A sign készítés és nagyformátumú nyomtatás magazinja

Az ofszet és a digitális nyomtatás együttesen is lehet hatékony

A kis nyomdáktól egészen a nagyokig azt keresik, hogy tehetik még hatékonyabbá a gyártás folyamatát. Ma­gazinunk az ofszet és a digitális nyomtatás összehangolásának előnyeit foglalta össze, ezáltal képet kaphatunk arról, mi szükséges a sikerhez.

ÖSSZEKAPCSOLÁS EGY KATTINTÁSSAL

A Xerox egyik fő célja, hogy segítse a partnereit a jö­vedelmezőség maximalizálásában. Az ofszetnyomás költséges megbízásai gazdaságosabb megoldások felé történő elmozdítása kulcsfontosságú minden nyomdai szolgáltató számára. Az iparág szereplőinek az elvárásai az évek során megváltoztak, a legtöbben ugyanazt a szolgáltatási minőséget várják el, függetle­nül a példányszámtól és az átfutási időtől.

A piaci szereplők igényei alapján lehet olyan megoldá­sokat alkotni, amelyek valóban az ő céljaikat szolgálják. A Xerox helyzete éppen ezért annyira fontos, hiszen a valós szükségletet elégíti ki.

A Xerox digitális nyomdagépei bármilyen hagyomá­nyos ofszet berendezéssel képesek együttműködve dolgozni. Az összhanghoz biztosítani kell a profilozást és a beállításokat. Az ofszet nyomtatónak egy ismert vagy legalábbis konzisztens szabvány szerint szüksé­ges működnie. Ezután garantálni kell, hogy az ofszet és a digitális nyomdagép szinkronba kerüljön. Korábban ez a művelet több lépcsőből állt, ma már a Xerox újí­tásának köszönhetően egy kattintással elvégezhető. A magas szintű automatizálás lehetővé teszi a követ­kezetes, megismételhető színt, amely megfelel vagy éppenséggel meghaladja az ofszet határait, emellett pedig maximalizálja a termelékenységet is.

A KIS ÉS AZ IGAZÁN NAGY NYOMDÁK SZÁMÁRA IS AJÁNLOTT

Kiemelten fontos, hogy az adott beszállítóval hosszú­távú kapcsolatot ápoljon a nyomda. Ennek érdekében a Xerox olyan megoldás-portfóliót dolgozott ki, amely lehetővé teszi, hogy bármekkora vállalat a céljainak megfelelően növekedhessen. A gyártó éppen ezért szabványosította az adagolási és a befejező megoldá­sokat. Így a XEROX® VERSANT® 280-as nyomtatónál a hordozók kezelése ugyanaz, mint a XEROX® IRIDESSE® PRODUCTION PRESS nyomtatónál. A nyomdai szolgál­tatók ezáltal szükségletüknek megfelelően skálázhat­ják tevékenységüket, s nem kell kompromisszumot kötniük az általuk gyártható alkalmazások körét illető­en. Az EFI Print Server Powered by Fiery® berendezést is szabványosította a gyártó, ami szintén lehetővé teszi, hogy a felhasználó ugyanazt a munkafolyamatot alkalmazza, füg­getlenül attól, milyen nyomtatóval rendelkezik. A Xerox platformja partnereik beruházásának védelmét is biztosítja.

MILYEN LESZ OFSZET ÉS DIGITÁLIS NYOMTATÁS EGYÜTTES HASZNÁLATAKOR A SZÍN?

A digitális nyomtatás kezdeti időszakában nehézséget okozott a megfelelő minőség előállítása, ám az új generációs berendezések esetében már nem így van. A 2400 dpi felbontású és szabványos ofszet felezőpontozás alkalmazásával a Xerox összeilleszti a két tech­nológiát. A minőség olyannyira magáért beszél, hogy a végfelhasz­nálók sok esetben nem tudják megmondani, milyen nyomtatással készült az adott kreatív.

A digitális nyomtatás előnye a színpontosság, a beállítások és a szabványosítás terén érzékelhető. Ezeket mind az EFI Print Server Powered by Fiery® rendszeren kezeli, ami lehetővé teszi a kétirányú kommunikációt a nyomtató és a front end között. A szín- és kép­minőség ésszerűsítését, finomhangolását biztosítja a Xerox, hogy optimális teljesítményt érjenek el felhasználói a lehető legkevesebb kezelői ismerettel, valamint lépéssel. Az ellenőrizhetőség érdekében a berendezések képesek egy erre a célra nyomtatott csíkot készíteni a hordozón.

MINDENT A HATÉKONYSÁG ÉRDEKÉBEN

Minden nyomdaipari vállalatnak másfajta berendezésre, szoftverre és szolgáltatásra van szüksége. A Xerox szakemberei elemzik ezen szegmens szereplőinek jelenlegi helyzetét, és konzultálnak velük a lehetőségekről. A kialakult képet követően kezdenek el közösen dol­gozni a partnerükkel egy testre szabott megoldáson.

A Xerox koncepciója, hogy rugalmas és moduláris megközelítést al­kalmaznak, ami a hardverre, illetve a szoftverre egyaránt érvényes. Ez utóbbi, a Freeflow Core számos különböző alkotóelemet tartal­maz, attól függően, hogy a partnernek mire van szüksége – az egy­szerű munkafolyamatoktól az összetett feladatokig megtalálhatók a megoldásaik. A telepítés rugalmasságára is gondolt a gyártó a fel­hőszolgáltatásuk által, hiszen sokan szeretik, ha a saját IT-csapatuk végzi azt a helyszínen.

A média tárolása és kezelése rendkívül fontos a minőség megőrzése szempontjából. A digitális nyomtatás hő és elektromosság segítsé­gével viszi fel a hordozóra a kívánt mintát. Alapvetés, hogy a média gyártásánál a megfelelő minőségellenőrzési kritériumokat vegyék figyelembe, minőségi vágással, sérülés- és pormentesen készüljön, valamint becsomagolt állapotban szállítsák. A Xerox olyan hordozó­kat ajánl, amelyeket a szigorú tesztelési eljárásuk során jóváhagytak. Partnereiket egyedi igényeik szerint segítik, a nyomtató beállítását az anyaghoz igazítják, hogy prémium teljesítményt érjenek el.

Némethi Botond, Sign&Display magazin / Xerox

- Hirdetés -

Sign&Display