A sign készítés és nagyformátumú nyomtatás magazinja

Alapvető értékek a modern nyomtatásban

A reklámdekorációs ipar meglehetősen környezetkárosító ágazat volt, ám a nyomtató-, festék- és alapanyag­gyártók egyre inkább törekszenek a fenntartható és kisebb ökológiai hatást gyakorló megoldásokra. A Kornit Digital ezen értékeket alapvetőnek tekinti, s komoly erőfeszítéseket tesznek és erőforrásokat fordítanak a válla­lat környezeti lábnyomának minimalizálására. A társaság fenntartható és felelős módon működik, olyan digitális nyomtatási megoldások fejlesztésével, amelyek ezen a téren fejlettebbek, mint a hagyományos és más digitális nyomtatási módszerek ebben az iparágban.

TISZTÁBB ÉRTÉKTEREMTÉS

„A fenntarthatóság már nem egyfajta opcionális extra, hiszen a fogyasztók és a bolygó változást követelnek” – mondja Dragisa Mickoski, a Sericol Hungary Kft. ügyve­zetője. „A tisztább értékteremtésbe történő befektetés a jövő biztosítását jelenti olyan technológiák beveze­tésével, amelyek csökkentik az éghajlatváltozás mér­tékét és megóvják a környezetünk erőforrásait. Azt a szemléletmódot valljuk, hogy ezek a trendek nemcsak hirtelen felkapott törekvések, hanem sokkal inkább egyfajta gondolkodásmód, amelyet a Kornit gépeivel a gyakorlatba ültethetnek a vállalkozások.”

A Kornit termékei megfelelnek a legmagasabb fenn­tarthatósági szabványoknak. Az alacsony szénláb­nyommal rendelkező berendezések idomulnak a mai fogyasztói kultúrához, s lehetővé teszik az on-demand nyomtatást.

NYOMTATÁS KÖZVETLENÜL AZ ANYAGRA

A Kornit Presto akár egylépéses folyamatban képes nyomtatni. Elődjéhez, az Allegróhoz hasonlóan ennél a modellnél is kihagyhatók egyes külső lépések – példá­ul előkezelés, gőzölés vagy mosás –, ezáltal a legjobb eredmények érhetők el minden eddiginél gyorsabban.

A NeoPigment Robusto lágyítóval a Presto teljes meg­oldást nyújt a nyomtatáshoz, lágyításhoz és szárítás­hoz egyetlen lépésen belül.

A legokosabb módon, vízpazarlás nélkül és fenntartha­tóan működik a Presto, amely az alkalmazások széles körét nyitja meg a felhasználói számára. A divat, a kü­lönböző textíliák és a lakberendezés területén is kiváló minőségű nyomatokat biztosít, élénk színeket és egye­dülálló tapintásérzetet nyújt többféle anyagtípushoz.

A Presto nyomtató beállítása rendkívül egyszerű, mindössze egyetlen kezelőre és kis helyre van szükség. Teljes mértékben integrált web-to-print platformokkal rendelkezik, a gyártási folyamat pedig végig automa­tizáltan zajlik. A fejlett technológiának köszönhetően rendkívül rövid idő telik el a fájl „behelyezésétől” a késztermékig. A szövetek széles skáláját képes kezel­ni, a szintetikus anyagoktól kezdve a természetes és a kevert matériákig.

A DIVATDIKTÁTOR

A divatiparban tapasztalható versenyhelyzet a Di­rect-to-Fabric nyomtatásban is érezteti hatását, ami arra készteti a vállalkozásokat, hogy innovatív meg­oldásokat keressenek a fejlődésük érdekében.

A Kornit Presto MAX közvetlen kapcsolatot jelent a fenntartható gyártás és a divat között. Ez a modell a fejlett MAX technológiát alkalmazza, amely szintén közvetlenül nyomtat a különböző anyagokra. A nyom­tatóval magasabb minőség érhető el, amely megfelel a világ vezető márkái kvalitásbeli elvárásainak. Mind­emellett pedig minimalizálja a vállalkozások környe­zeti lábnyomát. Kiemelkedő minőséget biztosít még a színes szövetekre történő fehér nyomtatásban, az élénk neonszínű lenyomatok esetében. Ezek rendkí­vüli népszerűségnek örvendenek a fürdőruhák és a sportruházatok csoportjában.

A kreativitás szabadságát hozza el a műhelybe a Kornit Presto MAX, amely széles színskálával és erős színil­lesztési képességekkel kiváló vizuális eredményt nyújt. A DuoSoft megoldásnak köszönhetően jobb tapintási érzetet nyújt. A nyomtatott anyagok emellett rendkívül tartósak, kiváló mosási és dörzsölési teszteredménye­ket értek el a kísérletek során.

A Presto MAX használatával a vállalkozások kiélvez­hetik a folyamatok egyszerűségét és gyorsaságát, ki­hagyható minden fölösleges elő- vagy utókezelés, s ezáltal megelőzhetők a hibák és következetlenségek. A kezelhető anyagok száma rendkívül széleskörű, ter­mészetes, szintetikus és kevert textíliákra egyaránt képes nyomtatni. A termeléshez csupán egyetlen ke­zelőre van szükség, minimális képzéssel, egyszerű be­állításokkal.

A fejlett automatizált folyamat lehetővé teszi a kö­vetkezetes munkát, a nagy sebességű betöltést és a zökkenőmentes integrációt a szervezet meglévő rend­szereivel. Számos előnye mellett a Presto MAX a piac legfenntarthatóbb megoldása. Minimális vízfelhasz­nálással és a Kornit környezetbarát Robusto tintájával megfelel a globális előírásoknak. Ez a berendezés az Oeko-Tex Eco Passport tanúsítványával és GOTS jóvá­hagyással is rendelkezik.

Némethi Botond,  Sign&Display / Sericol Hungary Kft.

- Hirdetés -

Sign&Display