A sign készítés és nagyformátumú nyomtatás magazinja

Biztonsági konténerek tároláshoz és szállításhoz

Így lehet az ipari törlőkendőket biztonságosan kezelni

Az ipari törlőkendőket a legkülönbözőbb iparágakban alkalmazzák annak érdekében, hogy az üzemek, a gépek és berendezések tiszták maradjanak. Használat közben a kendők szilárd és folyékony szubsztanciákkal és ve­szélyes anyagokkal is kapcsolatba kerülhetnek. A többször felhasználható törlőkendők begyűjtésére, tárolására és szállítására szigorú biztonsági előírások vonatkoznak. Az olajjal, zsírokkal vagy oldószerekkel átitatott textilek ugyanis kedvezőtlen esetben maguktól is felmelegedhetnek, ami öngyulladáshoz vezethet.

Ezért a MEWA megosztáson alapuló ipari törlőken­dő-szolgáltatásának alapvető elemét képezik a mi­nősített biztonsági tárolóedények. A MEWA SaCon® biztonsági konténerek segítségével könnyen megold­ható a szennyezett törlőkendők biztonságos tárolá­sa. A SaCon-ok a berlini székhelyű Német Szövetségi Anyagvizsgáló és -kutató Intézet tanúsítványa szerint eleget tesznek a veszélyes anyagok közúti szállítását szabályozó nemzetközi jogszabályoknak és az ezek­nek való megfelelést a TÜV minőségbiztosítási intézet ellenőrzi.

Az ellenőrzés keretében többek között olyan teszteket végeznek el, amelyek során az edényeknek például tö­rés nélkül ki kell bírniuk a nagy magasságból történő zuhanást is. Ellen kell állniuk annak a nyomásnak, ame­lyet a három méter magasan egymásra rakott konté­nerek súlya okoz a legalsó edényre, illetve ellenőrzik azt is, hogy a konténerek fala mindenütt megfelelően vastag-e. A vállalat maga is folyamatosan kontrollálja, hogy a SaCon-ok megfelelnek-e az előírásoknak és ezt a folyamatot külső szakértő szervezetek ellenőrzik.

Biztonságos, hosszú élettartamú és újra hasznosítható

A MEWA SaCon® biztonsági konténereket egymásra le­het helyezni és raklapon szállíthatók. Mozgatásukat az edények aljára szerelt kerekek és a felül elhelyezkedő fogantyúk segítik. A konténerekhez külön rendelhető a SaCon-fix®” rendszer, amelynek segítségével az edény tetejét egy pedálra lépve egyszerűen lehet nyitni. A rendszer CE megfelelőségi tanúsítvánnyal és GS véd­jeggyel egyaránt rendelkezik. A konténert automatikus rendszer csukja le, amely a tűzveszély elhárítása érde­kében légmentesen zár.

„A SaCon-ok nagy sűrűségű polietilénből (HDPE) ké­szülnek, mert ez a műanyag kiemelkedően bizton­ságosnak és ellenállónak számít” – emeli ki Michael Ballermann, a MEWA műszaki szolgálatának vezetője. „Ezen kívül konténereink könnyebbek és ezáltal ergo­nómiailag is jobbak, mint a fémből készült tárolóe­dények.”

A standard verzió mellett létezik egy antisztatikus kivitel is. Az MEWA SaCon® Ex-elstat-ot robbanásve­szélyes helyiségekben, elsősorban az 55 °C alatti lob­banásponttal rendelkező oldószereket használó üze­mekben használják a szennyezett textíliák tárolására. A konténereket a MEWA csoport egyik leányvállalata, az RS Kunststoff gyártja, és az ADR jogszabályokban rögzített maximális élettartam lejártát követően meg­felelő tanúsítvánnyal rendelkező vállalatoknál újra­hasznosítják.

mewa.hu

- Hirdetés -

Sign&Display