A sign készítés és nagyformátumú nyomtatás magazinja

Bemutatták a swissQprint Karibu nyomtatóját

Az idei Fespa kiállításon mutatta be első tekercses nyomtatóját a swissQprint, amely a Karibu nevet kapta. Ez az erőteljes, minden ízében svájci termék lenyűgöző tervezés eredménye, és idén szeptembertől lesz elérhető.

Az UV tintasugaras nyomtató modell maximális nyomtatási szélessége 3,4 méter. Amint azt a svájci gyártó előzetesen már sej­tetni engedte, a Karibu olyan tulaj­donságokat egyesít magában, mint a nagyfokú hatékonyság és megbíz­hatóság, illetve sokoldalúság.

Egyszerű tekercskezelés

A swissQprint Fespa standján élő bemutatók keretében demonstrál­ták, milyen könnyen és gyorsan cse­rélhetők az alapanyag tekercsek a Karibu-ban. A kazettás rendszernek köszönhetően a tekercsek perceken belül betölthetők és nyomtatásra készen állnak.

Backlit anyagok nyomtatás közbe­ni ellenőrzése

A Karibu-ba beépítésre került egy világító doboz, közvetlenül a nyom­tatási terület mellett, annak érdeké­ben, hogy azonnal és folyamatosan tudjuk ellenőrizni a backlit nyoma­tok minőségét. Ennek eredménye­ként sem anyagot, sem pedig időt nem vesztegetünk el a gyártás során. Mindezek ismeretében a Fespa stan­don bemutatott Karibu nyomatok ugyanazt a makulátlan swissQprint minőséget hozták, amit eddig a már­kától már megszokhattunk.

Zseniális mesh háló nyomtatás

A Karibu beépített mesh nyomtatási egységgel rendelkezik. Mindez gon­doskodik az áteresztő anyagok tiszta és egyszerű kezeléséről. Nincs szük­ség extra beállításra a nyomtatást megelőzően, és tisztításra azt köve­tően. Az operátor egyetlen egérkat­tintással állítja át a Karibu nyomtatási sugarát – amely X irányban mozgat­ható – sztenderd pozíciójából a mesh nyomtatási állásba, a nyomtatás pe­dig azonnal elkezdődhet.

- Hirdetés -

Egyidőben két tekercsre történő nyomtatás

Azon felhasználók számára, akik pár­huzamosan nyomtatnak, a swissQprint két tekercses opciót is kínál, amellyel két, egyenként 1,6 méter széles tekercs kezelésére képes a nyomtató, amely duplájára növeli a Karibu termelékeny­ségét. A tekercstartók két szekcióra vannak osztva, amelyek külön meghaj­tással rendelkeznek, mindezt optimális anyagfeszítéssel, és mindkét tekercsen tökéletes nyomatminőséggel.

Érintésre aktiválódó vákuum

A Karibu nyomtatási szélességében 136, érintésre aktiválódó, vagy deak­tiválódó vákuum csatornával van el­látva, amelyek kissé a zongora billen­tyűire emlékeztetnek. Ezt az egyedi, a leggyengébb érintésre is aktiválódó vákuum megoldást a swissQprint sa­ját szabadalmaként regisztráltatta.

Nyomtatási státusz monitorozása

A Karibu sarkaira négy, távolról is jól látható indikátor fényt helyeztek el, amelyek színváltással jelzik az operá­tor számára a nyomtatás aktuális stá­tuszát, aki így bárhol lehet a nyomdán belül, ha rálát a nyomtatóra, azonnal tudja, az hol tart a feladatával.

Egyedi fejlesztésű festék szett

A swissQprint egyedileg fejlesztett ki egy külön festékkészletet a Karibu nyomtatóhoz. A kész nyomaton meg­szárított tinta rugalmas marad, ez­által alkalmas bármely elképzelhe­tő tekercses média nyomtatásához. A tinták károsanyag mentesek, és Greenguard Gold minősítésűek, így a velük nyomtatott termékek bátran használhatók olyan kritikus helyeken, mint kórházak, és iskolák – ezáltal is szélesítve a felhasználók értékesítési lehetőségeit.

Az új Karibu a müncheni Fespa kiállí­táson elnyerte az EDP díjat a 320 cm-nél nagyobb, tekercses nyomtató ka­tegóriában. Az első Karibu nyomtatók idén szeptemberben kerülnek leszál­lításra megrendelőik számára.

- Hirdetés -

Sign&Display