A sign készítés és nagyformátumú nyomtatás magazinja

Bemutatjuk a Dekortár Kft-t

Munka- és technológia megosztás a gyakorlatban

Ha sikeresen akarunk vállalkozni, akkor a piaci tortából egy szeletet vágva, specializálódnunk kell valamire, ami­ben igazán jók vagyunk? Vagy szövetkezzünk más profilú versenytársakkal? Vagy mindkettő? Működhet ez a mindennapok gyakorlatában? Talán erre találtunk választ a Dekortár Kft-nél.

SZÖVETKEZETI MODELL?

A szövetkezési kezdeményezéseket gyakran a kényszer szüli és ritkán találhatunk hosszú távon is működő jó példákat. A Dekortár Kft. viszont nyolc év után is izgalmas és jó példának tűnik a különböző profilú vál­lalkozások szövetkezésére.

Annak idején három, a reklámdekorációs iparban működő, de különböző piaci profilú vállalkozás vezetője összedugta a fejét és szövetkezett. A Printrio, a Joc-print és az UV Factory tulajdonosai létrehoztak egy „full range” azaz az adott piac szinte minden szegmensét le­fedni képes közös értékesítő ernyőszervezetet, amely a névjegykártyától a mobil displayeken és világító reklámmegoldásokon át az épülethálókig tud kivitelezési feladatokat vállalni.

A BARÁTSÁG ÉS AZ ÜZLET

A cégek egymással barátságban lévő vezetői különbö­zőképpen vállalkoztak. A Printrio Kft. belevetette ma­gát a nagy kivitelezőcégek közötti versenybe, mennyi­ségi gyártásokkal, nagy gépekkel. A Joc-Print inkább a finomabb, minőségi kivitelezést igénylő, kisebb soro­zatú gyártásokra specializálódott. A hármas harmadik tagja, az UV Factory Kft. pedig világító reklámeszközök kivitelezésében volt jó. Ezeket az erősségeket hozták össze a közös cégben, amit Dekortár Kft-ként ismer­hetünk.

KÖZPONTI ÉRTÉKESÍTÉS

A már csaknem 8 éves Dekortár Kft. a termékek és szolgáltatások értékesítésével, és a feladatok delegálásával foglalkozik ‒ a három cég felé. Erős az online sales te­vékenységük, az internetről érkező megkereséseket a Dekortár ügyfélszolgálata fogadja, majd a három cég közül oda kerül a munka, ahol azt a leghatékonyab­ban tudják kivitelezni. Az értékesítés és feladat-el­osztás mellett a három vállalkozás összehangoltan szerzi be a gyártáshoz szükséges gépeket ‒ kikü­szöbölendő a felesleges kapacitásbéli átfedéseket. Részben együttműködnek az alapanyagok beszerzé­sében is, de ez a különböző profilok miatt nem jelen­tős mértékű. A tulajdonosok folyamatosan fejlesztik a szolgáltatási portfóliójukat, az új terveik megvalósítá­sához szükséges gépeket pedig az a vállalkozás szerzi be, amelyiknél a használata leginkább a profilba illő és a szaktudásbéli háttér is legközelebb áll az adott technológiához.

ÚJ PIACOK FELÉ

A dekortárosok tehát folyamatosan bővítik a kíná­latot, ezt pedig részben új piacokra nyitással oldják meg. A közelmúltban döntöttek úgy, hogy több figyel­met szentelnek a lakossági megoldások piacának és jobban kiaknázzák az abban rejlő lehetőségeket. A ta­péták, falfóliák és a különböző formavágott dekoráci­ós lemezek mellett egyedileg grafikázott üvegfelüle­teket is készítenek.

JFX500-AS UV TÁBLANYOMTATÓ A PRINTRIO-NÁL

A Dekortár már korábban is foglalkozott beltéri sík – elsősorban konyhai üvegekkel. Az üvegfelületek deko­rációját eddig fóliázással oldották meg, most viszont a Printrio egy új Mimaki JFX500 sorozatú UV-LED táb­lanyomtatót rendel a Nyomdakertől, mert át akarnak térni a direkt üvegnyomtatásra.

A JFX500 nem az első Mimaki lesz a cégek életében, hiszen a Printrio-nál és a Joc-Printnél már eddig is több Mimaki teljesített szolgálatot. A CJV150-es oldó­szeres nyomtató-vágó, JV300-as az oldószeres teker­cses és az UCJV300-as UV-nyomtató-vágó gépek mel­lett egy UJF-3042-es tárgynyomtatót is használnak. A Mimaki JFX500-as melletti döntés több lábon áll. Egy­részt a típus köztudottan talán a legversenyképesebb gép a piacon, az ár-érték arány szempontjából is kivá­ló, valamint a Nyomdakerrel, mint megoldás-szállító­val is jók a tapasztalataik, mind a gépekkel, mind a tő­lük vásárolt alapanyagokkal kapcsolatban.

FONTOS A JÓ BESZÁLLÍTÓ

Egy gép vásárlásánál a megrendelők sok tényezőt mérlegelve hoznak döntést. Ez a dekortárosoknál is így van. Nem márkákhoz ragaszkodnak, hanem a minő­séghez és a megbízható, agilis megoldás-szállítókhoz. Fülöp József, a Joc-print ügyvezetője elmondta, aho­gyan sokan mások, ők is több helyről intézik az alap­anyagok beszerzését. Bár minden újdonságra nyitot­tak, nem jellemző rájuk, hogy váltogatnák a jól bevált beszállítókat és az anyagokat.

Egyrészt mert már kialakult, hogy milyen anyagokkal szeretnek dolgozni, másrészt nagyon fontosnak tartja a beszállítók megbízhatóságát is. „Soha nem azzal van a gond, ha rendelünk, szállítanak, fizetünk és minden rendben van az anyaggal. A probléma a reklamációs helyzeteknél jelentkezik és ezeket a helyzeteket a kü­lönböző forgalmazók különbözőképpen kezelik. Gyak­ran előfordul, hogy a kereskedők egyfajta boltként fog­ják fel a tevékenységüket: fizetsz, kapsz, elmész. Ezzel szemben például, ha a Nyomdakertől vásárolt alap­anyaggal problémánk van, rögtön megoldják. Akár úgy is, hogy soron kívül, személyesen kihozza az anya­got a kapcsolattartónk.” – fogalmazott Fülöp József. A kivitelezőcégeknek nem csak termékekre és gépekre van szükségük, hanem olyan megoldásra, aminek ré­sze a tanácsadás a megfelelő anyag kiválasztásához és alkalmazásához, az ellátás biztosítása és kiszámítha­tósága valamint az is, hogy az esetlegesen felmerülő problémákat úgy kezeljék, hogy az minél kisebb fenna­kadást okozzon a termelésben. Fontos, hogy egy part­ner partner legyen akkor is, amikor esetleg homok­szem kerül a gépezetbe.

dekortar.hu

 

A Nyomdaker Kft-nél, 2021. március 19-ig MIMAKI  gépek akciósan!

Részletekért, keresse munkatársainkat!

Lehotkai Bence
üzletágvezető
Mobil: +36 20 414 1921
E-mail: lehotkai@nyomdaker.hu 

Szirmai Éva
értékesítési tanácsadó
Mobil: +36 20 382 3052
E-mail: szirmai@nyomdaker.hu

nyomdaker.hu

- Hirdetés -

Sign&Display