A latex nyomtatási technológia azon­nali tapadást és száradást biztosít. Egy infravörös szárítóegység a nyomtatást követően azonnal megszárítja a fes­téket, így a gépkezelő igény esetén azonnal hozzá is láthat az utómunka, pl. laminálás elvégzéséhez. A nyoma­tok szárítása alacsony hőfokon törté­nik, melynek köszönhetően számos hőérzékeny alapanyagra is nyomtat­hatunk, ráadásul mindez alacsony áramfogyasztást is jelent.

- Hirdetés -

A nyomatunk készen érkezik meg a nyomtatóból, azonnal tapintható, nem fog, a festék nem kenődik el, illet­ve karcálló – így akár azonnal le is szál­líthatjuk megrendelőnknek.

Egyszerű alapanyag betöltés és beállítás

A tekercses anyag betöltő egysé­ge 250 mm-en elcsúsztatható, így az alapanyag könnyebben betölthető.

A nyomtató egy gombnyomásra au­tomatikusan olvassa be a nyomtatásra váró tekercs szélességet és automati­kusan állítja a feedelést is. A hátsó betöltő egységnél a gépet el­látták egy mechanikus antisztatizáló­val, így az alapanyagok mentesülnek a sztatikus töltéstől is.

A nyomtató két vágóegységgel van ellátva, amelyek a vágópontok beál­lítását követően pontosan vágják el az elkészült tekercset.

Kisméretű, jól átlátható és egysze­rű kezelőfelület!

A mindössze 4,3 inch (10,9 cm) átmé­rőjű kezelőpanel első ránézésre kicsi­nek tűnik, de kezelés közben kiderül: ez pont elég, ugyanis jól átláthatóan jeleníti meg a menüpontokat, egy­szerűen vezérelhetjük vele a nyom­tatást, a fúvóka ellenőrzést, illetve a tisztító funkciót. A 90 fokban dönt­hető kijelző alapvetően mutatja a fes­tékkazetták és a használt festék tar­tály töltöttségi szintjét, és előre jelez, ha üríteni kell azt.

A Ricoh oldalán szinte minden alap­anyag profilja megtalálható, így gyorsan és könnyen állíthatjuk be az aktuális nyomtatás paramétere­it. Termesztésen egyedi anyag profilt is kalibrálhatunk, amelyet elment­ve bármikor előhívhatunk és azonnal nyomtathatjuk az adott anyagot.

Automatikus érzékelő és korrigáló rendszer

Az új Ricoh Reference Patch gondos­kodik a stabil nyomat és színminőség­ről és felismeri az eldugult fúvókákat. Egy beépített kamera segítségével figyeli és összehasonlítja a célértéke­ket a nyomtatási eredménnyel, és au­tomatikusan korrigálja a nyomtatást, amennyiben szükséges – így bizto­sítva a folyamatos színhelyességet, illetve a különböző nyomatok közötti egyenletes nyomatminőséget.

Második generációs Ricoh Latex AR festék

A Ricoh saját fejlesztésű, gyors szára­dású latex festéke kiemelkedő terme­lékenységet biztosít: kültéri nyomta­tási módban akár 46,7 m2/óra, beltéri üzemmódban 25 m2/óra nyomtatási sebességgel.

A vízbázisú latex festék szagtalan és környezetbarát – Greenguard Gold minősítéssel rendelkezik.

A gépek festékellátását 600 vagy 1200 ml űrtartalmú festékkazetták biztosítják.

Fehér festék és kiemelkedő fekete denzitás

A Ricoh Pro L 5100 sorozat készülékei képesek fehér színt nyomtatni szten­derd CMYK nyomatokra, amely a ko­rábbinál élénkebb és vibrálóbb szí­neket eredményez és tovább bővíti a felhasználási lehetőségeinek körét.

A 3-layeres nyomtatás folyamán két színes réteg közé nyomtathatunk egy fehéret, melynek köszönhetően mind­két oldaláról látható nyomatot ka­punk, annak ellenére, hogy a nyomta­tás csak egyoldalon történt meg.

A fekete szín megnövelt denzitása élesebb, részletgazdagabb végered­ményt garantál, míg a továbbfejlesz­tett fényesség élénkebb, megkapóbb színeket eredményez.

A Ricoh Pro L5100 sorozat jellem­zői és előnyei röviden

  • Kiváló termelékenység – a nyomtatá­si sebesség akár 46,7 m2/óra kültéri és 25 m2/óra beltéri nyomtatás esetén
  • Kiváló nyomatminőség – akár1200 dpi x 1200 dpi felbontás
  • Rengeteg féle nyomtatható alap­anyag – nyomtathatunk átlátszó, vagy nem átlátszó anyagokra
  • Megbízható teljesítmény – tartós nyomtatófejek, automata tisztító rendszer és automatikus állító szenzor
  • Egyszerűen használható, 4,3” mére­tű érintőképernyős vezérlőpanel
  • Hihetetlenül sokoldalú – az alkal­mazási területek az alábbiak: beltéri és kültéri hirdetési anyagok, épület­grafikák, kiállítási és rendezvénygrafikák, járműfóliák, fotók és művé­szeti nyomatok, dekorációk, címkék és rugalmas csomagolóanyagok.

További információ, vagy demo egyez­tetése érdekében keresse a Signdepot Europe Kft-t, a Ricoh Pro L5100 nyom­tatók kizárólagos hazai forgalmazóját:

Signdepot Europe Kft

Székhely és telephely:
5100 Jászberény, Alkotás utca 4.

Termékfelelős: Bakó Richárd
Tel: +36 57 506513
Mobil: +36 20 3215490
Email: richard@signdepot.eu

Sign

- Hirdetés -

Sign&Display