A sign készítés és nagyformátumú nyomtatás magazinja

Az első sikeres telepítés hazai pályán

A partnerség kezdetei, döntési szempontok a CSH-nál

Magas termelékenység, rövid beállí­tási- és beállási idő, nagy megbízható­ság és könnyű karbantartás, valamint praktikus kiegészítők jellemzik a német Hebbecker szitagépeket.

Egyszerű, gyors, problémamentes ke­zelés, német pontosság.

A HEBBECKER által gyártott szitagépe­ket magas minőségük és a kiváló ár/ teljesítmény arányuk emelik a piacve­zetők közé. Versenytársaival szemben hatalmas előny többek között a gépek­re jellemző rövid beállási idő, a rákelek felhasználóbarát kezelése, az erős, sta­bilan álló acél váz.

Minket meggyőzött a széles választék és az egyedi kívánságok figyelembe­vételének lehetősége a gyártás so­rán, amelynek köszönhetően minden igény és minden vállalkozás számára rendkívül rugalmasan vagyunk képe­sek hozni a megfelelő megoldásokat vevőink számára.

„Sohasem egyszerű döntés olyan part­nert találni, akit fel tudunk sorakoztat­ni az ár/érték arányban kiváló, megbíz­ható és megfelelő háttértámogatást biztosító, meglévő beszállítói körünk mellé. Ráadásul nem könnyű a piacnak sem olyan megoldást hozni, amire azt mondják igen, ezen elgondolkodunk, mert megéri a pénzt.

A Hebbeckerben egy olyan partner­re leltünk, aki a minőséget szem előtt tartva vizsgálja meg a vevői igényeket és ez alapján alakítja ki a gépeit: tetszik a hozzáállás, ami tükrözi a mi elvárása­inkat, és amit le tudunk tenni az asztal­ra a vevőinknek is.” (Sebők András – tu­lajdonos, cégvezető)

Az installálás tapasztalatai, elége­dett ügyfél és lelkesítő csapatmunka

2019 tavaszán a CSH Nyomdaipari Kft. sikeresen telepítette első Hebbecker automata szitakarusszelét Pécsett, a Bolko Promotion műhelyében.

Bolkovics Laci neve már egy jól csen­gő, ismert név a szakmában. A szak­mabeliek már jól tudják: ha ő leteszi a voksát valami mellett, azt mindig megfontoltság, komoly körültekin­tés előzi meg. Sok éves tapasztalata a szitanyomtatásban és szakmai hozzá­értése elvitathatatlan, pontosan ezzel a sok éves körültekintő tapasztalattal választotta ki új gyártósorának gépe­it is, amely nagy részben a Hebbecker szita gépekből épül fel.

Laci fejleszteni akart, körülnézett a pia­con, nagyszerű gépekről kapott ajánla­tokat majd úgy tűnt, elég gyorsan bele­szeretett a Hebbecker-be. (Köszönjük a bizalmad Laci!) Tény, hogy gyorsan rea­gáltunk, megmutattuk a németországi gyárat és bekértük magunkat egy köze­li gyártóhoz bemutatózni is.

Az ajánlatunk hosszú távra szólt, kellő­en rugalmas volt, az asztalok méretét teljesen Laciék megrendeléseihez iga­zítottuk, az ő igényeikre szabtuk, így a versenytársakhoz képest sikerült va­lóban egyedi ajánlattal és jó referenci­ákkal kijönnünk. Versenybe szálltunk – a német gyártó teljes támogatását él­vezve – majd nyertünk. Mindenki örül, mert nem csak a gép és az ár nyertek ebben a versenyben, de győzött a szak­mai támogatás, a régi jó kapcsolatra épülő bizalom és a jövőbe mutató em­beri értékek is.

Mivel Laci ismer minket, így bízhatott a jó technikai supportban. Az erre tett ígéretünket betartva, alkalmasságun­kat már a legelején bizonyítottuk is: az installálás gyors és pontos volt, az új rendszer kezesbárányként, az előze­tes tervek szerint simult be a gyártás­ba. Az első fél évben precíziós emblémázási folyamatokat végeztek, ahol a gép finomhangolásaira nagy szükség volt. Itt teljesen egyedi eljárásokat dol­goztak ki. Különféle effektes pigmen­teket teszteltek többféle textilfesté­kekbe keverve, egyedi adalékokkal kiegészítve, hogy így hozzanak létre egy olyan emblémázási eljárást, amit utána gazdaságosan a termelésbe tudnak illeszteni. Nagyon szép ered­ményeket értek el, köszönhetően a gép sokoldalúságának és a több mint 20 éves szitanyomó múltjuknak.

A megbízhatóság és egyedi fejlesz­tések mellett kiemelném az egyik legfontosabb előnyt, a szakértő technikai támogatást, amit első ma­gyarországi telepítésünk során rögtön megtapasztalhattunk mi magunk is. Jan Hebbecker – a Hebbecker gépek megálmodója és a vállalat vezetője – maga jött el a telepítésben segédkezni. Biztos akart lenni abban, hogy az orszá­gosan elsőként elhelyezett rendszer a rendeltetésének megfelelően működik majd. Minden finombeállítást leellen­őrzött, tapasztalt jótanácsokkal látta el Laciékat, ezzel is támogatva az optimá­lis gyártási folyamatot, ami az installá­lást követően meg is kezdődött.

Tervek a jövőre nézve: a Hebbecker gépek szép jövő elé néznek a ma­gyar piacon

Már az elején nagyon megkedveltük a beszállítót, nem csak az általa nyújtott okos gépek okán, de látjuk a termékek piaci versenyképességét és – prózaian fogalmazva – beleszerettünk a cég at­titűdjébe, ami – mint általában véve – a tulajdonosnak, Jannak köszönhető és egy bíztató ígéret a jövőbeni együtt­működésre nézve.

Ár/érték arányban a gépek a színvo­nalas kategóriába tartoznak és a hosszú távra tervező gyártókat célozzák meg. A gépek szerviztámogatását a CSH Kft. erre külön képzést kapott szerviztechnikusa fogja ellátni.

A CSH formát bont és piacot nyer

2019 nagy változásokat hozott a CSH Kft. életébe. A bevételét eddig főként kellékanyagok kereskedelméből és szakértői támogatásból szerző vál­lalkozás belépett a nyomdaipari gé­pek értékesítésével foglalkozó piaci szegmensbe is. A portfólióba felvett beszállítók közül első sikeres üzlet­kötések egyike volt a Bolko Printnél munkába állított Hebbecker automata szitarendszer.

Ahogy ők is, mi is büszkék vagyunk vá­lasztásunkra, amely már együttműkö­désünk hajnalán bebizonyította annak helyességét és azon dolgozunk, hogy a német beszállító gépeivel segítsük a többi, a fejlődés küszöbén álló nyomdát is a haladásban. Gondolunk itt főként azokra a gyártókra, akik szeretnének belépni a termékek tömeges előállítá­sába, hiszen nem könnyű megugrani ezt a lépcsőfokot és nagyon sokat szá­mít, hogy a gépek támogassák ezt a döntést, ne hátráltassák az amúgy is ri­zikós fejlesztési folyamatot. A CSH csa­pata mindig is híres volt szakmai támo­gatásáról és segítőkészségéről, mely hagyományt a gépek esetében is tar­tani szándékozik. Bontottuk a régi for­mát, minőséget és szakértelmet szeret­nénk látni a piacon, eldöntöttük, hogy gépekből is csakis a legjobbat akarjuk hozni a bennünk megbízó régi és új vevőinknek. Még mindig sokszor talál­kozunk szakmailag megrekedt cégek­kel a piacon, sajnos nem csak a kisvál­lalkozások gyűrűjében, de a nagyobb árbevételt összehozó gyártók körében is. Ilyen esetekben egy kifényezett, kel­lően gazdag marketing tevékenység­gel megtámogatott ajánlat lesöpri a kevésbé csillogó, ám sokkal kedvezőbb konstrukciót kínáló beszállítók gépeit. A szakma egyik területén sem szeret­nénk a vevőinkkel kifizettetni az ilyen jellegű cirkuszra szánt felesleges, ám magas költségeket. Minőséget kíná­lunk, korrekt tájékoztatást és hosszú távon is megbízható technikai támoga­tást. Ebbe a sorba nagyszerűen illesz­kedik a német Hebbecker által kínált analóg, de digitális társait megszégye­nítően okos, felhasználóbarát rendszer.

Szebeni M. Veronika
értékesítési vezető

- Hirdetés -

Sign&Display