A sign készítés és nagyformátumú nyomtatás magazinja

Bemutatták az Onyx Hub 2.0-t

Az Onyx Graphics Onyx Hub 2.0 né­ven mutatta be a cég díjnyertes üz­leti szoftverének legújabb változa­tát, amely segít a vállalkozásoknak megválaszolni, mennyire profitá­bilis a cégük, vagy milyen hulladék képzési szinttel rendelkeznek. Az új megközelítésű szoftver valós termelé­si adatok alapján segít a nyomdai vál­lalkozásoknak jobb üzleti döntések meghozatalában.

Az Onyx Hub 2.0 fontosabb funkciói:

  • HTTPS – biztonságos internet bön­gészés a felhasználói adatok védel­mében
  • Új felhasználókezelő kontrollálja a testre szabott megtekintéseket a nyomtatók használatához, festék és alapanyag hulladék termelődéshez, illetve további költségek figyeléséhez
  • Az új feladat jóváhagyási funkció fej­leszti a nyomdai folyamatokat a prep­resstől a gyártásig, ezzel időt takarítva meg a nyomdák számára és lehető­vé téve számukra, hogy egy napon belül több munkát végezzenek el
  • A gyorsmenüből közvetlenül alkal­mazható feladat szerkesztések és au­tomatizáció, amely csökkenti a kézi beavatkozás által okozott hibalehe­tőségeket
  • Reszponzív kialakítás, mellyel azon­nal hozzáférhetünk nyomdai gyártá­si adatainkhoz bármely hálózati szá­mítógépről, tabletről vagy bármely egyéb mobileszközről

Az új Onyx Hub 2.0 30 napon keresz­tül ingyenesen kipróbálható az új felhasználók számára és elérhető a www.onyxgfx.com oldalon.

- Hirdetés -

Sign&Display