A sign készítés és nagyformátumú nyomtatás magazinja

Amikor az analóg technológia már nem elég – korszerű módszer a hengeres tárgyak dekorálására

Comec Bottlejet – Digitális ipari UV-LED nyomtató hengeres tárgyakhoz – A CSH újabb nyomtatót telepített

A különféle, többségében műanyagból, üvegből és fémből készült hengeres tárgyak – szemléltetésül a palackok, flakonok, kozmetikai tégelyek, poharak, kulacsok, shakerek, bögrék – emblémázására a nyomdaiparnak évti­zedek óta működő megoldása van: a körszitázás. Az olyan ’újhullámos úri huncutságokra’ mutatkozó vásárlói kívánalmak térnyerésével viszont, mint a perszonalizálhatóság, vagy a kis szériák esetén is kedvező gyártási költségek (a fotóminőségű nyomatokról nem is beszélve), a digitalizáció irányába továbbfejlődés ezen a techno­lógiai területen is elkerülhetetlenné vált. Ennek eredményeképpen született meg a Comec BottleJet ipari digi­tális rotációs UV-LED nyomtató is a hengeres tárgyak nyomtatásához, amelyet most a Printer-Press Kft. kérésére telepítettünk budapesti gyártóközpontjukban.

A CSH Nyomdaipari Kft. – lánykori nevén Centrum Servis Hungary – jól ismert a szitanyomással és a tam­ponnyomással gyártó vállalkozások számára, 2003 óta kínálunk gyakorlatilag mindent e két analóg technoló­giához: gépeket, berendezéseket és kellékanyagokat egyaránt.

Sokan azt is tudják rólunk, hogy ez a két terület a ’szí­vünk kuglófjának egyetlen szem mazsolája’, oda-vissza ismerjük, imádjuk, szeretjük. Minden, a csillagaik leál­dozását prognosztizáló jövendölés ellenére töretlenül hiszünk bennük, mert létjogosultságukat ebben a na­gyon digitalizációorientált és nagyon modern 21. szá­zadban is számos területen látjuk (autóipar, üvegipar, nyomtatott elektronikai és háztartási elektronikai esz­közgyártás, textilnyomtatás, bankkártyák és papír­pénzek nyomtatása, kupakgyártás, szerszámok, sporteszközök, játékok, reklámajándékok gyártása stb.). De nem vagyunk szemellenzősök, sem saját magunk ellenségei. Megértettük a minket szelíden körülvevő jelekből, hogy nyitnunk kell a digitális technológiák iránt is. És azt is, hogy attól még nem kell hűtlennek lennünk az analóg nyomtatási technológiákhoz. Így a profilváltás helyett 2010-ben megalapítottunk egy harmadik üzletágat, mely azóta számos digitális nyom­tatási területre kínál kellékanyagokat, gépeket, kiegé­szítő berendezéseket, szélesformátumú-nyomtató­szerviz szolgáltatást, valamint szaktanácsadást.

Amikor a szitában már régóta kiemelt partnerünk, a reklámajándék-gyártásban magyar és európai vi­szonylatban is előkelő helyen álló Printer-Press Kft. az addig nagyrészt körszitázott hengeres tárgyak deko­rálására keresett nálunk digitális megoldást, egyik fő beszállítónk, a Comec Italia digitális nyomtató kínála­tából ajánlottunk berendezést számukra.

Egészen konkrétan a BottleJet ipari fejes digitális ro­tációs UV-LED nyomtatót, mely pontosan azt kínálta, amit a Printer-Press keresett: a különböző alapanyag­ból készült hengeres tárgyak digitális dekorálásának lehetőségét. Megbízhatóan, nagy sebességgel, ponto­san kivitelezve. Lehetőleg magyar, de minimum euró­pai terméktámogatással. Az amerikai EPS Engineered Printing Solution által gyártott BottleJet nyomtató hivatalos európai importőre a Comec Italia, mi pedig kizárólagos magyarországi és szlovákiai Comec-képvi­seletként hozzáféréssel rendelkezünk a Comec teljes kínálatához berendezések, kellékanyagok és támoga­tás terén egyaránt.

Ennek köszönhetően a nyomtató mellé nem csupán az európai, de – saját technikussal a fedélzeten – a magyar supportot is garantálni tudtuk számukra. Ők elfogad­ták az ajánlatunkat, rendeltek, fizettek, mi pedig telepí­tettük a nyomtatót. Ahogy az lenni szokott.

A telepítés részleteiről, a használati tapasztalatokról és arról, hogy mi vezette a Printer-Press Kft. vezető­ségét arra, hogy a nagy kapacitású körszitázás mel­lé digitális módot találjanak a kínálatuk kulacs- és flakon termékéinek dekorálására is, Szőnyi Vendelt, a vállalat termelési igazgatóját kérdeztük.

Annak, aki esetleg még nem ismeri a cégeteket, hogyan mutatnád be? Mivel foglalkozik pontosan a Printer-Press Kft?

Cégünk promóciós és reklámajándékok emblémázá­sával foglalkozik. A hagyományosnak mondható eljá­rásokon túl, mint a tamponnyomás, transzfer, szita, kerámiatermékek dekorálása, többféle digitális tech­nológia is megtalálható nálunk: sík UV-Led nyomta­tás, gravírozás, tekercses eco-solvent nyomtatás, DTG nyomtatás. És mostantól – a BottleJet-nek köszönhető­en – a rotációs UV Led nyomtatás is.

Az elmúlt évek során nagy volumenben gyártottatok körszitázással. Mi volt az ok, ami miatt felmerült a hengeres termékeitek digitális nyomtatásának ötlete?

Az ügyfeleinknek a hagyományos egy- és kétszínes körszitázáson kívül egyre gyakrabban mutatkozott igényük a teljes felületes full color emblémázásra is a flakonokra, kulacsokra, amelyeket forgalmazunk. Alapvetően ez volt, ami indikálta a digitális rotációs technológiai irányba való elmozdulást részünkről.

Milyen elvárásokkal vágtatok neki a leendő digitális nyomtató kiválasztásának? A gépvásárlást megelőző teszteknél mik voltak azok a paraméterek, amelyeket elsősorban vizsgálnotok kellett?

A piaci igényeknek megfelelően az elvárásunk a géppel kapcsolatban magasan volt. Az általunk megkövetelt minőségi normáknak meg kellett felelnie mind a nyo­mat tartósságának, mind a nyomat minőségének, így nem volt elhanyagolható paraméter az ipari fejek meg­léte, a LED lámpák teljesítménye és a lakk opció.

De figyelnünk kellett a maximális befogható méretre is, hogy a technológiát a lehető legtöbb hengeres ter­mékünk esetében használni tudjuk.

Melyek voltak azok a döntési szempontok, amelyek miatt végül a BottleJet-et választottátok?

A kapott minták minőségén túl a hazai support és kellékanyag-ellátás minősége volt számunkra fon­tos tényező a gép kiválasztásakor. A CSH-val régóta dolgozunk együtt, a rendeléseinket pontosan és az igényeink szerint teljesítik, és mindig készséggel áll­nak rendelkezésünkre, ha technikai kérdésünk van. És tudtuk, hogy egy új technológia bevezetésével erre a támogató hozzáállásra és a megfelelő kellékanya­gokra szükségünk lesz.

Mennyire volt hosszadalmas a BottleJet beüzemelése és a betanulási folyamat a kollégáknak?

Egyáltalán nem volt hosszadalmas. A beüzemelés 2 napot vett igénybe, ami alatt az operátorunk már is­merkedett a géppel. A betanítási folyamathoz továb­bi 2 napra volt szükség, mely során a nyomtatót és a hozzá tartozó szoftvert a kollégáink megismerték, és a kezelését elsajátították. A hazai szervizhálózatnak köszönhetően, ha bármilyen kérdésünk van egy-egy beállítással kapcsolatban, a CSH szerviztechnikusa készséggel válaszol akár azonnal, telefonon keresztül is.

Az eddigi tapasztalatok alapján a digitális nyomtatási megoldás, a BottleJet beváltja a hozzá fűzött reményeiteket?

Eddigi tapasztalataink alapján a nyomtató hozza azt a minőséget és sebességet, amelyet a beszerzés során megfogalmaztunk.

A BottleJet-hez a Marabu DLE-A festéksorozatát választottátok. Miért döntöttetek így, és mik a tapasztalataitok a festékkel?

A beszerzési folyamat első lépéseként kapott minták nyomatainak tartóssága és minősége meggyőzött min­ket, hogy a DLE-A festéksorozatot kell választanunk. A festék kezelése, tárolása és felhasználása nem jelent különösebb kihívást a gyakorlott UV-LED nyomtatással foglalkozó részlegünknek.

A Comec digitális nyomtatóinak hivatalos hazai forgalmazója a CSH Nyomdaipari Kft.

CSH Nyomdaipari Kft
2045 Törökbálint, Tó utca 3.
info@csh.hu, +36 23 428 266
www.csh.hu

- Hirdetés -

Sign&Display