A sign készítés és nagyformátumú nyomtatás magazinja

Az új SWJ-320EA oldószeres nyomtató

A Mimaki Europe az idei Fespa Afrika kiállításon mutatta be leg­újabb, költséghatékony működésű szélesformátumú oldószeres nyomtatóját SWJ-320EA típusnévvel. A folyamatosan változó, nagy igényekkel bíró és kifejezetten ár-érzékeny szuperszéles formátumú nyomtatási piacot célzó, kimagasló termelékenysé­gű, 3,2 méter nyomtatási szélességű gép páratlan nyomtatási minőséget, gyors nyomtatási sebességet és megbízhatóságot kínál, nagyon kedvező áron.

Az SWJ-320EA nyomtatót már sikeresen bemutatták olyan ár-érzékeny piacokon, mint Törökország, Oroszország és a Közel- Kelet országai, és immár elérhető Eu­rópában is. „A kifejezetten kompeti­tív szélesformátumú nyomtatási piac igényeit kiszolgáló SWJ-320EA fontos üzleti előnyt kínál felhasználói szá­mára.” – mondta Bert Benckhuysen, a Mimaki Europe Senior Termékmene­dzsere, és így folytatta: „Ez a gép ki­váló kombinációja a kimagasló haté­konyságnak és az alacsony működési költségeknek, ráadásul a gép, illetve a gyári festéke alacsony áron érhető el, így az SWJ-320EA kifejezetten költ­séghatékony beruházásnak tekint­hető, ha összehasonlítjuk kínai, orosz vagy török versenytársaink azonos ka­tegóriájú termékeivel.”

A Mimaki innovációkra építő SWJ- 320EA szuperszéles formátumú oldó­szeres nyomtató használja a Mimaki csúcstechnológiás megoldásait, mint a MAPS4 (Mimaki Advanced Pass System) és NRS azaz fúvóka helyre­állító rendszer. A MAPS4 egyedi al­goritmus használatával számolja ki a festékcseppek kilövellését a látható banding elkerülése érdekében. A fú­vóka helyreállító rendszer gondos­kodik róla, hogy a nyomtatás meg­állítása nélkül cseréli az eldugult fúvókákat – e két funkció pedig nagy mértékben növeli a nyomtató telje­sítményét, és nyomtatási minőségét. A további előnyös működés érdeké­ben az SWJ-320EA-t négy nagyse­bességű nyomtatófejjel szerelték fel, azokat lépcsőzetes elosztásban elhe­lyezve, aminek köszönhetően 1200dpi felbontású nyomat készítésére képes, 137 m2 óránkénti nyomtatási sebességgel.

A Mimaki által megalapozott világ­színvonalú nyomtatási sebesség, mi­nőség és megbízhatóság mellett az SWJ-320EA-t fokozottan stabil alap­anyag betöltő rendszerrel és egy újonnan kifejlesztett anyagfeszítő rúddal látták el. Ezek a funkciók segí­tenek abban, hogy elkerüljük az alap­anyag gyűrődését, és gondoskod­nak az anyag erős tartásáról a pontos nyomtatás érdekében, még a legna­gyobb méretű nyomatok esetében is. Azon felhasználók számára, akik nagyobb nyomtatási mennyiségeket termelnek, elérhető a dupla teker­cses nyomtatási funkció – opcionális felszereltségként – amely biztosítja, hogy a nyomtató akár két tekercsnyi anyagot kezeljen egyidőben (egyen­ként 1.524 mm maximális szélesség­ben), amely funkciónak köszönhető­en megduplázhatják napi termelési mennyiségüket a kisebb méretű te­kercses anyagok nyomtatásában.

A Mimaki SWJ-320EA-t úgy tervez­ték, hogy felhasználói jövedelmező módon tehessék sokoldalúbbá vál­lalkozásukat, ezzel a géppel ugyanis szélesformátumú nyomatok nagy vá­lasztékát készíthetik bel- és kültérre egyaránt, ide értve a POS anyagokat, bannereket, óriásplakátokat, displa­yeket, jármű és padlógrafikákat. A sokoldalúságot segíti az elérhető oldószer-bevonatú alapanyagok szé­les választéka, mint az öntapadó PVC film, fotópapír, óriásplakát papír, kék­hátú papír, backlit film, banner anya­gok, vitorlavászon – csak hogy néhá­nyat megnevezzünk. Az SWJ-320EA nyomtatók a Mimaki CS100 oldósze­res festékét használják, amely elérhe­tő CMYK konfigurációban, színenként 3 literes kiszerelésben. Az új festékeket alacsony anyagszükséglettel, és meg­növelt időjárási és karcállósági tulaj­donságokkal fejlesztették ki. Sign

- Hirdetés -

Sign&Display